Dodawanie efektów do tekstu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Atrakcyjność dokumentu można zwiększyć na kilka sposobów. Można wstawić obiekt WordArt, czyli serię wstępnie ustawionych efektów tekstowych umożliwiających ciekawe rozciągnięcie lub wygięcie tekstu. Można również zastosować style tekstu do dopiero wstawionego, niezależnego tekstu lub tekstu w polu tekstowym.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Stosowanie efektu tekstowego do istniejącego tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , a następnie wybierz efekt, który chcesz zastosować do tekstu.

  Porada: Aby zastosować inne formatowanie tekstu i efekty (na przykład kapitaliki lub podwójne przekreślenie), w menu Format kliknij polecenie Czcionka.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Na karcie Elementy dokumentów w obszarze Elementy tekstowe kliknij pozycję WordArt, a następnie kliknij odpowiedni obiekt WordArt.

 2. Wpisz odpowiedni tekst.

Formatowanie tekstu jako kapitalików

 1. Zaznacz tekst pisany małymi literami, który chcesz sformatować jako kapitaliki.

 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka.

 3. W obszarze Efekty kliknij pozycję Kapitaliki.

Odwracanie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego

Pole tekstowe umożliwia odwrócenie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego, na przykład do wydrukowania na specjalnym papierze do przyprasowania na tkaninie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Pole tekstowe.

  Karta Narzędzia główne w programie Word, grupa Wstawianie

 2. Przeciągnij, aby utworzyć pole tekstowe, a następnie wpisz w nim tekst.

 3. Kliknij obramowanie pola tekstowego, a następnie w menu Format kliknij polecenie Kształt.

 4. Kliknij pozycję Obrót 3-W, a następnie w obszarze Obrót w polu X wpisz 180.

Dodawanie odbicia

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Odbicie, a następnie kliknij odpowiedni styl odbicia.

Dodawanie cienia

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Cień, a następnie kliknij odpowiedni styl cienia.

Dodawanie poświaty

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Poświata, a następnie kliknij odpowiedni styl poświaty.

Dodawanie innych efektów

Do tekstu w polu tekstowym lub do obiektu WordArt można stosować inne efekty. Można na przykład wygiąć tekst lub dodać do niego efekt 3-W.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub obiekt WordArt do sformatowania, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style tekstu kliknij pozycję Efekty, wskaż odpowiedni efekt, a następnie kliknij go.

  Karta Formatowanie, grupa Style tekstu

Dodawanie cienia [tryb zgodności]

Tryb zgodności oznacza, że dokument został utworzony przy użyciu wcześniejszej wersji programu Word lub zapisany w starszym formacie pliku.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub obiekt WordArt do sformatowania, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Efekty cienia kliknij pozycję Cień.

  Karta Formatowanie, grupa Efekty cienia

Zobacz też

Zmienianie rozmiaru obiektu

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

PowerPoint

Atrakcyjność dokumentu można zwiększyć na kilka sposobów. Można wstawić obiekt WordArt, czyli serię wstępnie ustawionych efektów tekstowych umożliwiających ciekawe rozciągnięcie lub wygięcie tekstu. Można również zastosować style tekstu do tekstu w takich elementach jak pole tekstowe lub obiekt.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Stosowanie efektu tekstowego do istniejącego tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , a następnie wybierz efekt, który chcesz zastosować do tekstu.

  Porada: Aby zastosować inne formatowanie tekstu i efekty (na przykład kapitaliki lub podwójne przekreślenie), w menu Format kliknij polecenie Czcionka.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Tekst, a następnie kliknij pozycję WordArt.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 2. Wpisz odpowiedni tekst.

Formatowanie tekstu jako kapitalików

 1. Zaznacz tekst pisany małymi literami, który chcesz sformatować jako kapitaliki.

 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka.

 3. W obszarze Efekty podstawowe kliknij pozycję Kapitaliki.

Odwracanie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego

Pole tekstowe umożliwia odwrócenie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego, na przykład do wydrukowania na specjalnym papierze do przyprasowania na tkaninie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Pole tekstowe.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 2. Przeciągnij, aby utworzyć pole tekstowe, a następnie wpisz w nim tekst.

 3. Kliknij obramowanie pola tekstowego, a następnie w menu Format kliknij polecenie Kształt.

 4. Kliknij pozycję Obrót 3-W, a następnie w obszarze Obrót w polu X wpisz 180.

Dodawanie odbicia

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Odbicie, a następnie kliknij odpowiedni styl odbicia.

Dodawanie cienia

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Cień, a następnie kliknij odpowiedni styl cienia.

Dodawanie poświaty

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Poświata, a następnie kliknij odpowiedni styl poświaty.

Dodawanie efektu 3-W

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni format.

Dodawanie skosu

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Skos, a następnie kliknij odpowiedni styl skosu.

Wyginanie tekstu

 1. Zaznacz tekst lub obiekt WordArt do sformatowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Efekty tekstowe  Przycisk Efekty tekstowe , wskaż pozycję Przekształcenie, a następnie kliknij odpowiedni styl przekształcenia.

Zobacz też

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

Excel

Atrakcyjność tekstu w dokumencie można zwiększyć na kilka sposobów. Można wstawić obiekt WordArt, czyli serię wstępnie ustawionych efektów tekstowych umożliwiających ciekawe rozciągnięcie lub wygięcie tekstu. Można również zastosować style do tekstu w polu tekstowym.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Stosowanie efektu tekstowego do istniejącego tekstu

 1. Zaznacz pole tekstowe, które chcesz sformatować, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

  Uwaga: Efektów tekstowych nie można stosować do tekstu w komórce.

 2. W obszarze Style tekstu kliknij odpowiedni styl.

  Karta Formatowanie, grupa Style tekstu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Wstawianie obiektów WordArt

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie WordArt.

 2. Wpisz odpowiedni tekst.

Odwracanie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego

Pole tekstowe umożliwia odwrócenie tekstu w celu uzyskania obrazu lustrzanego, na przykład do wydrukowania na specjalnym papierze do przyprasowania na tkaninie.

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe.

 2. Przeciągnij, aby utworzyć pole tekstowe, a następnie wpisz w nim tekst.

 3. Kliknij obramowanie pola tekstowego, a następnie w menu Format kliknij polecenie Kształt.

 4. Kliknij pozycję Obrót 3-W, a następnie w obszarze Obrót w polu X wpisz 180.

Dodawanie odbicia

 1. Zaznacz pole tekstowe lub obiekt WordArt do sformatowania, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style tekstu kliknij pozycję Efekty, wskaż pozycję Odbicie i kliknij odpowiedni styl odbicia.

  Karta Formatowanie, grupa Style tekstu

Dodawanie innych efektów

Do tekstu w polu tekstowym lub do obiektu WordArt można stosować inne efekty. Można na przykład dodać cień lub poświatę wokół tekstu, wygiąć tekst albo dodać do niego efekt 3-W.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub obiekt WordArt do sformatowania, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style tekstu kliknij pozycję Efekty, wskaż odpowiedni efekt, a następnie kliknij go.

  Karta Formatowanie, grupa Style tekstu

Zobacz też

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×