Dodawanie filmu programu QuickTime (mov) do prezentacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pliku filmowego programu Apple QuickTime (mov) nie można wstawić do prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Aby film programu QuickTime został odtworzony w ramach prezentacji, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Utwórz hiperłącze do filmu programu QuickTime. Podczas odtwarzania prezentacji kliknij połączony obiekt lub tekst — spowoduje to automatyczne uruchomienie programu QuickTime dla systemu Windows i odtworzenie w nim filmu.

  • Konwertowanie pliku wideo Microsoft Windows (AVI) pliku lub inny zgodny format pliku multimedialnego tego Office PowerPoint 2007 można wstawić. Za pomocą niektórych wersjach programu QuickTime, na przykład wersji Pro, aby przekonwertować plik. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją programu QuickTime lub zobacz witryny sieci Web firmy Apple QuickTime.

    Uwaga : Produkty innych firm omawiane w tym artykule są wytwarzane przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×