Dodawanie efektów animacji w prezentacji programu PowerPoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

PowerPoint na systemu Windows phone lub tablet lub telefonie lub tablecie umożliwia odtwarzanie efekty animacji (ruchu) zastosowane do tekstu, obrazów, kształtów i grafiki. Ponadto można pliku programu PowerPoint na iPad lub iPhone Dodawanie lub usuwanie efektów animacji w prezentacji.

W PowerPoint animacje różnią się jako przejścia. Animacji jest przypisana do części w jednym slajdzie. Przejścia animuje sposób zmiany slajdów jednej do drugiej. Uzyskać informacji na temat dodawania i usuwania przejść przejdź do Dodawanie efektów przejścia do prezentacji programu PowerPoint z urządzeniem przenośnym.

W tej chwili nie można dodać efekty dźwiękowe lub ścieżek ruchu animacji w PowerPoint na urządzeniach przenośnych.

Na tablecie z systemem Android lub w telefonie

 1. Otwórz prezentację.

 2. Wybierz slajd, do którego będą mieć animacji.

 3. Zaznacz linię lub blok tekstu, obrazu lub grafiki, a następnie naciśnij przycisk animacje.

  Na karcie animacje w programie PowerPoint na tablecie z systemem Android

  Na telefonie, naciśnij ikonę EdytujEdytuj w programie PowerPoint na telefonie z systemem Android, naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie naciśnij animacje.

 4. Wybierz typ animacji; na przykład naciśnij Efekty wejścia.

  Efekty wejścia animacji w programie PowerPoint w systemie Android

 5. Wybierz efekt, który chcesz dodać; na przykład naciśnij Przylot. Do animacji jest obecna jest wyświetlany numer.

  Liczby w polach po lewej stronie, w wskazująca, że animacji na slajdzie.

  Możesz dodać wielu animacji do jednego elementu. można na przykład dodać animację wejścia i wyjścia animacji. Jeśli dodasz wielu animacji, liczba, która określa animacji zmieni oznaczającą wielu animacji.

 6. (Opcjonalnie) Aby określić, jak ma szereg animacje się pojawić (na przykład, jeśli są animowane Lista punktowana), naciśnij liczbę, po lewej stronie elementu, a następnie wybierz Właściwości Opcje efektu. W zależności od typu animacji, którego używasz możesz wybrać kierunek i sekwencji animacji.

 7. Przejdź do następnego slajdu, aby dodać więcej animacje.

Aplikacja PowerPoint dla systemu Android zawiera podzbiór efekty dostępne w pełnej wersji dostępne z subskrypcją usługi Office 365. Jednak jeśli użyto pełną wersję programu PowerPoint dodanie efektów, nie są zawarte w wersji mobilnej, można je odtworzyć wstecz na urządzeniu z systemem Android.

 1. Otwórz prezentację.

 2. Przejdź do slajdu, który zawiera animację, którą chcesz usunąć.

 3. Zaznacz blok tekstu, obrazu lub grafikę, których animacji.

 4. Po lewej stronie wybranego elementu zostanie wyświetlona liczba lub serii liczb.

  Naciśnij dwukrotnie numer, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 1. Naciśnij ikonę pokazu slajdów, aby uruchomić prezentację.

  Uruchamianie pokazu

 2. Poruszanie się po prezentacji:

  • Przesuń w lewo, aby przejść do następnego slajdu (lub animacji slajdu), albo przesuń w prawo w celu przejścia do poprzedniego slajdu lub animacji.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć slajd, możesz ścisnąć palcami na ekranie lub rozsunąć nimi.

  • Aby zakończyć pokaz, na tablecie z systemem Android naciśnij u góry ekranu, a następnie naciśnij przycisk Zakończ pokaz.

   Zakończ pokaz

   Na telefonie z systemem Android naciśnij ikonę Zakończ pokaz w górnej części z ekranu Zakończ prezentację .

Na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. Otwórz prezentację.

 2. Wybierz slajd, do którego będą mieć animacji.

 3. Zaznacz linię lub blok tekstu, obrazu lub grafiki, a następnie naciśnij przycisk animacje.

  Karta Animacje

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie naciśnij animacje.

 4. Wybierz typ animacji; na przykład naciśnij Efekty wejścia.

  Wybierz efekt

 5. Wybierz efekt, który chcesz dodać; na przykład naciśnij Przylot. Do animacji jest obecna jest wyświetlany numer. Numer animacji

  Możesz dodać wielu animacji do jednego elementu. można na przykład dodać animację wejścia i wyjścia animacji. Jeśli dodasz wielu animacji, liczba, która określa animacji zmieni oznaczającą wielu animacji. Wielu animacji

 6. (Opcjonalnie) Aby określić, jak ma szereg animacje się pojawić (na przykład, jeśli są animowane Lista punktowana), wybierz numer po lewej stronie elementu, a następnie naciśnij pozycję Opcje efektu. W zależności od typu animacji, którego używasz możesz wybrać kierunek i sekwencji animacji.

  Opcje efektu

 7. Przejdź do następnego slajdu, aby dodać więcej animacje.

Aplikacja PowerPoint dla iPad lub iPhone zawiera podzbiór efekty dostępne w pełnej wersji dostępne z subskrypcją usługi Office 365. Jednak jeśli pełną wersję programu PowerPoint umożliwia Dodaj dowolne z efektów, nie są zawarte w wersji mobilnej, można odtworzyć je ponownie na komputerze iPad lub telefonu iPhone.

 1. Otwórz prezentację.

 2. Przejdź do slajdu, który zawiera animację, którą chcesz usunąć.

 3. Zaznacz blok tekstu, obrazu lub grafikę, których animacji.

 4. Po lewej stronie wybranego elementu zostanie wyświetlona liczba lub serii liczb.

  Naciśnij dwukrotnie numer, a następnie wybierz polecenie Usuń.

  Usuwanie animacji

 • Przesuń w lewo, aby przejść do następnego slajdu (lub animacji slajdu) lub Przesuń w prawo, aby przejść do poprzedniego slajdu.

 • Aby przejść do określonego slajdu, naciśnij ikonę w prawym górnym rogu programu pokaz slajdów Wyświetlanie slajdów . Slajdy będą wyświetlane w kolejności, w dolnej części ekranu. Przesuń w lewo, aby przechodzić między slajdami, a następnie naciśnij slajd, do którego chcesz przejść.

  Zaznacz slajd

 • Aby powiększyć lub pomniejszyć slajd, możesz ścisnąć palcami na ekranie lub rozsunąć nimi.

 • Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij u góry ekranu, a następnie naciśnij przycisk x w lewym górnym rogu.

Na komputerze typu tablet z systemem Windows lub telefonu

Na tablecie z systemem Windows lub telefonie nie umożliwia aplikacji PowerPoint Dodawanie animacji i usuwanie animacji w prezentacji; jednak można odtwarzać animacji, które zostały dodane wcześniej z inną wersją PowerPoint.

 1. Naciśnij ikonę pokazu slajdów, aby uruchomić prezentację.

  Uruchamianie pokazu

 2. Poruszanie się po prezentacji:

  • Przesuń w lewo, aby przejść do następnego slajdu (lub animacji slajdu), albo przesuń w prawo w celu przejścia do poprzedniego slajdu lub animacji.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć slajd, możesz ścisnąć palcami na ekranie lub rozsunąć nimi.

  • Aby zakończyć pokaz, naciśnij u góry ekranu, a następnie naciśnij przycisk Zakończ pokaz.

   Zakończ pokaz

   Na telefonie Windows phone naciśnij ikonę Zakończ pokaz w górnej części z ekranu Zakończ prezentację .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×