Dodawanie arkusza kalkulacyjnego programu Excel do strony

Aby śledzić w jednym miejscu informacje dotyczące pracy lub przedstawić migawkę danych, można dodać arkusz kalkulacyjny programu Excel do strony notesu. W przypadku korzystania ze skoroszytów papierowych byłoby to równoważne utworzeniu kopii arkusza kalkulacyjnego i dołączeniu jej do notatek sporządzanych na papierze.

Arkusz kalkulacyjny programu Excel można dodać do strony w programie OneNote, stosując jedną z następujących metod:

Dołączanie pliku programu Excel

Osadzanie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Obraz arkusza kalkulacyjnego programu Excel na stronie w programie OneNote

Trzeba pamiętać, że modyfikacje arkusza kalkulacyjnego wprowadzane w programie OneNote nie będą widoczne w oryginalnym pliku w programie Excel. Podobnie, modyfikacje oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel nie będą widoczne w kopii w programie OneNote.

Dołączanie pliku programu Excel

Użyj tej metody, jeśli chcesz utworzyć kopię arkusza kalkulacyjnego i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach — tam, gdzie będzie potrzebne później. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Ważne:  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Istniejący arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  Klikanie karty Wstawianie w celu dodania arkusza kalkulacyjnego

 2. Znajdź i kliknij plik do dodania, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 3. Kliknij pozycję Dołącz plik.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd dołączonego arkusza kalkulacyjnego.

  Wstawianie istniejącego pliku programu Excel

Ważne: Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Osadzanie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego

Ta metoda pozwala utworzyć kopię arkusza kalkulacyjnego i dodać łącze do niej bezpośrednio w notatkach, razem ze statycznym obrazem arkusza kalkulacyjnego. Łącze będzie wyświetlane jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć w pełni funkcjonalny arkusz kalkulacyjny programu Excel. Jeśli zaktualizujesz połączony arkusz kalkulacyjny, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

Ważne:  Pamiętaj, że tworzysz kopię oryginalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Modyfikacje wprowadzane w kopii w programie OneNote nie będą widoczne w oryginale, a modyfikacje oryginału nie spowodują zaktualizowania kopii.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Istniejący arkusz kalkulacyjny programu Excel.

 2. Znajdź i kliknij plik do dodania, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 3. Kliknij pozycję Wstaw arkusz kalkulacyjny.

  Porada:  Jeśli chcesz osadzić tylko tabelę lub wykres z arkusza kalkulacyjnego, kliknij pozycję Wstaw wykres lub tabelę.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd osadzonego arkusza kalkulacyjnego.

  Wstawianie obrazu arkusza kalkulacyjnego na stronie

  Ważne: Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

W notatkach można bezpośrednio utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Podobnie jak osadzenie statycznego obrazu istniejącego arkusza kalkulacyjnego, użycie tej metody powoduje wstawienie ikony, którą można kliknąć dwukrotnie w celu otwarcia w pełni funkcjonalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel, oraz wyświetlenie statycznego obrazu arkusza kalkulacyjnego na stronie. Jeśli zaktualizujesz połączony arkusz kalkulacyjny, osadzony obraz zostanie automatycznie odświeżony w celu pokazania zmian.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Diagram > Nowy arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  Na stronie pojawi się ikona programu Excel oraz pusty, statyczny obraz arkusza kalkulacyjnego.

 2. Aby edytować arkusz kalkulacyjny, kliknij dwukrotnie ikonę.

  Wstawianie nowego arkusza kalkulacyjnego bezpośrednio na stronie

  Ważne: Nie usuwaj ikony, ponieważ uniemożliwi to edytowanie arkusza kalkulacyjnego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×