Dodatkowe funkcje usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Następujące funkcje dodatkowe ułatwiają zarządzanie uprawnieniami administratora i funkcjami integracji przedsiębiorstwa dla usługi Yammer.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer    

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Uprawnienia administratora grupy

Administratorzy grup można skonfigurować niektóre opcje dla grupy, którą ta osoba jest administratorem. Zatwierdzeni Administratorzy także mieć dostęp do tych opcji dla wszystkich grup. Administratorzy sieci mają dostęp do następujących opcji dla grup publicznych, ale są dostępne tylko prywatne grup, do których należą. Masz dostęp do tych opcji, przechodząc do dowolnej strony w grupie, a następnie klikając przycisk Ustawienia, znajdujących się w top‐right strony.

 • Obraz grupy:    w tym miejscu możesz przekazać obraz grupy.

 • Nazwa grupy:    ustaw tutaj nazwę grupy.

 • Opis:    Podaj opis grupy, który ma być wyświetlany w całej sieci.

 • Zarządzanie członkami grupy:    w tym miejscu możesz dodawać lub usuwać członków i administratorów.

 • Opcje zawartości:   

  • Ogłoszenia:    Administratorzy grup mogą zamieszczać ogłoszenia, które będą dostarczane do wszystkich członków grupy.

  • Oficjalnym zawartości:    Administratorzy grup można określić uwag i plików oficjalnym. To sygnalizuje innym użytkownikom się wersję autoryzowane dokumentu. Również blokuje zawartość w dół, aby tylko Administratorzy (grupy lub sieć) i właściciel dokumentu można edytować zawartości. Zawartość oficjalnym też są wyświetlane w katalogu zawartości i znajduje się wyżej w wynikach wyszukiwania.

   • Aby oznaczyć oficjalnymnotatki na stronie notatek w obszarze Akcje notatkiwybierz oficjalne znacznik i Zablokuj zmiany.

    Menu Akcje zrzut ekranu notatki
 • Moderowanie zawartości:    Administratorzy grup mogą usuwać dowolne wiadomości, pliki i notatki z grupy, przechodząc do danego elementu i wybierając pozycję Usuń.

 • Kto może wyświetlać zawartość:    W tym miejscu Administratorzy grup, można przełączyć prywatności grupy. Dotyczy to, kto może wyświetlać zawartość w grupie. Arenotified członków grupy po zmianie grupy prywatności.

 • Mogą dołączyć do tej grupy:    W tym miejscu można określić, jak członkowie mogą dołączyć do grupy. Dla grup publicznych można ograniczyć członkostwo zatwierdzenia przez administratora lub Pozwól wszystkim użytkownikom w sieci, aby dołączyć. Grupy prywatne można wymaganie zatwierdzenia administratora lub zezwolić istniejących członków, których chcesz zaprosić innych użytkowników.

  • Od czasu do czasu firma Microsoft będzie się przeprowadzenie badania informowanie decyzji produktu. Ten proces zawiera wszystkich użytkowników we wszystkich sieciach. Nie możesz wybrać w ani rezygnacji do usługi Yammer A / B testowania.

Funkcje integracji przedsiębiorstwa

* Tylko zatwierdzony administrator

Yammer oferuje szeroką gamę możliwości integracji, aby upewnić się, że sieć jest łatwe do programu access i dostępne dla wszystkich osób, podczas tworzenia innych aplikacjach więcej urządzeń przenośnych i społecznościowych. Jeśli interesuje Cię w każdym z poniższych integracji, skorzystaj Centrum deweloperów usługi Yammer , aby uzyskać więcej informacji.

Synchronizacja katalogów

Narzędzie do synchronizacji katalogów w usłudze Yammer synchronizuje użytkownikami w sieci Yammer z istniejącą strukturę katalogu firmy. Jego umożliwia zarządzanie członkostwem w swojej sieci Yammer. Gdy użytkownik Konfigurowanie synchronizacji katalogów, użytkownicy będą dodawane lub usuwane automatycznie po można dodawać i usuwać je w katalogu firmy.

Ważne : 

Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer (zalecane)

Ułatw użytkownikom pracę dzięki jednakowemu środowisku logowania w usługach Office 365 i Yammer. Użytkownicy usług Office 365 i Yammer mogą używać tego samego konta logowania dla obu usług. Możesz włączyć funkcję logowania jednokrotnego dla usługi Office 365 i używać jej w większości przypadków zamiast funkcji logowania jednokrotnego usługi Yammer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer

Logowanie jednokrotne

Yammer oferuje integracji logowania jednokrotnego (SSO), aby umożliwić dostęp do sieci Yammer Bezproblemowa i łatwe dla wszystkich użytkowników. Serwer logowania jednokrotnego usługi Yammer łączy istniejącego serwera logowania jednokrotnego SAML‐based na automatyczne logowanie oparte na sieci mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. Jeśli Office 365 logowania dla Yammer nie działa, możesz użyć Yammer logowania jednokrotnego.

Ważne : 

Użytkownicy bez adresu e-mail

Dołączanie dla wszystkich członków zespołu na Yammer, bez konieczności firmowe konto e-mail. Za pomocą portalu logowania jednokrotnego, firmy zapewnia identyfikacji employee‐specific innych niż wiadomości e-mail do logowania się.

Usługa Yammer dla programu SharePoint

Maksymalizowanie możliwości SharePoint z Yammer i włącz opcję komunikacji biznesowej do obsługi społecznościowe, urządzeń przenośnych i interesujący. Dodawanie kanały informacyjne usługi Yammer do witryn programu SharePoint przy użyciu usługi Yammer osadzania. Zobacz Osadzanie kanału informacyjnego Yammer w witrynie programu SharePoint.

Ważne : Aplikacja Yammer dla programu SharePoint 2013 nie będzie już dostępna i przestanie działać na 15 września 2015 r. Składnik Web Part usługi Yammer dla programu SharePoint 2010 nie będzie już dostępna i przestanie działać na 15 marca 2016. Osadzanie usługi Yammer będzie naszych pojedyncze rozwiązanie do integracji kanały informacyjne usługi Yammer w programie SharePoint. Dowiedz się zawiadomienie o na Usługi Office 365 sieci lub przeczytaj Przewodnik po migracji do usługi Yammer Embed dla programu SharePoint 2013.

Yammer dla Salesforce.com

Yammer integracji Salesforce.com automatycznie dostarcza aktywności CRM usług Salesforce do Yammer w real‐time. Możesz śledzić postęp obiekty usług Salesforce, takich jak kont, szans sprzedaży, potencjalnych klientów oraz kampanii w Yammer i od razu współpracę z osobami z dział. Aby uzyskać więcej informacji zobacz usługi Yammer i Salesforce.com integracji przykładowy kod rozwiązanie.

Yammer Embed i Yammer Connect

Yammer Łączenie jest host plug‐ins społecznościowe, który pozwala rozszerzenia funkcji społecznościowych Yammer w aplikacjach dla przedsiębiorstw. Osadzanie usługi Yammer dostarcza Yammer kanałów do istniejących aplikacji biznesowych, takich jak intranecie firmy, CRM narzędzia lub systemy zarządzania zawartością.

Przewodnik po interfejsie API usługi REST

Udostępnia interfejs HTTP do funkcji dostępnych w Yammer aplikacji sieci Web. Uzyskiwanie informacji na temat Interfejsu API usługi REST dla Yammer.

Yammer dla Dynamics CRM

Integracja Yammer z programu Microsoft Dynamics CRM Online Dodawanie społecznościowych warstwy do istniejący dokument Narzędzie i szybkiego rozpoczęcia tworzenia CRM. Przejdź do Centrum zasobów Dynamics CRM, aby Zainstalować usługi Yammer do pracy z programem Dynamics CRM Online.

Katalog aplikacji usługi Yammer

Zapoznaj się z pełną listą wszystkich aplikacji Yammer w Katalog aplikacji.

Tematy pokrewne

Przewodnik administratora usługi Yammer
Centrum administracyjne usługi Yammer

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×