Przejdź do głównej zawartości

Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodatek Power Pivot jest dodatek programu Excel, który umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz danych i tworzenie rozbudowanych modeli danych. Przy użyciu dodatku Power Pivot można zestawiania dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł, wykonywanie analiz informacji i łatwo udostępniać wnioski.

W obu programach Excel i dodatku Power Pivot można utworzyć Model danych, to zbiór tabele mające relacje. Model danych, które są widoczne w skoroszycie programu Excel jest tym samym modelem danych, które są widoczne w oknie dodatku Power Pivot. Wszystkie dane, które możesz zaimportować do programu Excel jest dostępna w dodatku Power Pivot i na odwrót.

Uwaga: zanim do nurkowania do szczegółów, warto przejąć kroku i Obejrzyj klip wideo lub wykonać naszego przewodnika nauki na pobieranie i przekształcenie i dodatku Power Pivot.

  • Importowanie miliony wierszy danych z wielu źródeł danych    Z Power Pivot dla programu Excel można importować miliony wierszy danych z wielu źródeł do jednego skoroszytu programu Excel, tworzyć relacje między niejednorodnymi danymi, tworzyć kolumny obliczeniowe i miary przy użyciu formuł, tworzyć tabele przestawne i Wykresy przestawne, a następnie dalszej analizy danych, dzięki czemu można wprowadzić właściwych decyzji — wszystko to bez pomocy działu informatycznego.

  • Enjoy Szybkie obliczenia i analizy    Proces miliony wierszy w prawie taki sam czas jako tysięcy i najczęściej wielu procesorów i gigabajtów pamięci najszybszy przetwarzania obliczeń. Dotyczą istniejące ograniczenia dotyczące analizy dużych danych na komputerze z algorytmów efektywnej kompresji, aby załadować nawet największych zestawów danych do pamięci.

  • Obsługa nieograniczoną źródeł danych    Stanowić podstawę importowanie i łączenie danych źródłowych z dowolnego miejsca na potrzeby analizy dużych danych na komputerze, łącznie z relacyjnych baz danych, źródeł wielowymiarowych, usług w chmurze, strumieniowe źródła danych, plików programu Excel, plików tekstowych i danych z sieci Web.

  • Zarządzanie i zabezpieczeń   Power Pivot Pulpit nawigacyjny zarządzania umożliwia administratorom monitorowania i zarządzania udostępnionych aplikacji do zapewnienia bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wydajności.

  • Data Analysis Expressions (DAX)    Język DAX jest w języku formuły, który rozszerza możliwości manipulowania danych programu Excel, aby włączyć bardziej zaawansowanych i złożonych grupowania, obliczenia i analizy. Składnia formuły języka DAX jest bardzo podobny do formuły programu Excel.

Zadania w Power Pivot lub w programie Excel

Podstawowa różnica między dodatkiem Power Pivot i programem Excel jest taka, że w oknie dodatku Power Pivot można tworzyć bardziej złożone modele danych. Poniżej przedstawiono porównanie niektórych zadań.

Zadanie

W programie Excel

W dodatku Power Pivot

Importowanie danych z różnych źródeł, takich jak duże firmowe bazy danych, publiczne strumieniowe źródła danych, arkusze kalkulacyjne i pliki tekstowe na komputerze.

Importowanie wszystkich danych ze źródła danych.

Filtrowanie danych oraz zmienianie nazw kolumn i tabel podczas importowania.

Przeczytaj o uzyskiwaniu danych przy użyciu dodatku Power Pivot.

Tworzenie tabel

Tabele mogą znajdować się w dowolnym arkuszu skoroszytu. Arkusze mogą zawierać wiele tabel.

Tabele są zorganizowane na pojedynczych stronach kart w oknie dodatku Power Pivot.

Edytowanie danych w tabeli

Można edytować wartości w poszczególnych komórkach tabeli.

Nie można edytować poszczególnych komórek.

Tworzenie relacji między tabelami

W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami.

W widoku diagramu lub oknie dialogowym Tworzenie relacji.

Przeczytaj o tworzeniu relacji między dwiema tabelami.

Tworzenie obliczeń

Przy użyciu formuł programu Excel.

Tworzenie zaawansowanych formuł przy użyciu języka wyrażeń Data Analysis Expressions (DAX).

Tworzenie hierarchii

Niedostępny

Definiowanie hierarchii, których można używać wszędzie w skoroszycie, w tym w programie Power View.

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Niedostępny

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności do użycia w tabelach przestawnych i raportach programu Power View.

Tworzenie perspektywa

Niedostępny

Tworzenie perspektyw w celu ograniczenia liczby kolumn i tabel widocznych dla osób korzystających ze skoroszytu.

Tworzenie tabel przestawnych i wykresów przestawnych

Tworzenie raportów w formie tabeli przestawnej w programie Excel.

Tworzenie wykresu przestawnego

Należy kliknąć przycisk Tabela przestawna w oknie dodatku Power Pivot.

Ulepszanie modelu dla programu Power View

Tworzenie podstawowego modelu danych.

Wprowadzanie ulepszeń, takich jak identyfikowanie pól domyślnych, obrazów i unikatowych wartości.

Przeczytaj o ulepszaniu modelu dla programu Power View.

Używanie języka Visual Basic for Applications (VBA)

Używanie języka VBA w programie Excel.

Nie należy używać języka VBA w oknie dodatku Power Pivot.

Grupowanie danych

Grupy w tabeli przestawnej programu Excel

Używanie języka DAX w kolumnach obliczeniowych i pól obliczeniowych.

Sposób przechowywania danych

Dane, nad którymi użytkownik pracuje w programie Excel i w oknie dodatku Power Pivot, są przechowywane w analitycznej bazie danych w skoroszycie programu Excel, a wydajny aparat lokalny ładuje, bada i aktualizuje dane w tej bazie danych. Dane znajdują się w programie Excel, więc są natychmiast dostępne dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, programu Power View i innych funkcji programu Excel używanych do agregowania danych i interakcji z danymi. Wszystkie funkcje prezentacji danych i interakcji z nimi są dostarczane przez program Excel, a obiekty danych i prezentacji programu Excel są przechowywane w jednym pliku skoroszytu. Dodatek Power Pivot obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze 2 GB i umożliwia pracę z maksymalnie 4 GB danych w pamięci.

Zapisywanie w programie SharePoint

Skoroszyty modyfikowane w dodatku Power Pivot można udostępniać innym osobom wszystkimi standardowymi metodami udostępniania plików. Jednak najwięcej korzyści przynosi opublikowanie skoroszytu w środowisku programu SharePoint, w którym są włączone usługi programu Excel. Usługi programu Excel na serwerze programu SharePoint przetwarzają i renderują dane w oknie przeglądarki, gdzie inni użytkownicy mogą analizować dane.

W programie SharePoint można korzystać z dodatku Power Pivot dla programu SharePoint, który oferuje dodatkowe funkcje współpracy i zarządzania dokumentami, takie jak Galeria dodatku Power Pivot, pulpit nawigacyjny zarządzania dodatku Power Pivot w witrynie Administracja centralna, planowane odświeżanie danych oraz możliwość używania opublikowanego skoroszytu jako zewnętrznego źródła danych z jego lokalizacji w programie SharePoint.

Więcej informacji o dodatku Power Pivot dla programu SharePoint (witryna MSDN).

Uzyskiwanie pomocy

Można znaleźć wszystkie informacje dotyczące dodatku Power Pivot w Pomocy programu Power Pivot.

Pobieranie dodatku PowerPivot dla programu Excel 2010

Pobieranie plików przykładowych dodatku PowerPivot dla programu Excel 2010 i 2013

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×