Dodawanie, edytowanie i usuwanie produktów oraz usług w rekordzie szansy sprzedaży w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook podczas korzystania z produkty i usługi w rekord szansy sprzedaży można rozpocząć szacowanie wartości, jaką ma dla firmy dana szansa sprzedaży.

Uwaga: Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie oblicza rabatu i cena dla elementów produktów i usług, podczas dodawania ich do szansy sprzedaży. Po szansy sprzedaży wyznaczyć zamknięte (kupiony), Business Contact Manager dla programu Outlook oblicza i wyświetla przewidywanego przychodu. To jest różnica między ceną całkowita, jaką pobierasz i całkowity koszt dla Ciebie.

Dodawanie produktów i usług do szansy sprzedaży

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży.

 2. Kliknij dwukrotnie rekord szansy sprzedaży, do którego chcesz dodać informacje o produkcie lub usłudze.

 3. W sekcji Produkty i usługi kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi wybierz pozycję z listy Produkty i usługi lub kliknij pozycję Edytuj listę w celu utworzenia nowego elementu lub edytowania istniejącego.

 5. Po zakończeniu formularz dla tego elementu, kliknij przycisk OK, aby zapisać element i powrócić do rekord szansy sprzedaży lub kliknij przycisk Dodaj nowy Zapisz element i Dodaj kolejną pozycję.

  Uwagi: 

  • Przycisk Edytuj w formularzu produkty i usługi jest dostępna, jeśli element jest wyświetlana tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, lista może obejmować elementów z system księgowy i elementy, które są wyświetlane tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli element został dodany do listy usług i produktów z system księgowy, nie można edytować informacje o elemencie.

  • Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, nowe elementy, które są dodawane przy użyciu formularza produktów i usług nie są włączane do listy elementów w system księgowy. Elementy produktów i usług z listy elementów w system księgowy są zintegrowane usługi listy produktów i w Business Contact Manager dla programu Outlook.

Edytowanie istniejącego produktu lub usługi wymienione w szansy sprzedaży

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży.

 2. Kliknij dwukrotnie rekord szansy sprzedaży zawierający elementy produktów i usług, które chcesz edytować.

 3. W sekcji Produkty i usługi zaznacz odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie produktu lub usługi wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, lista może obejmować elementów z system księgowy i elementy, które są wyświetlane tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Pola Opis, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa jest niemożliwa na elementy, które pochodzą z system księgowy.

  Aby wprowadzić zmiany na liście elementów produktów i usług, w polu Nazwa elementu, kliknij przycisk Edytuj listę.

Usuwanie szansy sprzedaży produktu lub usługi

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży.

 2. Kliknij dwukrotnie rekord szansy sprzedaży zawierający elementy produktów i usług, które chcesz usunąć.

 3. W sekcji Produkty i usługi zaznacz odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×