Dodawanie certyfikatu SSL do programu Exchange 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre usługi, takie jak migracja jednorazowa funkcji Outlook Anywhere do usługi Office 365 i Exchange ActiveSync, wymagają skonfigurowania certyfikatów na serwerze programu Exchange 2010. W tym artykule opisano sposób konfigurowania certyfikatu SSL uzyskanego od obcego urzędu certyfikacji.

Jakie uprawnienia są potrzebne?

Aby dodawać certyfikaty, musisz mieć przypisaną grupę ról Zarządzanie organizacją w programie Exchange 2010.

Zadania związane z dodawaniem certyfikatu SSL

Dodawanie certyfikatu SSL do programu Exchange 2010 jest procesem składającym się z trzech etapów.

 1. Tworzenie żądania certyfikatu

 2. Przesyłanie żądania do urzędu certyfikacji

 3. Importowanie certyfikatu

Tworzenie żądania certyfikatu

Aby utworzyć żądanie certyfikatu
 1. Otwórz konsolę zarządzania programu Exchange (EMC).

 2. Wybierz serwer, do którego chcesz dodać certyfikat.

 3. W okienku Akcje wybierz pozycję Nowy certyfikat programu Exchange.

  W okienku Akcja wybierz pozycję Nowy certyfikat programu Exchange.
 4. W kreatorze Nowy certyfikat programu Exchange podaj nazwę dla tego certyfikatu, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Na stronie Zakres domen określ domenę główną dla wszystkich poddomen w polu Domena główna. Aby zażądać symbolu wieloznacznego, wybierz pozycję Włącz certyfikat z symbolem wieloznacznym. Jeśli nie chcesz wysyłać żądania certyfikatu z symbolem wieloznacznym, określisz każdą domenę, którą chcesz dodać do certyfikatu, na następnej stronie. Wybierz przycisk Dalej.

  Domeny zakres strona kreatora nowego certyfikatu programu Exchange dla programu Exchange 2010.
 6. Na stronie Konfiguracja programu Exchange dla każdej usługi wyświetlanej na liście sprawdź poprawność nazw serwerów zewnętrznych lub wewnętrznych, które będą używane przez użytkowników do łączenia się z serwerem programu Exchange. Na przykład:

  • Jeśli wewnętrzne i zewnętrzne adresy URL zostały tak skonfigurowane, że są takie same, dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z Internetu) oraz aplikacji Outlook Web App (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres owa.contoso.com. Dla aplikacji Książka adresowa trybu offline (dostępnej z Internetu) oraz aplikacji Książka adresowa trybu offline (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres mail.contoso.com.

  • Jeśli wewnętrzne adresy URL zostały skonfigurowane na wartość internal.contoso.com, dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z Internetu) powinien być widoczny adres owa.contoso.com, a dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres internal.contoso.com.

 7. Te domeny zostaną użyte do utworzenia żądania certyfikatu SSL. Wybierz przycisk Dalej.

 8. Na stronie Domeny certyfikatu dodaj wszelkie dodatkowe domeny, które chcesz uwzględnić na certyfikacie SSL.

  Wybierz domenę, która ma być nazwą pospolitą certyfikatu, na przykład contoso.com, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako nazwę pospolitą. Wybierz przycisk Dalej.

 9. Na stronie Organizacja i lokalizacja podaj informacje dotyczące organizacji. Te informacje zostaną uwzględnione na certyfikacie SSL.

  Określ lokalizację sieciową, w której chcesz zapisać to żądanie certyfikatu. Wybierz przycisk Dalej.

 10. Na stronie Konfiguracja certyfikatu przejrzyj informacje podsumowujące, wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć certyfikat, a następnie wybierz pozycję Zakończ na stronie Kończenie.

Przesyłanie żądania do urzędu certyfikacji

Po zapisaniu żądania certyfikatu prześlij je do urzędu certyfikacji. W zależności od organizacji może to być wewnętrzny urząd certyfikacji lub obcy urząd certyfikacji. Klienci, którzy łączą się z serwerem dostępu klienta, muszą ufać używanemu urzędowi certyfikacji. Procedura przesyłania żądania powinna być opisana w witrynie internetowej urzędu certyfikacji.

Importowanie certyfikatu

Po otrzymaniu certyfikatu z urzędu certyfikacji wykonaj następujące kroki.

Aby zaimportować żądanie certyfikatu
 1. Otwórz konsolę EMC.

 2. Wybierz serwer, do którego chcesz zaimportować certyfikat.

 3. W okienku Certyfikaty programu Exchange wybierz utworzone wcześniej żądanie i w okienku Akcje wybierz pozycję Zakończ oczekujące żądanie.

  Wybierz pozycję pełne oczekiwanie na żądanie certyfikatu Exchange 2010.
 4. Na stronie Kończenie oczekującego żądania określ ścieżkę do pliku certyfikatu SSL otrzymanego od urzędu certyfikacji i kliknij pozycję Ukończ.

 5. Na stronie Kończenie wybierz pozycję Zakończ.

 6. Aby przypisać usługi do tego certyfikatu, w konsoli EMC wybierz serwer programu Exchange, a następnie wybierz certyfikat na karcie Certyfikaty programu Exchange.

  W okienku Akcje wybierz pozycję Przypisz usługi do certyfikatu.

 7. Na stronie Wybierz serwery kreatora Przypisz usługi do certyfikatu wybierz nazwę serwera, do którego dodajesz certyfikat, i kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Wybierz usługi wybierz usługi, które mają zostać przypisane do tego certyfikatu. Powinny zostać wybrane co najmniej usługi SMTP i IIS. Wybierz przycisk Dalej.

 9. Na stronie Przypisywanie usług wybierz pozycję Przypisz.

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie Czy zastąpić istniejący domyślny certyfikat SMTP?, wybierz pozycję Tak > Zakończ.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×