Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać komentarze w dokumencie programu Word 2016. Za pomocą komentarzy można sugerować modyfikacje w dokumentach lub oznaczać problemy wymagające dalszych działań. Po przeczytaniu komentarza można go łatwo usunąć lub na niego odpowiedzieć.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodanie komentarza

Komentarz w dokumencie programu Word 2016 możesz dodać na przykład wtedy, gdy recenzujesz czyjąś pracę, jeśli chcesz napisać notatkę we własnym dokumencie lub jeśli chcesz śledzić problemy flagą monitującą.

 1. Aby rozpocząć ciągłe czytanie od bieżącej lokalizacji w dokumencie, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

 2. Aby zatrzymać Narratora w miejscu, w którym chcesz wstawić komentarz, naciśnij klawisz Ctrl.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej wyrazów w tekście podstawowym w celu wyróżnienia ich i dodania do nich komentarza, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w prawo. Usłyszysz zaznaczone słowa.

 3. Aby dodać nowy komentarz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+M. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa_użytkownika>, komentarz, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wstawianie komentarza <numer komentarza> przez <nazwa_użytkownika>”.

 4. Wpisz swój komentarz. Aby zamknąć okienko komentarzy i powrócić do poprzedniego miejsca w tekście podstawowym, naciśnij klawisze Caps Lock+Shift+Insert lub klawisz Esc.

Pokazywanie komentarzy w dokumencie

W trybie Cała adiustacja punkty wstawiania komentarzy są wyróżnione w tekście podstawowym dokumentu.

 1. Aby przejść do trybu Cała adiustacja, naciśnij klawisze Alt+R, TD. Usłyszysz komunikat: „<nazwa aktualnie wybranej adiustacji>”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Dolna wstążka, pole grupy Śledzenie, <nazwa aktualnie wybranej adiustacji>”. Zostanie otwarta lista z czterema opcjami widoku.

 2. Na liście naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz komunikat: „Cała adiustacja”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do tekstu podstawowego.

Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich

Narrator poinformuje o komentarzach podczas odczytywania tekstu podstawowego. Właściwy tekst komentarza i jego szczegóły są wyświetlane w polu komentarza na marginesie dokumentu. Podczas odczytywania tekstu podstawowego program JAWS odczytuje tekst komentarza, a także informuje, kto zostawił komentarz. Usłyszysz komunikat: „Komentarz, <tekst komentarza>, autor: <autor komentarza>”.

Przechodzenie do komentarzy i z powrotem do tekstu podstawowego

 1. Upewnij się, że została wybrana opcja Cała adiustacja zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższej sekcji Pokazywanie komentarzy w dokumencie.

 2. Aby rozpocząć ciągłe czytanie, naciśnij klawisze Caps Lock+M. Pozwól, aby czytnik zawartości ekranu odczytywał tekst podstawowy, aż usłyszysz informację o komentarzu.

 3. Aby przejść do komentarzy, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od czytnika zawartości ekranu:

  • W Narratorze naciśnij klawisze Caps Lock+Insert. Fokus zostanie przeniesiony do komentarzy na marginesie. Aby powrócić do poprzedniego miejsca edycji dokumentu, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Caps Lock+Shift+Insert.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze Shift+Ctrl+apostrof ('). Usłyszysz komunikat: „Czekaj, przetwarzanie <liczba komentarzy> elementów, okno dialogowe Komentarze recenzenta”. W oknie dialogowym Komentarze recenzenta naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby posłuchać komentarzy wraz z informacjami, kto i kiedy dodał te komentarze. Po zakończeniu naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk OK”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komentarz i fokus powróci do tekstu podstawowego.

Poruszanie się po komentarzach

 1. Aby przejść przez wszystkie komentarze w dokumencie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść przez wszystkie komentarze, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz N. Fokus zostanie przeniesiony do następnego komentarza. Aby przejść do poprzedniego komentarza, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz V. Powtarzaj jedną z tych czynności, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie komentarze lub nie znajdziesz szukanego komentarza.

  • Aby przejść przez wszystkie prześledzone zmiany i komentarze, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz H. Fokus zostanie przeniesiony do następnej zmiany. Aby przejść do poprzedniej zmiany, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz F. Powtarzaj jedną z tych czynności, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie zmiany i komentarze albo nie znajdziesz szukanej zmiany lub szukanego komentarza.

 2. Aby usłyszeć komentarz i informacje o tym, kto i kiedy go zostawił, użyj poleceń nawigacji po elementach czytnika zawartości ekranu. Polecenia Narratora są dostępne w artykule Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora. Aby zapoznać się z poleceniami czytnika JAWS, zobacz temat dotyczący naciśnięć klawiszy w programie JAWS.

Usuwanie komentarzy

Komentarze w dokumencie można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz.

Usuwanie komentarza lub odpowiadanie na niego

 1. Przejdź do komentarza, którzy chcesz usunąć lub na który chcesz odpowiedzieć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć komentarz, w menu kontekstowym naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz komunikat „Usuń komentarz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżący komentarz zostanie usunięty. Następnie możesz przejść do kolejnego komentarza w dokumencie.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, naciskaj klawisze strzałek aż usłyszysz komunikat „Odpowiedz na komentarz”. Napisz odpowiedź, a następnie przejdź do kolejnego komentarza.

  Porada: Aby odpowiedzieć na komentarz, w którym się aktualnie znajdujesz, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+M.

Usuwanie wszystkich komentarzy

 1. Naciśnij klawisze Alt+R, a następnie klawisze D i O.

Rozstrzyganie komentarzy

Aby rozstrzygnąć komentarz, oznacz ten komentarz jako gotowy. Rozstrzygnięty komentarz jest wyszarzony na marginesie i nie można do niego dodawać więcej odpowiedzi. Rozstrzygnięty komentarz można usunąć lub otworzyć ponownie. Rozstrzygnięcie komentarza nie powoduje jego usunięcia.

 1. Przejdź do komentarza, który chcesz rozstrzygnąć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki dół, aż usłyszysz komunikat „Rozstrzygnij komentarz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżący komentarz zostanie wyszarzony.

 4. Aby ponownie otworzyć rozstrzygnięty komentarz, przejdź do odpowiedniego komentarza i naciśnij klawisze Shift+F10. W menu kontekstowym naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół aż usłyszysz komunikat: „Ponownie otwórz komentarz”. Możesz znów edytować ten komentarz.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji Word Mobile można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać komentarze w dokumencie aplikacji Word Mobile. Za pomocą komentarzy można sugerować modyfikacje w dokumentach lub oznaczać problemy wymagające dalszych działań. Po przeczytaniu komentarza można go łatwo usunąć lub na niego odpowiedzieć.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przechodzenie na kartę Recenzja

Na karcie Recenzja znajdziesz funkcje komentarzy opisane w tym temacie.

 1. W dokumencie aplikacji Word Mobile szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji, zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie rozwinięte menu Więcej opcji.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo do momentu usłyszenia komunikatu: „Narzędzia główne, przycisk zwinięty. Naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Narzędzia główne, <liczba dostępnych kart i pozycja bieżącej karty na liście menu>, wybrano”. Menu główne będzie teraz rozwinięte.

 4. W menu szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Recenzja, <liczba dostępnych kart i pozycja bieżącej karty na liście menu>, naciśnij dwukrotnie, aby wybrać”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Okno aplikacji Word”. Opcje karty Recenzja będą teraz dostępne.

Dodanie komentarza

Komentarz w dokumencie aplikacji Word Mobile możesz dodać na przykład wtedy, gdy recenzujesz czyjąś pracę, jeśli chcesz napisać notatkę we własnym dokumencie lub jeśli chcesz śledzić problemy flagą monitującą.

 1. Aby rozpocząć ciągłe czytanie od bieżącej lokalizacji w dokumencie, szybko przesuń w dół trzema palcami.

 2. Aby zatrzymać Narratora w miejscu, w którym chcesz wstawić komentarz, naciśnij ekran.

 3. Przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie na kartę Recenzja.

 4. Na karcie Recenzja naciśnij ekran, a następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowy komentarz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyskakujący komentarz, edytowanie”. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

 5. Wpisz komentarz i aby zamknąć okno komentarza, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Zamknij, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do głównego obszaru zawartości. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa dokumentu>.docx, edytowanie”.

Przechodzenie do komentarzy

Do komentarza można przejść z tekstu podstawowego, gdy Narrator czyta dokument, lub można skorzystać z przycisków Następny i Poprzedni na wstążce Recenzja, aby przechodzić między komentarzami.

Przechodzenie do komentarza z tekstu podstawowego

Narrator informuje o wstawionych komentarzach podczas czytania tekstu podstawowego. Gdy w trybie ciągłego czytania usłyszysz informację o punkcie orientacyjnym komentarza, możesz zatrzymać czytanie i przejść do tego komentarza.

 1. Aby rozpocząć ciągłe czytanie od bieżącej lokalizacji w dokumencie, szybko przesuń w dół trzema palcami. Gdy Narrator napotka komentarz, usłyszysz komunikat: „Komentarz, <punkt wstawiania komentarza w tekście>. Koniec komentarza”.

 2. Aby zatrzymać ciągłe czytanie na komentarzu, naciśnij raz dwoma palcami.

 3. Aby przejść do tekstu komentarza, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Wskazówki dotyczące komentarzy, zawiera <liczba komentarzy> elementów, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie. Zostanie otwarty margines na komentarze.

 4. Szybko przesuwaj w górę lub w dół jednym palcem do momentu usłyszenia komunikatu „Punkty orientacyjne i kontenery”, a następnie naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać. Następnie szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Margines na komentarze. Zawiera <liczba komentarzy> elementów”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać.

 5. Szybko przesuwaj w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Grupa Komentarze, komentarz z <liczba komentarzy>”. Następnie naciśnij raz, aby wybrać.

 6. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć, jak Narrator odczytuje pole komentarza.

 7. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Następne, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie, aby przejść do następnego komentarza.

Przechodzenie do komentarza przy użyciu wstążki Recenzja

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Grupa Komentarze”. W grupie Komentarze przesuwaj szybko do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Następne, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie element jednym palcem.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Punkty orientacyjne i kontenery”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Margines na komentarze, zawiera <liczba komentarzy> elementów”. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego komentarza. Zostanie wyświetlone menu komentarzy.

 4. Szybko przesuwaj w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Grupa Komentarze, komentarz z <liczba komentarzy>”. Następnie naciśnij raz, aby zaznaczyć komentarz.

 5. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć, jak Narrator odczytuje pole komentarza.

 6. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Następne, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do kolejnego komentarza.

Odpowiedź na komentarz

Możesz odpowiedzieć na komentarz pozostawiony przez inną osobę, aby ułatwić wszystkim śledzenie całej konwersacji.

 1. Przejdź do komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Nowy komentarz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa_użytkownika>, komentarz, edytowanie”. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

 3. Wpisz komentarz i aby go zamknąć, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Zamknij, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do głównego obszaru zawartości. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa dokumentu>.docx, edytowanie”.

Usuwanie komentarzy

Komentarze w dokumencie można usuwać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

Usuwanie pojedynczego komentarza

 1. Przejdź do komentarza, który chcesz usunąć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Usuń, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Bieżący komentarz zostanie usunięty, a fokus zostanie przeniesiony do następnego komentarza w dokumencie.

Usuwanie wszystkich komentarzy

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Usuń. Zwinięty, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować; naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij trzykrotnie ekran. Szybko przesuwaj jednym palcem w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”. Następnie naciśnij ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń wszystkie komentarze w dokumencie, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×