Dodawanie diagramów do stron programu SharePoint przy użyciu składnika Web Part Visio Web Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Składniki Web Part Visio Web Access w programie SharePoint umożliwiają dodawanie diagramów do programu SharePoint. Diagram może przedstawiać informacje wizualnie, a inne składniki Web Part na stronie dostarczają szczegółów lub informacji pokrewnych.

Po prostu przekazać diagramu utworzonego w programie Visio Professional w programie SharePoint, uzyskać adres URL do diagramu i wskaż składnik Web Part programu Visio Web Access do diagramu za pomocą adresu URL. Za pomocą domyślnego formatu pliku (vsdx), nie ma żadnych dodatkowych czynności, które trzeba wykonać — to wszystko zrobić przez usługi programu Visio działa w programie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapisywanie diagramów w programie SharePoint.

Ponadto diagramu można połączyć z danymi tak, aby po zmianie danych, zmian kształtu za. Na przykład kształtu można wyświetlić pasek postępu kroku w procesie lub można zmieniać kolor, gdy liczba osiąga określony próg. Tego typu wizualizacji może ułatwić raportu o stanie na pulpicie nawigacyjnym Sprawdź rzut oka. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×