Dodawanie funkcji śledzenia do wiadomości e-mail

Co chcesz zrobić?

Flagowanie wiadomości

Dodawanie przycisków głosowania

Otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia lub odczytu

Flagowanie wiadomości

Oflagowane wiadomości e-mail ułatwiają zarządzanie pocztą. Tworzą one listę zadań do wykonania dla samego nadawcy lub dla nadawcy i adresatów wiadomości. Na przykład można oflagować wiadomość e-mail z prośbą o dostarczenie wymaganych informacji przed określoną datą. Gdy adresat otrzymuje wiadomość, wraz z nią widoczna jest flaga, a także zostaje wyświetlony komunikat na pasku informacyjnym w okienku odczytu oraz w górnej części wiadomości otwartej w programie Outlook.

Wiadomość, którą użytkownik oflaguje dla siebie, może ułatwić sprawdzenie, kto odpowiedział na wiadomość. W poprzednim scenariuszu opisano wysłanie oflagowanej wiadomości e-mail z prośbą o dostarczenie wymaganych informacji przed określoną datą. Jeśli użytkownik oflaguje wiadomość również dla siebie, będą wyświetlane przypomnienia o sprawdzeniu, czy nadeszły odpowiedzi. Program Outlook może nawet automatycznie wyszukać odpowiedzi na oryginalną oflagowaną wiadomość.

 1. Na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Flaga monitująca, a następnie wybierz datę ukończenia dla flagi monitującej lub kliknij polecenie Niestandardowe.

 2. Jeśli chcesz dodać przypomnienie dotyczące tej oflagowanej wiadomości, na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie. Jeśli jest taka potrzeba, możesz zmienić datę i godzinę przypomnienia.

 3. Istnieje możliwość dołączenia flagi, która będzie sygnalizować adresatom termin ostateczny. Na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Flaga dla adresatów. Aby dołączyć przypomnienie dla adresata dotyczące tej oflagowanej wiadomości, zaznacz pole wyboru Przypomnienie, a następnie, jeśli jest to konieczne, zmień datę i godzinę.

Dodawanie przycisków głosowania

Ta funkcja wymaga użycia konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach programu Microsoft Exchange oraz sposobie sprawdzania wersji serwera Exchange, z którym łączy się konto użytkownika, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W programie Microsoft Outlook można w łatwy sposób tworzyć sondaże, zamieszczając w wiadomości e-mail przyciski głosowania.

 1. Na karcie Opcje wiadomości w grupie Formatowanie kliknij pole wyboru Użyj przycisków głosowania.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Tak;Nie      Jest to najlepszy sposób na szybki sondaż, jeżeli wymagana jest tylko odpowiedź „tak” lub „nie”.

  • Tak;Nie;Może      Jeżeli wybór możliwych odpowiedzi nie ma być ograniczony tylko do „tak” lub „nie”, ta opcja głosowania umożliwia zamieszczenie alternatywnej odpowiedzi.

  • Niestandardowa      To polecenie należy kliknąć, aby utworzyć niestandardowe nazwy przycisków głosowania. Można na przykład poprosić współpracowników o wybranie jednego spośród trzech dni, w którym mają się odbywać cykliczne spotkania pracowników.

   1. Po wyświetleniu okna dialogowego Opcje wiadomości, w obszarze Opcje głosowania i śledzenia zaznacz pole wyboru Użyj przycisków głosowania.

   2. Zaznacz i usuń domyślne nazwy przycisków, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Rozdziel nazwy przycisków średnikami.

    Okno dialogowe Opcje wiadomości

Otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia lub odczytu

Potwierdzenia dostarczenia informują o dostarczeniu wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej adresata. Nie informują jednak o tym, czy adresat widział tę wiadomość lub czy ją przeczytał. Potwierdzenie odczytu informuje o tym, że wiadomość została otwarta. W obydwu przypadkach powiadomienie jest odbierane po dostarczeniu lub przeczytaniu wiadomości. Treść powiadomień jest wtedy automatycznie rejestrowana w oryginalnej wiadomości w folderze Elementy wysłane.

Nie należy jednak całkowicie polegać na tych potwierdzeniach. Adresat wiadomości może sprawdzić, czy potwierdzenie przeczytania było wymagane, może też odrzucić wysłanie polecenia. Jeśli wiadomość w okienku odczytu jest tylko do odczytu, potwierdzenie przeczytania może nie zostać wysłane. Może się również zdarzyć, że program poczty e-mail adresata nie obsługuje potwierdzeń odczytu.

 1. W oknie wiadomości kliknij przycisk Opcje.

 2. W obszarze Opcje głosowania i śledzenia zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzenia dostarczenia dla tej wiadomości lub Żądaj potwierdzenia odczytu dla tej wiadomości.

Aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu tych opcji do wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail, zobacz Otrzymywanie powiadomień o dostarczeniu lub odczycie wiadomości.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×