Dodawanie, edytowanie lub usuwanie elementu listy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryna programu Microsoft Windows SharePoint Services może zawierać wiele różnych list — od kontaktów i kalendarzy do anonsów i list śledzenia problemów. Niezależnie od typu aktualizowanej listy proces dodawania, edytowania i usuwania elementów jest podobny.

Aby dodawać, edytować lub usuwać elementy na liście, należy posiadać uprawnienie do współtworzenia jej. Więcej informacji można uzyskać od właściciela witryny lub administratora.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie elementu do listy

Dodawanie elementu przez wysłanie wiadomości e-mail

Edytowanie elementu na liście

Usuwanie elementu listy

Dodawanie elementu do listy

Niektóre listy mogą być wyświetlane w składnikach Web Part, które są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi stron sieci Web w witrynie programu Windows SharePoint Services. Na przykład listy Anonsy, kalendarz i łącza są wyświetlane w składnikach Web Part w domyślnej strony głównej. Po wyświetleniu listy w składniku Web Part, możesz dodać elementy do listy, bez konieczności otwierania listy. Jeśli łącze, aby dodać więcej elementów do listy nie jest widoczne, należy otworzyć listę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na liście znajduje się w składniku Web Part, można zobaczyć łącza w składniku Web Part, w którym można dodać więcej elementów, na przykład Dodaj nowy anons lub Dodaj nowe wydarzenie. Kliknij przycisk Dodaj nowy element, a następnie przejdź do kroku 3.

  • Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

   Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

   1. W menu Nowy Obraz menu kliknij strzałkę, a następnie kliknij Nowy typ elementu, na przykład Nowy element.

    Jeśli masz dodatkowe typy zawartości zostały dodane do listy, pojawią się inne opcje, takie jak Nowy problem pomocy technicznej lub Nowego dostawcy.

   Porada: Aby utworzyć element o domyślnym typie dla listy, należy kliknąć pozycję Nowy. Pojawienie się tylko pozycji Nowy element oznacza, że jest to domyślny typ dla listy.

 2. Wprowadź informacje dla elementu listy. Obok wymaganych informacji znajdują się czerwone gwiazdki.

 3. Aby dołączyć plik do elementu listy, kliknij przycisk Dołącz plik, kliknij przycisk Przeglądaj w celu zlokalizowania pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • W zależności od sposobu skonfigurowania listy załączniki mogą być niedozwolone dla elementów listy.

  • Jeśli dodano wiele typów zawartości do listy, w menu Nowy mogą się znajdować dodatkowe opcje.

Porada: W zależności od sposobu skonfigurowania listy dostępne może być tworzenie folderów w celu organizowania elementów listy. Aby dodać folder, należy w menu Nowy kliknąć polecenie Nowy folder. Następnie można organizować listę, otwierając ją w Eksploratorze Windows, jeśli na dysku twardym został zainstalowany system Microsoft Windows.

Początek strony

Dodawanie elementu przez wysłanie wiadomości e-mail

Tablice dyskusyjne, anonse i kalendarze można skonfigurować w taki sposób, aby użytkownicy mogli dodawać do nich elementy, wysyłając wiadomości e-mail, jeżeli dla witryny została włączona obsługa odbierania zawartości za pomocą wiadomości e-mail. Przy użyciu wiadomości e-mail można przesyłać ogłoszenia w blogu, ale nie można przesyłać komentarzy do blogu. Inne listy można skonfigurować tak, aby odbierały wiadomości e-mail z rozwiązaniami niestandardowymi, które są określane jako programy obsługi poczty e-mail.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do listy należy się dowiedzieć, czy dla listy zostało skonfigurowane odbieranie wiadomości e-mail, a następnie uzyskać adres.

 1. Aby uzyskać adres e-mail listy, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Sprawdź zawartość książki adresowej programu poczty e-mail, z którego korzystasz. Jeżeli adres e-mail nie znajduje się w książce adresowej, uzyskaj go od osoby, która skonfigurowała listę. Następnie dodaj adres do listy kontaktów programu poczty e-mail, aby ułatwić jego znajdowanie w przyszłości.

  • Przejrzyj opis listy widoczny pod jej tytułem. Właściciel witryny mógł dodać adres e-mail listy do jej opisu.

  • Przejrzyj ustawienia poczty e-mail dla listy, jeżeli adres e-mail nie jest wyświetlany w opisie listy i posiadasz uprawnienia do wyświetlania ustawień listy:

   1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

   2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.

   3. Jeśli na liście jest włączone odbieranie wiadomości e-mail, adres listy jest wyświetlany w obszarze Informacje dotyczące listy obok pozycji Adres e-mail.

  • Użyj adresu e-mail grupy programu SharePoint w celu wysłania elementu listy jako wiadomości e-mail. Organizacja użytkownika może korzystać z własnej listy adresów e-mail, określanej jako grupa programu SharePoint, która umożliwia członkom przesyłanie wiadomości e-mail między sobą. Adres grupy programu SharePoint może zawierać adresy list i bibliotek, więc podczas wysyłania wiadomości e-mail do członków grupy załączniki wiadomości są automatycznie dodawane do witryny programu Windows SharePoint Services 3.0.

   1. W swojej aplikacji poczty e-mail przygotuj element, który chcesz wysłać, w jeden z następujących sposobów:

    • Aby wysłać element dyskusji lub opublikować go w blogu zespołu (dziennik sieci Web), Dołącz zawartość w treści wiadomości.

    • Aby wysłać element kalendarza, wyślij wezwanie na spotkanie lub termin z aplikacji do obsługi poczty e-mail lub kalendarza.

    • Aby wysłać obraz, formularz lub dokument, dodaj ten element jako załącznik do wiadomości.

    • Aby wysłać standardową wiadomość e-mail lub odpowiedź, dołącz zawartość w treści wiadomości, tak samo jak w przypadku dowolnej wiadomości e-mail.

 2. W polu Do lub DW wprowadź adres listy. Jeśli grupa programu SharePoint już zawiera listę, zamiast tego wprowadź adres e-mail grupy programu SharePoint.

 3. Wyślij wiadomość. W większości aplikacji poczty e-mail w celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk Wyślij.

Uwaga: W przypadku wysyłania elementu kalendarza do witryny programu SharePoint za pomocą wiadomości e-mail należy powiadomić uczestników spotkania o zmianach dotyczących spotkania. Jeżeli szczegóły spotkania zostaną zmienione w witrynie programu SharePoint, aktualizacje i anulowania spotkań nie zostaną automatycznie wysłane z witryny programu SharePoint.

Początek strony

Edytowanie elementu na liście

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wskaż element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

  • Aby edytować element w widoku arkusza danych, zmień ten element bezpośrednio w arkuszu danych lub wyeksportuj dane do programu arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych w celu edycji.

   Widok arkusza danych wymaga zainstalowanego na komputerze programu arkusza danych zgodnych z programem Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office Access 2007.

  • Aby edytować wydarzenie w widoku graficznym kalendarza, kliknij element w kalendarzu, a następnie kliknij pozycję Edytuj element. W celu edytowania wszystkich wystąpień wydarzenia cyklicznego kliknij pozycję Edytuj serię.

  • Aby edytować odpowiedź na ankietę, upewnij się, że odpowiedzi zostały wyświetlone na liście zamiast w omówieniu odpowiedzi. Wskaż element listy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

  • Aby edytować element w widoku wykresu Gantta, wskaż element na liście w widoku graficznym, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj odpowiedź.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Kliknij przycisk OK lub, w przypadku ankiety, kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga: Jeśli dla listy zostało skonfigurowane śledzenie wersji, po każdej zmianie elementu listy zostaje utworzona jego nowa wersja. Można wyświetlić historię zmian elementu listy i przywrócić poprzednią wersję, jeśli w nowszej wersji popełniono błąd.

Początek strony

Usuwanie elementu z listy

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wskaż element listy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń element.

   W widoku wykresu Gantta wskaż element na liście w obszarze widoku graficznego, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń element.

   W ankiecie upewnij się, że odpowiedzi zostały wyświetlone na liście zamiast w omówieniu odpowiedzi. Wskaż element listy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń element.

  • Aby usunąć element w widoku arkusza danych, usuń ten element bezpośrednio w arkuszu danych albo wyeksportuj dane do programu arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych, a następnie usuń element.

   Widok arkusza danych wymaga zainstalowanego na komputerze programu arkusza danych zgodnych z programem Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office Access 2007.

  • Aby usunąć wydarzenie w widoku graficznym kalendarza, kliknij element w kalendarzu, a następnie kliknij pozycję Usuń element. Aby usunąć element cykliczny, kliknij pozycję Edytuj serię, a następnie kliknij pozycję Usuń element.

 3. Po wyświetleniu monitu z ostrzeżeniem upewnij się, że chcesz wysłać element do Kosza lub usunąć go, i kliknij przycisk OK.

Uwaga: Usunięcie elementu listy powoduje, że zostaje on wysłany do Kosza witryny, skąd można go przywrócić w razie potrzeby, o ile administrator nie skonfigurował witryny w inny sposób.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×