Dodawanie diagramu programu Visio do strony

Aby śledzić w jednym miejscu informacje dotyczące pracy lub przedstawić migawkę danych, można dodać diagram programu Visio (nazywany też rysunkiem) do strony notesu. W przypadku korzystania ze skoroszytów papierowych byłoby to równoważne utworzeniu kopii diagramu i dołączeniu jej do notatek sporządzanych na papierze.

Diagram programu Visio można dodać do strony w programie OneNote, stosując jedną z następujących metod:

Dołączanie pliku programu Visio

Osadzanie statycznego obrazu diagramu

Tworzenie nowego diagramu

Obraz diagramu wstawionego na stronie

Trzeba pamiętać, że modyfikacje diagramu wprowadzane w programie OneNote nie będą widoczne w oryginalnym pliku w programie Visio. Podobnie, modyfikacje oryginalnego diagramu programu Visio nie będą widoczne w kopii w programie OneNote.

Dołączanie pliku programu Visio

Użyj tej metody, jeśli chcesz utworzyć kopię diagramu i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach — tam, gdzie będzie potrzebne później. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny diagram programu Visio.

Ważne :  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego diagramu programu Visio. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Istniejący rysunek programu Visio.

  Wstawianie istniejącego rysunku programu Visio

 2. Znajdź i kliknij plik do dodania, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 3. Kliknij pozycję Dołącz plik.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd dołączonego diagramu.

Wstawianie ikony pliku programu Visio na stronie

Ważne : Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie diagramu.

Osadzanie statycznego obrazu diagramu

Ta metoda pozwala utworzyć kopię diagramu i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach, razem ze statycznym obrazem diagramu. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny diagram programu Visio. Jeśli zaktualizujesz połączony diagram, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

Ważne :  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego diagramu programu Visio. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Istniejący rysunek programu Visio.

 2. Znajdź i kliknij plik do dodania, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 3. Kliknij pozycję Wstaw diagram.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd osadzonego rysunku.

  Wstawianie istniejącego diagramu na stronie

  Uwaga : Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie diagramu.

Tworzenie nowego diagramu

W notatkach można bezpośrednio utworzyć nowy diagram programu Visio.

Podobnie jak osadzenie statycznego obrazu istniejącego diagramu, użycie tej metody powoduje wstawienie ikony, którą można kliknąć dwukrotnie w celu otwarcia w pełni funkcjonalnego diagramu programu Visio, oraz wyświetlenie statycznego obrazu diagramu na stronie. Jeśli zaktualizujesz połączony diagram, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Nowy rysunek programu Visio.

  Na stronie pojawi się ikona programu Visio oraz pusty, statyczny obraz diagramu.

 2. Aby edytować diagram, kliknij dwukrotnie ikonę.

  Wstawianie nowego diagramu programu Visio

  Uwaga :  Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie diagramu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×