Dodawanie dni do daty

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu formuła w programie Microsoft Office InfoPath 2007 można automatycznie dodawać określoną liczbę dni do daty w formancie szablonu formularza.

W niniejszym artykule objaśniono, jak dodawać określoną liczbę dni do daty i wyświetlać wyniki w formancie formularza przy użyciu funkcji addDays i dziś.

W tym artykule

Co to jest formuła?

Krok 1. Wstawianie formantu wyboru daty wyświetlającego domyślnie bieżącą datę

Krok 2. Wstawianie pola tekstu zawierającego funkcję addDays

Krok 3: Zmienianie sposobu wyświetlania daty w polu tekstowym

Co to jest formuła?

Formuła jest wyrażenie XPath składa się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów użytych do obliczenia i wyświetlenia innych wartości. Formuły można wykonywać następujące zadania:

 • Obliczanie wartości matematycznych z wartości określające podczas projektowania szablonu formularza lub wartości, które użytkownicy będą wprowadzać w formantach podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza...

 • Wyświetlanie określonej daty i godziny.

 • Wyświetlanie wartości, które użytkownicy będą wprowadzać do jednego formantu w innym formancie.

 • Ustawianie wartości domyślnej pola lub formantu.

 • Uruchamianie reguły na podstawie wartości obliczane przy użyciu formuły.

Każdy wyrażenie XPath, która jest używana w formule jest kombinacją wartości, funkcji i operatorów, którego wynikiem jest pojedyncza wartość. Formuła może zawierać kilka wyrażeń. Formuły można traktować jako zdania składa się z jedną lub kilka fraz każdego frazą reprezentującą jednego wyrażenia w formule.

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między formuły i wyrażenia.

Diagram przedstawiający relację między formułami i wyrażeniami

Funkcja jest wyrażenie zwracające wartość na podstawie wyników obliczeń. Wartości używane w funkcjach są określane jako argumenty. Za pomocą standardowych funkcji XPath 1.0, które znajdują się w programie InfoPath, a także niektóre funkcje specyficzne dla programu InfoPath. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji programu InfoPath w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Krok 1. Wstawianie formantu wyboru daty wyświetlającego domyślnie bieżącą datę

Formant wyboru daty został zaprojektowany specjalnie do przechowywania dat. Aby dodawać określoną liczbę dni do dat wprowadzonych w formancie przez użytkowników, należy najpierw dodać formant wyboru daty do szablonu formularza. Następnie można utworzyć formułę, która używa funkcji dziś w celu wyświetlenia bieżącej daty jako domyślnej w tym formancie.

 1. W szablonie formularza kliknij w miejscu, gdzie chcesz wstawić formant wyboru daty.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty okienka zadań Formanty kliknij pozycję Wybór daty.

 4. Przed wstawionym w szablonie formularza formantem wyboru daty wpisz tekst Bieżąca data.

 5. Kliknij dwukrotnie wstawiony formant wyboru daty.

 6. Kliknij kartę Dane.

 7. W polu Nazwa pola wpisz nazwę pola.

  Porada : Najlepiej użyć nazwy, która opisuje zawartość pola. Nazwa opisowa sprawia, że szablon formularza jest bardziej zrozumiały dla autora szablonu i wszystkich modyfikujących go użytkowników. Można na przykład wpisać nazwę dteDziś.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj.

 9. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 10. Kliknij przycisk Wstaw funkcję w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

 11. W obszarze Kategorie okna dialogowego Wstawianie funkcji kliknij pozycję Data i godzina, a następnie w obszarze Funkcje kliknij pozycję dziś.

Początek strony

Krok 2. Wstawianie pola tekstu zawierającego funkcję addDays

Po dodaniu formantu wyboru daty i utworzeniu formuły używającej funkcji dziś można dodać do szablonu formularza pole tekstu i utworzyć formułę używającą funkcji addDays.

 1. W szablonie formularza kliknij w miejscu, gdzie chcesz wstawić pole tekstu.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty okienka zadań Formanty kliknij przycisk Pole tekstu.

 4. Przed wstawionym w szablonie formularza formantem pola tekstu wpisz tekst 30 dni później.

 5. Kliknij dwukrotnie wstawione pole tekstu.

 6. Kliknij kartę Dane.

 7. W polu Nazwa pola wpisz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Porada : Najlepiej użyć nazwy, która opisuje zawartość pola. Nazwa opisowa sprawia, że szablon formularza jest bardziej zrozumiały dla autora szablonu i wszystkich modyfikujących go użytkowników. Można na przykład wpisać nazwę txtDodaj30Dni.

 8. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 9. Kliknij przycisk Wstaw funkcję w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

 10. W obszarze Kategorie okna dialogowego Wstawianie funkcji kliknij pozycję Data i godzina, a następnie w obszarze Funkcje kliknij pozycję addDays.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. W polu Formuła kliknij dwukrotnie pierwsze wystąpienie tekstu kliknij dwukrotnie, aby wstawić pole.

 13. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pozycję dteDziś, a następnie kliknij przycisk OK.

 14. Kliknij drugie wystąpienie tekstu kliknij dwukrotnie, aby wstawić pole, naciśnij klawisz DELETE, a następnie wpisz liczbę dni, którą chcesz dodać do bieżącej daty. Jeśli na przykład chcesz dodać 30 dni do bieżącej daty, wpisz wartość 30.

 15. Aby sprawdzić, czy formuła została wprowadzona prawidłowo, kliknij przycisk Weryfikuj formułę.

  Formuła zawiera błędy

  Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

  • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako argumentów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.

  • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby mieć pewność, że została wpisana poprawnie.

Początek strony

Krok 3. Zmienianie sposobu wyświetlania danych w polu tekstu

Po dodaniu pola tekstu i utworzeniu formuły do wyświetlania nowej daty można określić format wyświetlania daty w polu tekstu.

 1. Kliknij dwukrotnie pole tekstu w szablonie formularza.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Na liście Typ danych kliknij pozycję Data (date), a następnie kliknij przycisk Formatuj.

 4. Na liście Sposób wyświetlania dat kliknij styl wyświetlania, który chcesz zastosować.

  Uwaga : Style wyświetlania z gwiazdką będą aktualizowane na podstawie ustawień systemu użytkownika.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×