Dodawanie do wykresu słupków błędów lub słupków wzrost-spadek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Słupki błędów pokazują graficznie potencjalną liczbę błędów względem każdego elementu typu punkt danych lub znacznik danych, które obejmuje seria danych. Można na przykład wyświetlić wyniki eksperymentu naukowego, których wartość procentowa potencjalnych błędów wynosi plus i minus 5%. Słupki błędów można dodawać do serii danych na dwuwymiarowych wykresach warstwowych, słupkowych, kolumnowych, liniowych, xy (punktowych) i bąbelkowych. W przypadku wykresów xy (punktowych) i bąbelkowych słupki błędów można wyświetlić dla wartości x, y lub obu.

Słupki błędów na wykresie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Pokazywanie błędów jako wartości procentowej, odchylenia standardowego lub błędu standardowego

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. N na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Dodaj Element wykresu.

  Wybieranie pozycji Dodaj element wykresu na karcie Projekt wykresu

 3. Wskaż pozycję Słupki błędów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Błąd standardowy

Zastosowanie błędu standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła błędu standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach

Wartość procentową

Zastosowanie wartości procentowej dla każdego punktu danych w serii danych

Odchylenie standardowe

Zastosowanie wielokrotności odchylenia standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła odchylenia standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach
M = średnia arytmetyczna

Pokazywanie błędów jako wartości niestandardowych

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji słupków błędów.

 3. W okienku Formatowanie słupków błędów, na karcie Opcje słupka błędu w obszarze Wielkość błędu kliknij pozycję niestandardowe, a następnie kliknij Określ wartość.

 4. W obszarze Wielkość błędu kliknij pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Określ wartość.

  Okienko Formatowanie słupków błędów z niestandardowymi zaznaczona wielkość błędu

 5. W polach Dodatnia wartość błędu i Ujemna wartość błędu wpisz wartości dla poszczególnych punktów danych, rozdzielając je średnikami (na przykład 0,4; 0,3; 0,8), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wartości błędów można również zdefiniować jako zakres komórek w tym samym skoroszycie programu Excel. Aby zaznaczyć zakres komórek, w oknie dialogowym Niestandardowe słupki błędów, wyczyść zawartość pola Dodatnia wartość błędu lub Ujemna wartość błędu, a następnie wybierz zakres komórek, który ma zostać użyty.

Dodawanie słupków wzrost-spadek

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki wzrost spadek.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, wskaż pozycję Słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij słupków wzrost spadek.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Modyfikowanie wykresu

Zmienianie typu wykresu

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Słupki błędów na wykresie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Pokazywanie błędów jako wartości procentowej, odchylenia standardowego lub błędu standardowego

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Słupki błędów z błędem standardowym

Zastosowanie błędu standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła błędu standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach

Słupki błędów z wartością procentową

Zastosowanie wartości procentowej dla każdego punktu danych w serii danych

Słupki błędów z odchyleniem standardowym

Zastosowanie wielokrotności odchylenia standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła odchylenia standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach
M = średnia arytmetyczna

Pokazywanie błędów jako wartości niestandardowych

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

   Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów, a następnie kliknij pozycję Opcje słupków błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zobaczysz okno dialogowe Dodawanie słupków błędów, wybierz serię, do której chcesz dodać słupki błędów.

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Słupki błędów.

 5. W obszarze Wielkość błędu kliknij pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Określ wartość.

 6. Przejdź do programu Excel.

  Po przejściu do programu Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Niestandardowe słupki błędów.

 7. W polach Dodatnia wartość błędu i Ujemna wartość błędu wpisz wartości dla poszczególnych punktów danych, rozdzielając je średnikami (na przykład 0,4; 0,3; 0,8), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wartości błędów można również zdefiniować jako zakres komórek w tym samym skoroszycie programu Excel. Aby zaznaczyć zakres komórek, w oknie dialogowym Niestandardowe słupki błędów, wyczyść zawartość pola Dodatnia wartość błędu lub Ujemna wartość błędu, a następnie wybierz zakres komórek, który ma zostać użyty.

 8. Przejdź do programu Word.

 9. W oknie dialogowym Formatowanie słupków błędów kliknij przycisk OK.

Dodawanie słupków wzrost-spadek

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij odpowiedni słupek wzrost-spadek.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

PowerPoint

Słupki błędów na wykresie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Pokazywanie błędów jako wartości procentowej, odchylenia standardowego lub błędu standardowego

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Słupki błędów z błędem standardowym

Zastosowanie błędu standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła błędu standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach

Słupki błędów z wartością procentową

Zastosowanie wartości procentowej dla każdego punktu danych w serii danych

Słupki błędów z odchyleniem standardowym

Zastosowanie wielokrotności odchylenia standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła odchylenia standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach
M = średnia arytmetyczna

Pokazywanie błędów jako wartości niestandardowych

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

   Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów, a następnie kliknij pozycję Opcje słupków błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zobaczysz okno dialogowe Dodawanie słupków błędów, wybierz serię, do której chcesz dodać słupki błędów.

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Słupki błędów.

 4. W obszarze Wielkość błędu kliknij pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Określ wartość.

 5. Przejdź do programu Excel.

  Po przejściu do programu Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Niestandardowe słupki błędów.

 6. W polach Dodatnia wartość błędu i Ujemna wartość błędu wpisz wartości dla poszczególnych punktów danych, rozdzielając je średnikami (na przykład 0,4; 0,3; 0,8), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wartości błędów można również zdefiniować jako zakres komórek w tym samym skoroszycie programu Excel. Aby zaznaczyć zakres komórek, w oknie dialogowym Niestandardowe słupki błędów, wyczyść zawartość pola Dodatnia wartość błędu lub Ujemna wartość błędu, a następnie wybierz zakres komórek, który ma zostać użyty.

 7. Przejdź do programu PowerPoint.

 8. W oknie dialogowym Formatowanie słupków błędów kliknij przycisk OK.

Dodawanie słupków wzrost-spadek

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij odpowiedni słupek wzrost-spadek.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Excel

Słupki błędów na wykresie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Pokazywanie błędów jako wartości procentowej, odchylenia standardowego lub błędu standardowego

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Słupki błędów z błędem standardowym

Zastosowanie błędu standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła błędu standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach

Słupki błędów z wartością procentową

Zastosowanie wartości procentowej dla każdego punktu danych w serii danych

Słupki błędów z odchyleniem standardowym

Zastosowanie wielokrotności odchylenia standardowego za pomocą następującej formuły:

Formuła odchylenia standardowego

s = numer serii
I = numer punktu w serii s
m = liczba serii dla punktu danych y na wykresie
n = liczba punktów w każdej serii
y is = wartość danych dla serii s oraz punktu o numerze I
n y =całkowita liczba wartości danych we wszystkich seriach
M = średnia arytmetyczna

Pokazywanie błędów jako wartości niestandardowych

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

   Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki błędów, a następnie kliknij pozycję Opcje słupków błędów.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zobaczysz okno dialogowe Dodawanie słupków błędów, wybierz serię, do której chcesz dodać słupki błędów.

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Słupki błędów.

 4. W obszarze Wielkość błędu kliknij pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Określ wartość.

 5. W polach Dodatnia wartość błędu i Ujemna wartość błędu wpisz wartości dla poszczególnych punktów danych, rozdzielając je średnikami (na przykład 0,4; 0,3; 0,8), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wartości błędów można również zdefiniować jako zakres komórek w tym samym skoroszycie programu Excel. Aby zaznaczyć zakres komórek, w oknie dialogowym Niestandardowe słupki błędów, wyczyść zawartość pola Dodatnia wartość błędu lub Ujemna wartość błędu, a następnie wybierz zakres komórek, który ma zostać użyty.

 6. W oknie dialogowym Formatowanie słupków błędów kliknij przycisk OK.

Dodawanie słupków wzrost-spadek

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Analiza kliknij pozycję Słupki wzrost-spadek, a następnie kliknij odpowiedni słupek wzrost-spadek.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Edytowanie danych na wykresie

Modyfikowanie wykresu

Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×