Dodawanie dźwięku do prezentacji programu PowerPoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dodać audio, na przykład muzyki, narracji lub wiele dźwięku do prezentacji programu PowerPoint. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku, komputer musi być wyposażony kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Uwagi : 

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. (PowerPoint 2016 ) Na karcie Nagrywanie w grupie Wstaw kliknij strzałkę w obszarze automatyczne odtwarzanie dźwięku.

  (PowerPoint 2013 ) Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę w obszarze dźwięk.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z komputera lub udziału sieciowego, kliknij Audio na moim komputerze, Znajdź i wybierz klip audio, który ma i kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby zarejestrować i dodać własne dźwięk, kliknij przycisk Nagraj dźwięk ( PowerPoint 2016 ) lub Nagraj dźwięk (w PowerPoint 2013 ) i w polu Nagraj dźwięk, kliknij przycisk rekordu Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint zacząć mówienia lub odtwarzanie własnego dźwięku.

  Ikona dźwięku i kontrolki są wyświetlane na slajdzie.

  Ikona dźwięku i kontrolki

 4. W widoku normalnym lub w widoku Pokaz slajdów kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk Odtwórz, aby odtwarzanie muzyki lub inny dźwięk.

 1. Na slajdzie zaznacz ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia Audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć klip audio automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Start, kliknij opcję automatycznie.

  • Aby ręcznie uruchomić klipu audio po kliknięciu slajdu, na liście Start wykonaj następujące czynności.

   • (Program PowerPoint 2016) Wybierz pozycję po kliknięciu.

   • (Program PowerPoint 2013) Wybierz pozycję przy kliknięciu.

  • Aby odtwarzanie klipu audio, kliknij między slajdami w prezentacji, wybierz pozycję Odtwarzanie wielu slajdów.

  • Aby odtwarzanie klipu audio, dopóki nie zostanie zatrzymany, wybierz pozycję pętli do zatrzymania.

   Uwaga : Gdy możesz pętli dźwięk był odtwarzany ciągłej do przejście do następnego slajdu.

 • Na slajdzie wybierz ikonę dźwięku, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/Wstrzymaj poniżej ikonę dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ważne : Użyj tej opcji tylko w przypadku ustawienia automatycznego odtwarzania klipu audio lub jeśli utworzono innego rodzaju formantu, na przykład wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie klipu. (Wyzwalacz to element na slajdzie, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, który można ustawić wyłączanie akcji po jego kliknięciu). Należy zauważyć, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna chyba że przeciągnij ją poza obszar slajdu.

 1. Kliknij ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia Audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje dźwięku, zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę znajdującą się w obszarze Dźwięk.

  Audio menu

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z komputera lub udziału sieciowego, kliknij dźwięk z pliku, Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Aby dodać dźwięk z obiektu clipart, kliknij Obiekt clipart Audio, Znajdź klip audio, który w okienku zadań Clipart, a następnie kliknij, aby dodać go do slajdu.

  • Rejestrowanie Dodawanie własnego dźwięku, kliknij przycisk Nagraj dźwięk, a w polu Nagraj dźwięk, kliknij przycisk rekordu Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint zacząć mówić lub odtwarzaniem własnego dźwięku.

  Ikona dźwięku i kontrolki są wyświetlane na slajdzie.

  Ikona dźwięku i kontrolki

 4. W widoku normalnym lub w widoku Pokaz slajdów kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk Odtwórz, aby odtwarzanie muzyki lub inny dźwięk.

 1. Na slajdzie zaznacz ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia Audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć klip audio automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Start, kliknij opcję automatycznie.

  • Aby ręcznie uruchomić klipu audio po kliknięciu slajdu, na liście Start kliknij Polecenie.

  • Aby odtwarzanie klipu audio, kliknij między slajdami w prezentacji, na liście Start kliknij Odtwarzanie na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzanie klipu audio, dopóki nie zostanie zatrzymany, zaznacz pole wyboru w pętli do zatrzymania.

   Uwaga : Gdy pętli dźwięk był odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

 • Na slajdzie kliknij przycisk Odtwórz/Wstrzymaj poniżej ikonę dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ważne : Użyj tej opcji tylko w przypadku ustawienia automatycznego odtwarzania klipu audio lub jeśli utworzono innego rodzaju formantu, na przykład wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie klipu. (Wyzwalacz to element na slajdzie, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, który można ustawić wyłączanie akcji po jego kliknięciu). Należy zauważyć, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna chyba że przeciągnij ją poza obszar slajdu.

 1. Kliknij ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia Audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje dźwięku, zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze dźwięk.

  Menu dźwięk

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z komputera lub udziału sieciowego, kliknij dźwięk z pliku, Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Aby dodać dźwięk z obiektu clipart, kliknij pozycję dźwięk z programu Clip Organizer, Znajdź klip audio, który w okienku zadań Clipart, a następnie kliknij, aby dodać go do slajdu.

  • Aby odtworzyć dźwięk z dysku CD, uruchomione na komputerze, kliknij przycisk Odtwórz ścieżkę Audio CD, wybierz pozycję Uruchamianie i czasy zakończenia oraz innych opcji odtwarzania, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Rejestrowanie Dodawanie własnego dźwięku, kliknij przycisk Nagraj dźwięk, a w oknie dialogowym kliknij przycisk rekordu Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint zacząć mówić lub odtwarzaniem własnego dźwięku.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku Obraz ikony .

 1. Na slajdzie zaznacz ikonę dźwięku Obraz ikony .

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć klip audio automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Odtwórz dźwięk, kliknij opcję automatycznie.

  • Aby ręcznie uruchomić klipu audio po kliknięciu slajdu, na liście Odtwórz dźwięk, kliknij przycisk Po kliknięciu.

  • Aby odtwarzanie klipu audio po kliknięciu między slajdami w prezentacji, na liście Odtwórz dźwięk, kliknij pozycję Odtwarzanie na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzanie klipu audio, dopóki nie zostanie zatrzymany, wybierz pozycję Pętli do zatrzymania.

   Uwaga : Gdy pętli dźwięk był odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

Aby powtórzyć dźwięku do momentu zatrzymania go lub odtworzyć ten czas trwania prezentacji, musisz określić opcje zatrzymania.

 1. Aby dostosować ustawienia, gdy plik dźwiękowy przestaje na karcie animacje w grupie Animacja kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 2. W Animacja niestandardowa okienko zadań kliknij strzałkę z prawej strony dźwięku zaznaczonego na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 3. Na karcie efekt w obszarze Zatrzymywanie odtwarzania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego za pomocą jednego kliknięcia myszą na slajdzie, kliknij pozycję przy kliknięciu.

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po tym slajdzie, kliknij pozycję po bieżącym slajdzie.

  • Aby odtwarzanie pliku dźwiękowego przez wiele slajdów, kliknij po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, na których plik powinien być odtwarzany.

   Uwaga : Dla ostatniego dwóch powyższych opcji dźwięk powinien być tak długo, jak określony wyświetlania slajdów. Długość pliku dźwiękowego na karcie Ustawienia dźwięku w obszarze informacje o jest widoczny.

 • Na slajdzie kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku Obraz ikony .

Ważne : Użyj tej opcji tylko w przypadku ustawienia automatycznego odtwarzania dźwięku lub jeśli utworzono innego rodzaju formantu, na przykład wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie dźwięku. (Wyzwalacz to element na slajdzie, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, który powoduje rozpoczęcie określonej akcji po jego kliknięciu). Należy zauważyć, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna w widoku normalnym chyba że przeciągnij ją poza obszar slajdu.

 1. Kliknij ikonę dźwięku Obraz ikony .

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku, zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Zobacz też

Dodawanie dźwięku do pokazu slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Automatyczne odtwarzanie muzyki lub innych dźwięków, gdy pojawia się slajd

Przycinanie klipu dźwiękowego

Usuwanie klipu dźwiękowego

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×