Dodawanie do tabeli komórki, wiersza lub kolumny

Co chcesz zrobić?

Dodawanie komórki

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

Dodawanie komórki

 1. Kliknij w komórce znajdującej się na prawo lub powyżej miejsca, w którym chcesz wstawić komórkę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Wiersze i kolumny.

 3. Kliknij jedną z następujących opcji:

Opcja

Czynność

Przesuń komórki w prawo

Wstawia komórkę i przenosi wszystkie pozostałe komórki w danym wierszu w prawo.

Uwaga   W programie Word nie zostanie wstawiona nowa kolumna. Może to spowodować, że w danym wierszu będzie więcej komórek niż w innych wierszach.

Przesuń komórki w dół

Wstawia komórkę i przesuwa istniejące komórki w dół o jeden wiersz. Nowy wiersz zostanie dodany u dołu tabeli.

Wstaw cały wiersz

Wstawia wiersz nad komórką, która została kliknięta.

Wstaw całą kolumnę

Wstawia kolumnę na lewo od komórki, która została kliknięta.

Początek strony

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

 1. Kliknij w komórce powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej komórki, kliknij przycisk Wstaw powyżej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać wiersz poniżej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

 1. Kliknij komórkę znajdującą się po lewej lub prawej stronie komórki, obok której chcesz dodać kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony komórki, kliknij przycisk Wstaw z lewej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony komórki, kliknij przycisk Wstaw z prawej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język