Dodawanie do tabeli komórki, wiersza lub kolumny

W tym artykule

Dodawanie komórki

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

Karty kontekstowe Narzędzia tabel — informacje

Dodawanie komórki

 1. Kliknij w komórce znajdującej się na prawo lub powyżej miejsca, w którym chcesz wstawić komórkę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Wiersze i kolumny.

 3. Kliknij jedną z następujących opcji:

Kliknij

Rezultat

Przesuń komórki w prawo

Wstawia komórkę i przenosi wszystkie pozostałe komórki w danym wierszu w prawo.

Uwaga : W programie Word nie zostanie wstawiona nowa kolumna. Może to spowodować, że w danym wierszu będzie więcej komórek niż w innych wierszach.

Przesuń komórki w dół

Wstawia komórkę i przesuwa istniejące komórki w dół o jeden wiersz. Nowy wiersz zostanie dodany u dołu tabeli.

Wstaw cały wiersz

Wstawia wiersz nad komórką, która została kliknięta.

Wstaw całą kolumnę

Wstawia kolumnę na lewo od komórki, która została kliknięta.

Początek strony

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

 1. Kliknij w komórce powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej komórki, kliknij przycisk Wstaw powyżej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać wiersz poniżej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

 1. Kliknij komórkę znajdującą się po lewej lub prawej stronie komórki, obok której chcesz dodać kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony komórki, kliknij przycisk Wstaw z lewej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony komórki, kliknij przycisk Wstaw z prawej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Karty kontekstowe Narzędzia tabel — informacje

Podczas pracy nad projektem i układem strukturalnym tabeli należy wiedzieć, gdzie znajdują się karty kontekstowe Projektowanie i Układ w obszarze Narzędzia tabel. Karty Projektowanie i Układ są widoczne dopiero po kliknięciu wewnątrz tabeli i pojawiają się w górnej części ekranu na wstążce.

Dodawanie do tabeli komórki, wiersza lub kolumny

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×