Dodawanie, edytowanie lub usuwanie kategorii w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kategorie w Business Contact Manager dla programu Outlook służy do śledzenia konta, kontakty biznesowe, możliwości i projektów biznesowych w uporządkowany sposób związane z kontaktów biznesowych z nich. Możesz dodać lub usunąć kategorie w dowolnym momencie. Możesz utworzyć tyle więcej kategorii, i można przypisywać kategorie oznaczone kolorem wielu rekordów.

Aby dodać, edytować lub usunąć kategorię albo zmienić jej nazwę:

 1. W menu Edycja programu Outlook wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Porada: Jeśli polecenie Kategoryzuj nie jest dostępna, w Okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Klienci, Kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub Projektów biznesowych.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie kategorii

  1. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem kliknij przycisk Nowe.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie nowej kategorii, w polu Nazwa wpisz nazwę kategorii.

  3. Kliknij kolor, aby przypisać go do kategorii

   Opcjonalnie na liście Klawisz skrótu kliknij klawisz skrótu dla nowej kategorii.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  Edytowanie lub zmienianie nazwy kategorii

  1. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem kliknij nazwę kategorii, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.

  2. Wpisz inną nazwę kategorii.

  3. W obszarze Kolor kliknij strzałkę, a następnie kliknij inny kolor kategorii.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  Usuwanie kategorii

  1. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorami kliknij pole wyboru kategorii, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  2. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Rekordy klienta, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży i projektu biznesowego zachowują swoje przynależności do kategorii, więc możliwe jest ich dalsze znajdowanie, sortowanie, filtrowanie lub grupowanie według usuniętych kategorii.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×