Dodatkowe funkcje usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Następujące funkcje dodatkowe ułatwiają zarządzanie uprawnieniami administratora i funkcjami integracji przedsiębiorstwa dla usługi Yammer.

Uprawnienia administratora grupy

Administratorzy grup można skonfigurować niektóre opcje dla grupy, którą ta osoba jest administratorem. Zatwierdzeni Administratorzy także mieć dostęp do tych opcji dla wszystkich grup. Administratorzy sieci mają dostęp do następujących opcji dla grup publicznych, ale są dostępne tylko prywatne grup, do których należą. Masz dostęp do tych opcji, przechodząc do dowolnej strony w grupie, a następnie klikając przycisk Ustawienia, znajdujących się w top‐right strony.

 • Obraz grupy:    w tym miejscu możesz przekazać obraz grupy.

 • Nazwa grupy:    ustaw tutaj nazwę grupy.

 • Opis:    Podaj opis grupy, który ma być wyświetlany w całej sieci.

 • Zarządzanie członkami grupy:    w tym miejscu możesz dodawać lub usuwać członków i administratorów.

 • Opcje zawartości:   

  • Ogłoszenia:    Administratorzy grup mogą zamieszczać ogłoszenia, które będą dostarczane do wszystkich członków grupy.

  • Oficjalnym zawartości:    Administratorzy grup można określić uwag i plików oficjalnym. To sygnalizuje innym użytkownikom się wersję autoryzowane dokumentu. Również blokuje zawartość w dół, aby tylko Administratorzy (grupy lub sieć) i właściciel dokumentu można edytować zawartości. Zawartość oficjalnym też są wyświetlane w katalogu zawartości i znajduje się wyżej w wynikach wyszukiwania.

   • Aby oznaczyć oficjalnymnotatki na stronie notatek w obszarze Akcje notatkiwybierz oficjalne znacznik i Zablokuj zmiany.

    Menu Akcje zrzut ekranu notatki
 • Moderowanie zawartości:    Administratorzy grup mogą usuwać dowolne wiadomości, pliki i notatki z grupy, przechodząc do danego elementu i wybierając pozycję Usuń.

 • Kto może wyświetlać zawartość:    W tym miejscu Administratorzy grup, można przełączyć prywatności grupy. Dotyczy to, kto może wyświetlać zawartość w grupie. Arenotified członków grupy po zmianie grupy prywatności.

 • Mogą dołączyć do tej grupy:    W tym miejscu można określić, jak członkowie mogą dołączyć do grupy. Dla grup publicznych można ograniczyć członkostwo zatwierdzenia przez administratora lub Pozwól wszystkim użytkownikom w sieci, aby dołączyć. Grupy prywatne można wymaganie zatwierdzenia administratora lub zezwolić istniejących członków, których chcesz zaprosić innych użytkowników.

  • Od czasu do czasu firma Microsoft będzie się przeprowadzenie badania informowanie decyzji produktu. Ten proces zawiera wszystkich użytkowników we wszystkich sieciach. Nie możesz wybrać w ani rezygnacji do usługi Yammer A / B testowania.

Funkcje integracji przedsiębiorstwa

* Tylko zatwierdzony administrator

Yammer oferuje szeroką gamę możliwości integracji, aby upewnić się, że sieć jest łatwe do programu access i dostępne dla wszystkich osób, podczas tworzenia innych aplikacjach więcej urządzeń przenośnych i społecznościowych. Jeśli interesuje Cię w każdym z poniższych integracji, skorzystaj z Centrum deweloperów usługi Yammer , aby uzyskać więcej informacji.

Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer (zalecane)

Ułatwienia dla użytkowników z tym samym logowania Obsługa Office 365 i Yammer. Użytkownicy Office 365 i Yammer mogą używać tego samego konta logowania dla obu usług. Aby uzyskać więcej informacji zobacz logowania w usłudze Office 365 dla usługi Yammer.

Użytkownicy bez adresu e-mail

Dołączanie dla wszystkich członków zespołu na Yammer, bez konieczności firmowe konto e-mail. Za pomocą portalu logowania jednokrotnego, firmy zapewnia identyfikacji employee‐specific innych niż wiadomości e-mail do logowania się.

Usługa Yammer dla programu SharePoint

Maksymalizowanie możliwości SharePoint z Yammer i włącz opcję komunikacji biznesowej do obsługi społecznościowe, urządzeń przenośnych i interesujący. Dodawanie kanały informacyjne usługi Yammer do witryn programu SharePoint przy użyciu usługi Yammer osadzania. Zobacz Osadzanie kanału informacyjnego Yammer w witrynie programu SharePoint.

Yammer Embed i Yammer Connect

Yammer Łączenie jest host plug‐ins społecznościowe, który pozwala rozszerzenia funkcji społecznościowych Yammer w aplikacjach dla przedsiębiorstw. Osadzanie usługi Yammer dostarcza Yammer kanałów do istniejących aplikacji biznesowych, takich jak intranecie firmy, CRM narzędzia lub systemy zarządzania zawartością.

Yammer dla Dynamics CRM

Integracja Yammer z programu Microsoft Dynamics CRM Online Dodawanie społecznościowych warstwy do istniejący dokument Narzędzie i szybkiego rozpoczęcia tworzenia CRM. Uzyskiwanie informacji na Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM Online przy użyciu usługi Yammer.

Yammer dla Salesforce.com

Yammer integracji Salesforce.com automatycznie dostarcza aktywności CRM usług Salesforce do Yammer w real‐time. Możesz śledzić postęp obiekty usług Salesforce, takich jak kont, szans sprzedaży, potencjalnych klientów oraz kampanii w Yammer i od razu współpracę z osobami z dział. Aby uzyskać więcej informacji zobacz usługi Yammer i Salesforce.com integracji przykładowy kod rozwiązania.

Przewodnik po interfejsie API usługi REST

Udostępnia interfejs HTTP do funkcji dostępnych w Yammer aplikacji sieci Web. Uzyskiwanie informacji na temat Interfejsu API usługi REST dla Yammer.

Katalog aplikacji usługi Yammer

Zapoznaj się z pełną listą wszystkich aplikacji Yammer w Katalogu aplikacji.

Tematy pokrewne

Przewodnik administratora usługi Yammer
Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×