Dodaj funkcje raportowania do witryny Duet Enterprise

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcje raportowania można dodawać do istniejącej witryny w programie Duet Enterprise dla programu Microsoft SharePoint i rozwiązania SAP Server 2.0. Po dodaniu funkcji raportowania, możesz umożliwić użytkownikom witryny, aby uruchomić raportów SAP i wyświetlanie tych raportów z witryny.

Na przykład utworzyć nową witrynę, a następnie zdecydować dodać raportowania w nowej witrynie. W ten sposób użytkownicy witryny musi wygodny dostęp, aby wyświetlać raporty, które można przypisać do nich lub uruchamiać raporty, które zawierają informacje, które mają.

Ważne : Przed dodaniem funkcji raportowania do witryny programu Duet Enterprise, administrator zbioru witryn musi aktywować funkcję typy zawartości raportów programu Duet Enterprise na poziomie zbioru witryn. Jeśli nie wiesz, jeśli te wymagania wstępne zostanie ukończona, skontaktuj się z administratorem zbioru witryn.

Dodawanie funkcji raportowania do witryny programu Duet Enterprise:

  1. W witrynie miejsce, w którym chcesz dodać funkcji raportowania kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij switryny schematu.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w grupie Akcje witryny kliknij pozycję Zarządzanie funkcjami witryny.

  3. Na liście strony funkcji Znajdź Raportowanie Duet Enterprise, a następnie kliknij Uaktywnij , aby włączyć funkcję raportowania.

  4. Przejdź do strony głównej witryny i upewnij się, że Ustawienia raportów i Raporty są wyświetlane w panelu szybkiego uruchamiania.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat przeglądania raportów zobacz Wprowadzenie do przepływów pracy i zadań w programie Duet Enterprise 2.0. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania ustawień raportu, aby uruchomić raport zobacz Użyj niestandardowych ustawień raportowania Uruchamianie raportu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×