Dodawanie cytatów w dokumencie programu Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word możesz łatwo dodać cytatów podczas zapisywania dokumentu, w której chcesz zacytować usługi źródeł, takich jak papieru poszukiwanie. Cytaty można dodawać w różnych formatach, takich jak APA, styl ChicagoGOST, IEEE, ISO 690 i MLA. Następnie możesz utworzyć bibliografię źródła, które zostało użyte do zapisu dokumentu.

Aby dodać cytat do dokumentu, najpierw dodaj źródło, które zostało użyte.

Dodawanie nowego cytatu i źródła do dokumentu

 1. Na karcie odwołania w grupie cytaty i bibliografia kliknij strzałkę obok przycisku Styl, a następnie kliknij styl, którego chcesz użyć dla cytatu i źródła. Na przykład dokumentach z dziedziny socjologii zazwyczaj stosuje styl MLA lub APA dla źródeł i cytatów.

  Wyróżniona opcja APA stylu na karcie Odwołania

 2. Kliknij koniec zdania lub frazy, która ma być cytatem. 

 3. Na karcie odwołania kliknij przycisk Wstaw cytat, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać informacje o źródle, kliknij pozycję Dodaj nowe źródło, a następnie w oknie dialogowym Tworzenie źródła, kliknij strzałkę obok pozycji Typ źródła i wybierz typ źródła, którego chcesz użyć (na przykład sekcji książki lub witrynę sieci Web).

  • Aby dodać symbol zastępczy, który umożliwi utworzenie cytatu i późniejsze uzupełnienie informacji o źródle, kliknij polecenie Dodaj nowy symbol zastępczy. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 4. Jeśli chcesz dodać źródło, wprowadź szczegóły źródła. Aby dodać więcej informacji o źródle, kliknij pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

 5. Kliknij przycisk OK po zakończeniu. Źródła zostanie dodane jako cytat w miejscu wybranym w dokumencie.

Po wykonaniu tych kroków, cytat zostanie dodany do listy dostępne cytatów. Przy następnym oferty to odwołanie, nie musisz wpisz je wszystkie się ponownie. Możesz po prostu dodać cytat w dokumencie. Po dodaniu źródła, może się okazać potrzebne do wprowadzania zmian w późniejszym czasie. Aby to zrobić, zobacz Edytowanie źródła.

Uwagi : 

 • Jeśli dodano symbolu zastępczego i chcesz zastąpić cytat informacji, zobacz Edytowanie źródła.

 • Jeśli dla źródeł wybierzesz styl GOST lub ISO 690, a cytat nie będzie unikatowy, dołącz znak alfabetyczny do roku. Cytat może mieć na przykład następującą postać: [Pasteur, 1848a].

 • Jeśli wybierzesz styl ISO 690 — odwołanie numeryczne, a cytaty nadal nie będą wyświetlane po kolei, musisz ponownie kliknąć styl ISO 690, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby poprawnie uporządkować cytaty.

Dodawanie cytatów do dokumentu

 1. Kliknij na końcu zdania lub frazy, która ma być cytatem, a następnie na karcie odwołania w grupie cytaty i bibliografia kliknij pozycję Wstaw cytat.

 2. Z listy cytatów w obszarze Wstaw cytat zaznacz cytat, który ma być używany.

  Lista cytatów z poziomu przycisku Wstaw cytat

Znajdowanie źródła

Na liście źródeł, których używasz może stać się bardzo długo. Czasami może być konieczne wyszukiwać źródła cytowane w innym dokumencie.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

  Podczas otwierania nowego dokumentu, który jeszcze nie zawiera cytatów, wszystkie źródła używane w poprzednich dokumentach są wyświetlane w obszarze Lista główna.

  Podczas otwierania dokumentu zawierającego cytaty źródła tych cytatów są wyświetlane w obszarze Bieżąca lista. Wszystkie źródła zacytowane w poprzednich dokumentach lub w bieżącym dokumencie są wyświetlane w obszarze Lista główna.

 2. Aby znaleźć określone źródło, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu sortowania posortować dane według autora, tytułu, nazwy znacznika cytatu lub roku, a następnie sprawdź źródło na liście wyników.

  • W polu Wyszukaj wpisz tytuł lub autora szukanego źródła. Lista zostanie dynamicznie zawężona, tak aby zawierała pozycje pasujące do wyszukiwanego pojęcia.

Uwaga : Aby zaznaczyć następną listę główną, z której można zaimportować nowe źródła do dokumentu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj w oknie Menedżer źródeł. Można na przykład ustanowić połączenie z plikiem znajdującym się na serwerze udostępnionym, na komputerze lub serwerze współpracownika albo w witrynie sieci Web uczelni lub instytucji naukowej.

Edytowanie źródła

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

 2. W oknie dialogowym Menedżer źródeł, w obszarze Lista główna lub Bieżąca lista zaznacz źródło, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.

  Uwaga : Aby edytować symbolu zastępczego, aby dodać informacje o cytat, wybierz symbol zastępczy na Bieżącej liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie źródła wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie źródła

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×