Dodawanie arkusza kalkulacyjnego programu Excel do strony w programie OneNote 2016

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby śledzić w jednym miejscu informacje dotyczące pracy lub przedstawić migawkę danych, możesz dodać arkusz kalkulacyjny programu Excel do strony notesu programu OneNote 2016. W przypadku korzystania ze skoroszytów papierowych byłoby to równoważne utworzeniu kopii arkusza kalkulacyjnego i dołączeniu jej do notatek sporządzanych na papierze.

Arkusz kalkulacyjny programu Excel można dodać do strony w programie OneNote, stosując jedną z następujących metod:

Dołączanie pliku programu Excel

Osadzanie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Zrzut ekranu przedstawiający notes programu OneNote 2016 z osadzonym arkuszem kalkulacyjnym programu Excel.

Trzeba pamiętać, że modyfikacje arkusza kalkulacyjnego wprowadzane w programie OneNote nie będą widoczne w oryginalnym pliku w programie Excel. Podobnie, modyfikacje oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel nie będą widoczne w kopii w programie OneNote.

Dołączanie pliku programu Excel

Użyj tej metody, jeśli chcesz utworzyć kopię arkusza kalkulacyjnego i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach — tam, gdzie będzie potrzebne później. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Ważne :  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Arkusz kalkulacyjny > Istniejący arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw arkusz kalkulacyjny w programie OneNote 2016.

 2. Znajdź i kliknij plik, który chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 3. Wybierz pozycję Dołącz plik.

  Poniżej przedstawiono wygląd dołączonego arkusza kalkulacyjnego.

  Zrzut ekranu przedstawiający dołączony arkusz kalkulacyjny w programie OneNote 2016.

Ważne : Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Osadzanie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego

Ta metoda pozwala utworzyć kopię arkusza kalkulacyjnego i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach, razem ze statycznym obrazem arkusza kalkulacyjnego. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny arkusz kalkulacyjny programu Excel. Jeśli zaktualizujesz połączony arkusz kalkulacyjny, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

Ważne :  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Arkusz kalkulacyjny > Istniejący arkusz kalkulacyjny programu Excel.

 2. Znajdź i kliknij plik, który chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 3. Wybierz pozycję Wstaw arkusz kalkulacyjny.

  Porada : Jeśli chcesz osadzić tylko tabelę lub wykres z arkusza kalkulacyjnego, wybierz pozycję Wstaw wykres lub tabelę.

  Poniżej przedstawiono wygląd osadzonego arkusza kalkulacyjnego.

  Zrzut ekranu przedstawiający osadzony arkusz kalkulacyjny w programie OneNote 2016.

  Ważne : Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

W notatkach można bezpośrednio utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Podobnie jak osadzenie statycznego obrazu istniejącego arkusza kalkulacyjnego, użycie tej metody powoduje wstawienie ikony, którą można kliknąć dwukrotnie w celu otwarcia w pełni funkcjonalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel, oraz wyświetlenie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego na stronie. Jeśli zaktualizujesz połączony arkusz kalkulacyjny, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Arkusz kalkulacyjny > Nowy arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  Na stronie pojawi się ikona programu Excel oraz pusty, statyczny obraz arkusza kalkulacyjnego.

 2. Aby edytować arkusz kalkulacyjny, kliknij dwukrotnie ikonę.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy arkusz kalkulacyjny w programie OneNote 2016.

  Ważne : Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×