Dodawanie cytatów w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word możesz łatwo dodać cytatów podczas zapisywania dokumentu, w której chcesz zacytować usługi źródeł, takich jak papieru poszukiwanie. Cytaty można dodawać w różnych formatach, takich jak APA, styl ChicagoGOST, IEEE, ISO 690 i MLA. Następnie możesz utworzyć bibliografii źródeł, którego użyto do zapisu dokumentu.

Aby dodać cytat w dokumencie, należy najpierw dodać źródło, które zostało użyte.

Tworzenie źródła

 1. Na karcie Odwołania kliknij strzałkę obok pozycji Styl bibliografii i kliknij styl, którego chcesz użyć dla cytatu i źródła. Na przykład w dokumentach z dziedziny socjologii dla źródeł i cytatów zazwyczaj stosuje się styl MLA lub APA.

  Wyróżnione style cytatów na karcie Odwołania.

  Jeśli cytat stylu Chcę nie ma na liście, można dodać niestandardowe style.

 2. Kliknij koniec zdania lub frazy, która ma być cytatem. 

 3. Na karcie Odwołania kliknij pozycję Wstaw cytat.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła obok pozycji Typ źródła wybierz typ źródła, którego chcesz użyć (na przykład sekcja książki lub witryna internetowa).

  Okno dialogowe Tworzenie nowego źródła

 5. Wprowadź szczegóły źródła, a następnie kliknij przycisk OK. Źródło zostanie dodane jako cytat w miejscu wybranym w dokumencie.

Po wykonaniu tych czynności cytat zostanie dodany do listy dostępnych cytatów. Gdy następnym razem zacytujesz to odwołanie, nie będzie trzeba wpisywać go w całości ponownie. Wystarczy dodać cytat (zobacz kroki w poniższej procedurze).

Dodawanie cytatów do dokumentu

 1. Kliknij na końcu zdania lub frazy, którą chcesz zacytować, a następnie na karcie Odwołania kliknij pozycję Cytaty.

  Przycisk Cytaty wyróżniony na karcie Odwołania.

 2. W okienku Cytaty po prawej stronie kliknij dwukrotnie cytat, który chcesz dodać.

  Okienko Cytaty z listą cytatów.

Uwagi : 

Jeśli musisz edytować źródło, kliknij przycisk ustawień w prawym dolnym rogu okienka Cytaty, a następnie kliknij pozycję Edytuj źródło. Wprowadź odpowiednie zmiany w źródle i kliknij przycisk OK.

Okienko Cytaty z wyróżnioną pozycją Edytuj źródło.

Aby zarządzać listą źródeł, kliknij pozycję Menedżer źródeł cytatów, a następnie dodaj nowe źródła lub edytuj źródła na liście albo usuń je.

Dodawanie niestandardowych cytatów w dokumencie

Oprócz opcji cytat, które są domyślnie dostępne w programie Word możesz dodać stylów niestandardowych cytat, takich jak Vancouver Tworzenie bibliografii i materiały referencyjne, które mają.

Najprostszym rozwiązaniem jest Pobierz style cytat ze źródeł takich jak BibWord.

Praca z kodu XML można także tworzyć własne style niestandardowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz Tworzenie niestandardowe style bibliografii.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×