Dodawanie elementów UML do modelu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie nowego elementu do widoku drzewa

 1. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub klasę, do której ma zostać dodany nowy element, a następnie wskaż polecenie Nowe.

 2. Kliknij żądany typ elementu.

  W widoku drzewa pojawi się ikona nowego elementu.

Dodawanie nowego elementu do diagramu

 1. W widok drzewa kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą diagram, do którego ma zostać dodany nowy element.

  Pojawi się odpowiedni wzornik i strona rysunku.

 2. Przeciągnij na stronę rysunku z wzornika kształt przedstawiający element, który chcesz dodać do diagramu.

  W przypadku wielu kształtów, np. kształtu Klasa, kształtu Przypadek użycia czy kształtu Składnik, ikona przedstawiająca nowy element pojawia się w widoku drzewa.

  Porada : Element można też dodać do diagramu, tworząc nowy element i przeciągając go na stronę rysunku.

Dodawanie widoku istniejącego elementu do diagramu

 1. W widok drzewa kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą diagram, do którego ma zostać dodana kopia elementu.

  Pojawi się odpowiedni wzornik i strona rysunku.

 2. Przeciągnij na stronę rysunku z widoku drzewa ikonę elementu, dla którego ma zostać utworzony nowy widok.

  Na stronie rysunku pojawi się kształt przedstawiający element, nie pojawi się natomiast żadna dodatkowa ikona przedstawiająca widok elementu w widoku drzewa.

  Uwaga : Wszystkie zmiany wprowadzone w oryginalnym elemencie pojawiają się w widokach elementu.

Duplikowanie istniejącego elementu na diagramie

 1. Zaznacz na diagramie element, który chcesz zduplikować.

 2. Trzymając naciśnięty klawisz CTRL, przeciągnij element, aby utworzyć jego kopię.

  Dwa elementy w tym samym pakiet nie mogą mieć tej samej nazwy, dlatego duplikat elementu otrzymuje nową nazwę.

  Porada : Domyślnie przeciąganie elementu przy naciśniętym klawiszu CTRL powoduje utworzenie kopii elementu. Zachowanie domyślne można zmienić tak, aby przeciąganie z naciśniętym klawiszem CTRL powodowało tworzenie widoku elementu zamiast jego kopii. Aby zmienić to zachowanie, w menu UML należy kliknąć polecenie Opcje, kliknąć kartę Dodatek UML, a następnie z listy rozwijanej Zachowanie kształtu podczas przeciągania z naciśniętym klawiszem Ctrl wybrać pozycję Kopiuj widok obiektu.

Duplikowanie istniejącego elementu w widoku drzewa

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę przedstawiającą element, który ma zostać zduplikowany, a następnie wybierz polecenie Duplikuj.

  Dwa elementy w tym samym pakiet nie mogą mieć tej samej nazwy, dlatego duplikat elementu otrzymuje nową nazwę.

 2. Przeciągnij ikonę duplikatu do odpowiedniego pakietu w widok drzewa.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×