Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie karty kredytowej lub innej opcji płatności w usłudze Office 365 dla Użytkowników Domowych

Kupując subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych bezpośrednio od firmy Microsoft, możesz zapłacić przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. W niektórych krajach/regionach można również płacić za pomocą konta bankowego, polecenia zapłaty, konta PayPal lub innego konta.

Aby dodać, zaktualizować lub usunąć opcję płatności, zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365 i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz, jakiego konta Microsoft lub hasła używasz z pakietem Office.

Aby zmienić sposób płacenia za wybraną subskrypcję usługi Office 365, zobacz Zmienianie opcji płatności używanej do płacenia za subskrypcję.

Chcesz porównać plany i poznać szczegółowe ceny? Zobacz Produkty pakietu Office.

Jeśli subskrypcję zakupiono za pośrednictwem firmy Apple, zobacz Zarządzanie rozliczeniami i subskrypcją usługi Office w przypadku zakupu produktu za pośrednictwem firmy Apple.

Zarządzanie kartami kredytowymi/debetowymi

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

  Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz, jakiego konta Microsoft lub hasła używasz z pakietem Office.

 2. Na stronie Opcje płatności wybierz link Dodaj opcję płatności.

  Strona Opcje płatności, na której widać link pozwalający dodać opcję płatności.
 3. Na następnej stronie wybierz pozycję Karta kredytowa/debetowa, a następnie wybierz przycisk Dalej. Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących zrzutów ekranu:

  Menu Wybierz opcję płatności z opcjami dostępnymi dla Stanów Zjednoczonych.

  Menu Wybierz opcję płatności z opcjami dostępnymi dla Austrii.

  Uwaga: Jeśli kraj/region wyświetlony na liście rozwijanej Za zakupy w jest niewłaściwy, zmień go. Opcje płatności mogą być inne, ponieważ nie wszystkie są dostępne wszędzie.

 4. Na następnej stronie wprowadź informacje o karcie, a następnie wybierz przycisk Dalej. Karta zostanie wyświetlona jako dostępna opcja płatności.

Ważne: Na stronie Opcje płatności można zaktualizować tylko datę wygaśnięcia, nazwisko na karcie, adres i numer telefonu. Nie można zmienić typu ani numeru karty. Jeśli chcesz zmienić typ lub numer karty, musisz dodać nową kartę. Następnie możesz usunąć tę, której nie chcesz używać.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

  Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz, jakiego konta Microsoft lub hasła używasz z pakietem Office.

 2. Na stronie Opcje płatności znajdź kartę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Strona Opcje płatności z linkami Edytuj informacje, Usuń i Wyświetl historię zamówień dotyczącymi karty kredytowej.
 3. Zaktualizuj informacje, a następnie wybierz przycisk Dalej. Informacje o karcie zostały zaktualizowane.

Uwaga: Nie można usunąć opcji płatności, która jest obecnie używana do płacenia za aktywną subskrypcję. Jeśli link Usuń nie jest wyświetlony, to znaczy, że karta jest obecnie skojarzona z aktywną subskrypcją. Najpierw dodaj lub wybierz inną opcję płatności dla tej subskrypcji, a następnie wykonaj te czynności.

Przestroga: Usunięcie danej opcji płatności spowoduje usunięcie jej ze wszystkich usług firmy Microsoft. Weź to pod uwagę, jeśli korzystasz z innych usług firmy Microsoft, takich jak Xbox Live.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

  Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz, jakiego konta Microsoft lub hasła używasz z pakietem Office.

 2. Na stronie Opcje płatności znajdź kartę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Strona Opcje płatności z linkami Edytuj informacje, Usuń i Wyświetl historię zamówień dotyczącymi karty kredytowej.
 3. Na następnej stronie wybierz pozycję Tak, usuń.

  Strona weryfikacji umożliwiająca usunięcie karty kredytowej.
 4. Na następnej stronie wybierz pozycję Powrót do płatności.

  Strona potwierdzenia po usunięciu karty kredytowej.

Zarządzanie kontem bankowym, poleceniem zapłaty lub innymi kontami

W zależności od kraju/regionu możesz mieć możliwość dodania banku, polecenia zapłaty lub innego typu konta jako opcji płatności za subskrypcję.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 2. Na stronie Opcje płatności wybierz link Dodaj opcję płatności.

  Strona Opcje płatności, na której widać link pozwalający dodać opcję płatności.
 3. Na następnej stronie wybierz pozycję Konto bankowe (tylko Stany Zjednoczone) lub Polecenie zapłaty (o ile jest dostępne), a następnie wybierz przycisk Dalej. Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących zrzutów ekranu:

  Menu Wybierz opcję płatności z opcjami dostępnymi dla Stanów Zjednoczonych.

  Menu Wybierz opcję płatności z opcjami dostępnymi dla Austrii.

  Uwaga: W niektórych krajach/regionach mogą być dostępne inne opcje.

 4. Na następnej stronie wprowadź informacje o koncie, a następnie wybierz przycisk Dalej. Konto zostanie wyświetlone jako dostępna opcja płatności.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 2. Znajdź konto, które chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję Edytuj informacje.

  Strona Opcje płatności z linkami Edytuj informacje, Usuń i Wyświetl historię zamówień dotyczącymi konta bankowego.
 3. Zaktualizuj informacje, a następnie wybierz przycisk Dalej. Informacje o koncie zostały zaktualizowane.

  Uwaga: Nie można zmienić typu ani numeru konta. Jeśli chcesz zmienić typ lub numer konta, musisz dodać nowe konto.

Uwaga: Nie można usunąć opcji płatności, która jest obecnie używana do płacenia za aktywną subskrypcję. Jeśli link Usuń nie jest wyświetlony, to znaczy, że opcja płatności jest obecnie skojarzona z aktywną subskrypcją. Najpierw dodaj lub wybierz inną opcję płatności dla tej subskrypcji, a następnie wykonaj te czynności.

Przestroga: Usunięcie danej opcji płatności spowoduje usunięcie jej ze wszystkich usług firmy Microsoft. Weź to pod uwagę, jeśli korzystasz z innych usług firmy Microsoft, takich jak Xbox Live.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 2. Na stronie Opcje płatności znajdź konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Strona Opcje płatności z linkami Edytuj informacje, Usuń i Wyświetl historię zamówień dotyczącymi konta bankowego.
 3. Na następnej stronie wybierz pozycję Tak, usuń.

  Strona weryfikacji umożliwiająca usunięcie konta bankowego.
 4. Na następnej stronie wybierz pozycję Powrót do płatności.

  Strona potwierdzenia po usunięciu konta bankowego.

Zarządzanie kontem PayPal

W większości krajów/regionów możesz płacić za subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub Office 365 Personal za pomocą konta PayPal. Jeśli nie masz pewności, czy jest ono dostępne w danym regionie, zajrzyj do sekcji „Miejsca, w których jest dostępna opcja PayPal” poniżej.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

  Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz, jakiego konta Microsoft lub hasła używasz z pakietem Office.

 2. Wybierz pozycję Dodaj opcję płatności.

 3. Na następnej stronie wybierz pozycję PayPal, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie wybierz przycisk Dalej.

 5. Zaloguj się na swoim koncie PayPal w celu skojarzenia go z kontem Microsoft. Kiedy zakończysz te działania, nastąpi powrót do strony Opcje płatności, a Twoje konto PayPal zostanie wyświetlone jako opcja płatności.

Aby zaktualizować informacje skojarzone z kontem PayPal, przejdź do witryny PayPal.com.

Uwaga: Nie można usunąć opcji płatności, która jest obecnie używana do płacenia za aktywną subskrypcję. Jeśli link Usuń nie jest wyświetlony, to znaczy, że konto PayPal jest obecnie skojarzone z aktywną subskrypcją. Najpierw dodaj lub wybierz inną opcję płatności dla tej subskrypcji, a następnie wykonaj te czynności.

Przestroga: Usunięcie danej opcji płatności spowoduje usunięcie jej ze wszystkich usług firmy Microsoft. Weź to pod uwagę, jeśli korzystasz z innych usług firmy Microsoft, takich jak Xbox Live.

 1. Zaloguj się do strony Opcje płatności przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 2. Na stronie Opcje płatności znajdź konto PayPal i wybierz pozycję Usuń.

 3. Na następnej stronie wybierz pozycję Tak, usuń.

 4. Wybierz pozycję Powrót do płatności.

Porada: 

Opcja PayPal jest dostępna w następujących krajach/regionach:

 • Australia

 • Austria

 • Belgia

 • Kanada

 • Cypr

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Niemcy

 • Grecja

 • Hongkong SAR

 • Irlandia

 • Izrael

 • Włochy

 • Japonia

 • Liechtenstein

 • Luksemburg

 • Malta

 • Meksyk

 • Holandia

 • Nowa Zelandia

 • Norwegia

 • Filipiny

 • Polska

 • Portugalia

 • Singapur

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Hiszpania

 • Szwecja

 • Szwajcaria

 • Tajwan

 • Tajlandia

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

 • Zjednoczone Królestwo

 • Stany Zjednoczone

Zmienianie opcji płatności używanej do płacenia za subskrypcję

Po dodaniu lub zaktualizowaniu opcji płatności możesz zmienić opcję płatności używaną do płacenia za subskrypcję usługi Office 365, a także między innymi zarządzać automatycznym odnawianiem i przełączyć subskrypcje.

 1. Zaloguj się do strony Usługi i subskrypcje przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 2. Znajdź subskrypcję, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Zmień sposób płatności.

  Strona Usługi i subskrypcje ze szczegółami subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych.
 3. Na liście rozwijanej Zmień sposób płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz inną opcję płatności. W sekcji Metoda płatności zostanie wyświetlona nowa opcja płatności za subskrypcję.

  • Wybierz pozycję Dodaj nowy sposób płatności i przejdź do następnego kroku.

  Strona Usługi i subskrypcje z menu rozwijanym Zmień sposób płatności dotyczącym subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych.
 4. Na następnej stronie wybierz opcję płatności, wprowadź szczegółowe informacje, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Górna część strony subskrypcji Zmień sposób płatności za subskrypcję usługi Office 365 z 3 różnymi opcjami płatności.

  Uwaga: W niektórych krajach/regionach mogą być dostępne inne opcje.

 5. Na następnej stronie wybierz pozycję Powrót do subskrypcji. Twoja subskrypcja jest już gotowa do użycia wybranej opcji płatności.

  Potwierdzenie po wybraniu nowej opcji płatności.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jako subskrybent usługi Office 365 możesz skontaktować się z obsługą klienta, aby uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą problemów z kontem i rozliczeniami.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Zobacz też

Wyświetlanie historii zamówień dotyczących usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych

Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych

Anulowanie subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych

Rozwiązywanie problemów z rozliczeniami za usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×