Dodawanie danych z arkusza do modelu danych przy użyciu połączonej tabeli

Dodawanie danych z arkusza do modelu danych przy użyciu połączonej tabeli

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tabela połączona to tabela w programie Excel połączona z tabelą w modelu danych. Zaletą tworzenia i obsługiwania danych w tabeli programu Excel, zamiast importowania danych z pliku, jest to, że można nadal edytować wartości w arkuszu programu Excel, a jednocześnie używać tabeli połączonej w modelu danych jako podstawy tabeli przestawnej, wykresu przestawnego lub raportu programu Power View.

Dodawanie tabeli połączonej jest bardzo proste — wystarczy zaznaczyć zakres i kliknąć polecenie Dodaj do modelu danych. A jeszcze lepiej jest sformatować zakres jako tabelę, ponieważ można wówczas nadać jej nazwę. Praca z nazwaną tabelą połączoną ułatwia zarządzanie obliczeniami i relacjami.

 1. Wybierz zakres wierszy i kolumn, których chcesz używać w tabeli połączonej.

 2. Sformatuj wiersze i kolumny jako tabelę.

  1. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Formatuj jako tabelę, a następnie wybierz styl tabeli. Można wybrać dowolny styl, ale zawsze należy wybrać opcję Moja tabela zawiera nagłówki. Jeśli tabela nie zawiera nagłówków, warto je teraz utworzyć. W przeciwnym razie program Excel użyje wybranych przez siebie nazw (kolumna1, kolumna2 itd.), które nie zawierają informacji dotyczących zawartości kolumny.

  2. Nadaj nazwę tabeli. W oknie programu Excel kliknij kartę Narzędzia tabel, Projektowanie. W grupie Właściwości wpisz nową nazwę tabeli.

 3. Umieść kursor w dowolnej komórce w tabeli.

 4. Kliknij pozycję Power Pivot > Dodaj do modelu danych, aby utworzyć tabelę połączoną. W oknie dodatku Power Pivot zobaczysz tabelę z ikoną łącza wskazującą, że tabela jest połączona z tabelą źródłową w programie Excel:

  Ikona tabeli połączonej

 5. Jeśli model zawiera już tabele, należy wykonać jeden dodatkowy krok. Trzeba utworzyć relację między nowo dodaną tabelą a innymi tabelami w modelu. Zobacz temat Tworzenie relacji między dwiema tabelami lub Tworzenie relacji w widoku diagramu, aby uzyskać instrukcje.

Jeśli skoroszyt nie zawierał dotychczas modelu, teraz go zawiera. Model jest tworzony automatycznie podczas tworzenia relacji między dwiema tabelami lub po kliknięciu jednej z opcji Dodaj do modelu danych w dodatku Power Pivot. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Tworzenie modelu danych w programie Excel.

Po utworzeniu połączonej tabeli można edytować dowolną komórkę w arkuszu, w tym dodawać i usuwać wiersze oraz kolumny. Model danych w dodatku Power Pivot będzie natychmiast synchronizowany. Wyjątek stanowią nazwy tabel. Po zmianie nazwy tabeli w programie Excel konieczna jest ręczna aktualizacja tabeli w dodatku Power Pivot.

Porada: Można przejrzeć samouczka, aby dowiedzieć się więcej na temat tabel połączonych. Zobacz Samouczek: Analiza danych tabel przestawnych przy użyciu modelu danych w programie Excel uzyskać więcej informacji.

Synchronizowanie zmian między tabelą a modelem

Domyślnie połączona tabela to aktywne połączenie między zakresem lub nazwaną tabelą, która zawiera wartości danych, a modelem danych, który jest podstawą raportu. Dodanie lub usunięcie danych albo zmiany nazwy kolumn i tabel powodują automatyczną aktualizację modelu danych.

W pewnych przypadkach warto zachować kontrolę nad zachowaniem aktualizacji. Aby przełączyć się do trybu aktualizowania ręcznego, należy użyć dodatku Power Pivot.

 1. Upewnij się, że skoroszyt zawierający połączoną tabelę jest otwarty w programie Excel.

 2. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 3. Na kartach u dołu kliknij połączoną tabelę. Połączone tabele są oznaczone małą ikoną łącza, która znajduje się obok nazwy tabeli.

 4. Na Wstążce u góry kliknij przycisk Połączona tabela.

 5. W grupie Tryb aktualizacji wybierz opcję Ręczna lub Automatyczna. Ustawienie domyślne to Automatyczna. Po wybraniu trybu Ręczna aktualizacje będą wykonywane tylko po użyciu polecenia Aktualizuj wszystkie lub Aktualizuj wybraną na Wstążce Połączona tabela w oknie dodatku Power Pivot albo polecenia Aktualizuj wszystkie na Wstążce Power Pivot w programie Excel.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×