Dodatek Power Query — podstawowe informacje

W tym samouczku możesz utworzyć kwerendę, która importuje dane ze strony sieci Web, korzystając z funkcji korzystania z dodatku Power Query w programie Excel. W ramach tego procesu będziesz przechodzić między tabelami dostępnymi na stronie sieci Web i stosować czynności związane z przekształcaniem danych w celu wyświetlania tylko tych danych, które mają zostać wyświetlone. Dodatek Power Query rejestruje wszystkie kroki, które będą powtarzane po odświeżeniu danych.

Krok 1: Nawiązywanie połączenia ze stroną witryny Wikipedia

Excel 2016: kliknij kartę dane , a następnie pozycję Nowa kwerenda > z innych źródeł > z sieci Web. Jeśli nie widzisz przycisku Nowa kwerenda , kliknij pozycję > danych z sieci Web.

Excel 2010-2013: kliknij kartę Power Query , a następnie z witryny Web. Jeśli nie widzisz karty Power Query, upewnij się, że został pobrany i zainstalowany dodatek Power Query.

 1. W oknie dialogowym z sieci Web Wklej adres URL witryny Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship) w polu tekstowym URL .

  Power Query > Z sieci Web > okno dialogowe wprowadzania adresu URL
 2. Kliknij przycisk OK.

  Po ustanowieniu połączenia ze stroną sieci Web w okienku Nawigator zostanie wyświetlona lista tabel dostępnych na tej stronie Wikipedia. Możesz kliknąć każdą tabelę, aby wyświetlić szybki podgląd wyświetlony w okienku po prawej stronie.

  Power Query > Z sieci Web > Widok tabeli Nawigator

 3. Kliknij dwukrotnie tabelę wyniki [edytuj] , a Edytor zapytań otworzy dane turnieju.

Początek strony

Krok 2: kształtowanie danych

Po otwarciu tabeli w edytorze zapytań można czyścić i kształtować dane, aby je dopasować do własnych potrzeb. W tym kroku będziesz zmienić kształt danych, usuwając wszystkie kolumny z wyjątkiem roku i końcowych zwycięzców.

 1. W siatce Podgląd kwerendynaciśnij klawisz Ctrl i kliknij , aby wybrać kolumny rok i ostatnie wygrywające .

 2. Kliknij pozycję Usuń kolumny , > usunąć inne kolumny.

  Edytor zapytań dodatku Power Query > > Usuń kolumny

Krok 3. Wyczyść dane

W tym kroku dane zostaną oczyszczone przez zastąpienie wartości i przefiltrowanie danych.

 1. Wybierz kolumnę Year (rok ).

 2. W Edytorze zapytańkliknij pozycję Zamień wartości.

 3. W oknie dialogowym zamienianie wartości wpisz ciąg "Szczegóły" w polu wartość, aby znaleźć pole tekstowe, i pozostaw puste pole Zamień na tekst.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Edytor zapytań dodatku Power Query > > zastępowania wartości

Krok 4. Filtrowanie wartości w kolumnie

Teraz przefiltruje kolumnę rok , aby wyświetlić wiersze, które nie zawierają ciągu "Year".

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej filtru w kolumnie rok .

 2. Z listy rozwijanej Filtruj wyczyść pole rok.

 3. Kliknij przycisk OK.

Power Query — Edytor zapytań > filtr do oczyszczania danych

Krok 5. Nadaj nazwę kwerendzie

Teraz czas na utworzenie nazwy tworzonej kwerendy.

W okienku Ustawienia zapytania w polu tekstowym Nazwa wpisz zwycięzcę w obszarze euro. Jeśli klikniesz łącze wszystkie właściwości , możesz również wprowadzić opis kwerendy w polu tekstowym Opis .

Edytor zapytań dodatku Power Query > > ustawienia zapytania

Krok 6. Załaduj zapytanie do arkusza

Na koniec możesz teraz załadować zapytanie o wygrywanie w euro do arkusza.

 1. W lewym górnym rogu kliknij pozycję zamknij & obciążenie.

  Dodatek Power Query zwróci wyniki kwerendy do arkusza.

  Jeśli chcesz zaktualizować dane później, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w zakresie danych, a następnie kliknij polecenie Odśwież. Wszelkie nowe informacje ze strony sieci Web zostaną automatycznie zaktualizowane.

Krok 7: Odkryj, co się stanie za scenami

 1. Kliknij dowolne miejsce w obrębie danych, a następnie na karcie kwerenda kliknij pozycję Edytuj.

 2. Po prawej stronie Zwróć uwagę na listę zastosowanych kroków. Po wykonaniu działań związanych z kwerendą zostały utworzone kroki zapytania. Każdy krok kwerendy ma odpowiednią formułę zapisaną w języku "M".

 3. Oto objaśnienie każdego kroku:

Krok zapytania

Zadanie

Formuła

Źródło

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych w sieci Web

= Web. Page (Web. Contents ("http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship"))

Nawigacja

Wybieranie tabeli do nawiązania połączenia

= Źródło {2} [dane]

Typ zmiany

Zmienianie typów — dodatek Power Query robi to automatycznie

= Table. TransformColumnTypes (Dane2; {{"Year"; wpisz tekst}; {"host", wpisz tekst}, {"", wpisz tekst}, {"zwycięzca końcowy", wpisz tekst}, {"wynik końcowy", wpisz tekst}, {"końcowy rachunek", wpisz tekst}, {"2", wpisz tekst}, {"trzecie miejsce pasuje do trzeciego miejsca", wpisz tekst}, {"trzecia Umieść wynik dopasowania ", wpisz tekst}, {" trzecie miejsce pasuje do czwartego miejsca ", wpisz tekst}, {" 3 ", wpisz tekst}, {" liczba zespołów ", wpisz tekst}})

RemovedOtherColumns

Usuwanie innych kolumn w celu wyświetlenia tylko kolumn odsetek

Table. SelectColumns

= Table. SelectColumns (# "zmieniony typ"; {"zwycięzca końcowy"; "rok"})

ReplacedValue

Zamienianie wartości w celu oczyszczenia wartości w zaznaczonej kolumnie

Table. ReplaceValue

= Table. ReplaceValue (# "% nocolumns", "Szczegóły", "", miejsce. ReplaceText, {"rok"})

FilteredRows

Filtrowanie wartości w kolumnie

Table. SelectRows

= Table. SelectRows (# "wartość zamieniono", każdy ([rok] <> "Year")

Kod M można wyświetlić w całości, klikając opcję Edytor zaawansowany na Wstążce dodatku Power Query. Aby uzyskać więcej informacji o języku formuł dodatku Power Query, zobacz Informacje o formułach dodatku Power Query.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest znany jako & przekształcanie w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Kształtowanie danych za pomocą dodatku Power Query

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×