Dodawanie aplikacji do witryny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aplikacje dla programu SharePoint są małe, łatwe w użyciu, autonomiczny aplikacje, które wykonują zadania lub adres potrzebami. Możesz dodać aplikacje do witryny, aby go dostosować z określonych funkcji lub, aby wyświetlić informacje, takie jak czas i koszt śledzenia. Lub można dodać aplikacje, które wykonywać różne zadania na podstawie dokumentu. Można również dodać aplikacje, które wyświetlania wiadomości lub informacje z innych witryn sieci Web lub że nawiązywanie połączenia z witryn społecznościowych.

Można dodać aplikacje do witryny z różnych źródeł. Na przykład jeśli Twoja organizacja rozwinęła niestandardowe aplikacje do użytku służbowego wewnętrznych, dodaniem z wykazu aplikacji Twojej organizacji, przeglądając aplikacje w obszarze Z organizacji. Możesz kupić aplikacje od innych firm, przeglądając sklepu SharePoint. Jeśli masz doświadczenia w poprzednich wersjach programu SharePoint, Zauważ, że macierzystych funkcji programu SharePoint, takich jak list i bibliotek dokumentów teraz są traktowane jako "wbudowane aplikacje", i można również dodać za pomocą polecenia Dodaj aplikację.

Dodawanie aplikacji do witryny

 1. W witrynie, w której chcesz dodać aplikację przejdź do ustawień Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 2. Na stronie Twoje aplikacje wykonaj jedną z następujących czynności:

  Czynność

  Czynności do wykonania

  Dodawanie wbudowanej aplikacji programu SharePoint, takie jak biblioteki dokumentów

  1. W polu wyszukiwania wpisz nazwę wbudowanej aplikacji, którą chcesz dodać (na przykład biblioteki dokumentów). Naciśnij klawisz ENTER.

  2. Kliknij aplikację, aby go dodać, a następnie wprowadź wszelkie wymagane informacje.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z typowych wbudowane aplikacje Zobacz:

  Warto wiedzieć:

  • Możesz dodać wymaga wielu wystąpień aplikacji wbudowanego do witryny, aby spełniać różne.

  • Musi mieć co najmniej uprawnienia Designer, aby dodać wbudowanej aplikacji.

  Dodawanie aplikacji z Twojej organizacji

  1. Kliknij pozycję z Twojej organizacji.

   Pasek Szybkie uruchamianie z z Twojej organizacji wyróżnione
  2. Przejdź na filtrowanej liście aplikacji, a następnie kliknij wybrany efekt, który chcesz dodać.

  Pobierz aplikację ze sklepu SharePoint

  1. Kliknij pozycję Sklep SharePoint.

   Widok wybór aplikacji sklepu SharePoint
  2. Gdy zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zaufać aplikacji, przejrzyj informacje o co aplikacja będzie wykonaj, a następnie kliknij Ufaj Dodaj aplikację.

  3. Na stronie sklep SharePoint umożliwia filtrowanie zaznaczenia i Wyszukaj aplikację, która ma być kategorie po lewej stronie.
   Lub, jeśli znasz nazwę lub znacznik odpowiednią aplikację, możesz można wpisać w polu wyszukiwania i poszukaj go bezpośrednio.

  4. Kliknij aplikację, którą chcesz dodać. Kliknij pozycję Szczegóły lub Recenzje, aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji.

  5. Jeśli dokonujesz zakupów tej aplikacji, za pomocą listy rozwijanej w obszarze cena Określ, czy są kupowania go na własny użytek do użytku przez kilka osób. W razie potrzeby określ liczbę licencji użytkownika, które chcesz kupić.

  6. Aby kupić aplikację, kliknij pozycję Kup. (Jeśli aplikacja jest bezpłatna, kliknij pozycję Dodaj).

  7. Wykonaj kroki umożliwiające zalogowanie się przy użyciu swojego konta Microsoft zakupienie aplikacji.

  8. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz zaufać aplikacji, przejrzyj warunki oraz zasady zachowania poufności informacji przez dewelopera aplikacji, a następnie kliknij pozycję Ufaj.

  9. Aplikacja pojawi się teraz na stronie zawartość witryny. Możesz przejść do aplikacji, klikając go na stronie zawartość witryny spowoduje przejście do aplikacji.

   Warto wiedzieć:

   • Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola, aby dodać aplikacje ze sklepu SharePoint. Masz już to właściciel witryny.

   • Konto Microsoft nie jest tym samym co konto służbowe skojarzonego z usługą Office 365. Jeśli jesteś klientem usługi Office 365, a nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz zalogować dla jednego przy użyciu adresu e-mail usługi Office 365.

   • Niektóre aplikacje w Sklepie SharePoint są bezpłatne, a inne można kupić.

   • Jeśli administrator nie skonfigurował witryny, aby użytkownicy mogli Kup aplikacje, nadal można zażądać aplikacji. Osoby w Twojej organizacji, która zarządza witryny wykazu aplikacji można zatwierdzać lub odrzucać żądania umożliwiający zakup aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji można uzyskać do niego, korzystając ze strony zawartość witryny. Przejdź do ustawień Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij aplikację, aby wyświetlić stronę aplikacji.

W zależności od zadania, co aplikacja wykonuje, może też wykonać czynności, takie jak dodawanie poleceń na Wstążce w bibliotekach, dodawanie poleceń do funkcji objaśnienia elementów na listach lub w bibliotekach lub może obejmować części aplikacji, możesz dodać do strony.

Kolejne kroki i zadania pokrewne

Dodawanie części aplikacji do strony

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej zainstalowanej aplikacji programu SharePoint

Monitorowanie aplikacji dla witryny

Usuwanie aplikacji z witryny

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×