Do czego służy opcja Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów)?

Program Microsoft Office Outlook 2007 zawiera — w celach diagnostycznych — opcję pozwalającą włączyć rejestrowanie określonych funkcji programu Outlook.

W tym artykule

Rejestrowanie — informacje

Włączanie lub wyłączanie rejestrowania

Lokalizacje plików dziennika

Informacje dla administratorów

Rejestrowanie — informacje

Program Outlook umożliwia rejestrowanie następujących elementów:

 • Modyfikacje kalendarza

 • Zmiany czasu wolnego/zajętego

 • Przypomnienia

 • Książka adresowa trybu offline

 • Transakcje podsystemu Messaging Application Programming Interface (MAPI) używanego w programie Microsoft Exchange oraz protokołów Post Office Protocol (POP3), IMAP (Internet Message Access Protocol), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Organizacja Microsoft Services używa informacji diagnostycznych do identyfikowania problemów. Niektóre dane diagnostyczne mogą również ułatwiać administratorom serwerów poczty e-mail rozwiązywanie problemów z przesyłaniem wiadomości e-mail. Jeśli rejestrowanie jest włączone, na pasku tytułu programu Outlook jest wyświetlany tekst Rejestrowanie włączone, przypominający, że nie należy pozostawiać rejestrowania włączonego, gdy nie jest potrzebne.

Pasek tytułu programu Outlook z włączonym rejestrowaniem

Początek strony

Włączanie lub wyłączanie rejestrowania

Program Outlook obsługuje rejestrowanie komunikacji zachodzącej między programem Outlook a różnego typu serwerami poczty e-mail. Powstałe pliki dziennika mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów z przesyłaniem wiadomości między programem Outlook a serwerami poczty e-mail. Program Outlook może rejestrować komunikację z serwerami Exchange, POP3 (wersja 3), SMTP, IMAP i Windows Live Mail.

Dzienniki dla protokołów transportowych, na przykład POP3 i IMAP, są zapisywane w formacie zwykłego tekstu i nie są szyfrowane.

W dzienniku są zapisywane transakcje kalendarza generowane przez funkcje programu Outlook, akcje użytkownika, model obiektowy programu Outlook oraz tabelę MAPI kalendarza. Plik dziennika zawiera informacje dotyczące następujących elementów:

 • Szperacz (automatyczne przetwarzanie folderu Skrzynka odbiorcza),

 • publikowanie informacji o czasie wolnym/zajętym,

 • przypomnienia,

 • akcje elementów kalendarza (tworzenie, modyfikowanie i usuwanie),

 • rezerwacje zasobów.

Głównym celem funkcji rejestrowania kalendarza jest szybkie identyfikowanie sytuacji, w których na przykład z folderu Kalendarz są w niewyjaśniony sposób usuwane spotkania. W celu ochrony danych klienta plik dziennika kalendarza jest plikiem binarnym, którego nie można odczytać bez konwersji. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej procedury, należy się skontaktować z organizacją Microsoft Services.

Włączanie rejestrowania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Inne kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów) i kliknij przycisk OK dwa razy.

 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Po ponownym uruchomieniu programu Outlook na pasku tytułu zostanie wyświetlony tekst (Rejestrowanie włączone), co wskazuje, że funkcja rejestrowania została włączona. Od tego momentu przy każdej operacji wysyłania lub odbierania wiadomości przez program Outlook w dzienniku będzie zapisywana komunikacja między programem Outlook a serwerem poczty e-mail. W dzienniku będą również zapisywane określone transakcje kalendarza, opisane wyżej w tym temacie.

Ważne   Bardzo ważną kwestią jest wyłączenie rejestrowania po zakończeniu rozwiązywania problemów. Pozostawienie tej funkcji włączonej będzie powodowało nieustanne zwiększanie rozmiaru plików dziennika.

Wyłączanie rejestrowania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Inne kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

 3. Wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów) i kliknij przycisk OK dwa razy.

Początek strony

Lokalizacje plików dziennika

Protokoły transportowe MAPI (Exchange), POP3 i SMTP    

Plik dziennika ma nazwę OPMLog.log i znajduje się w jednej z poniższych lokalizacji:

 • System Windows Vista

  c:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp\Outlook Logging

 • Systemy Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  c:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp\Outlook Logging

Brak folderu Ustawienia lokalne lub Dane aplikacji

Foldery Ustawienia lokalne oraz Dane aplikacji są domyślnie ukryte. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby je wyświetlić:

 • System Windows Vista    

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 • Systemy Windows Server 2003 i Windows XP    

  1. W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W obszarze Wybierz kategorię kliknij dwukrotnie pozycję Wydajność i konserwacja.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy przejść do następnego kroku.

  3. W obszarze Zobacz też kliknij opcję Typy plików.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy kliknąć dwukrotnie ikonę Opcje folderów.

  4. Kliknij kartę Widok.

  5. W obszarze Ustawienia zaawansowane w obszarze Pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Protokół transportowy IMAP    

Plik dziennika ma nazwę podobną do nazwy IMAP-ExampleCom-07_19_2007-14_03_44_865.log i znajduje się w jednej z poniższych lokalizacji:

 • System Windows Vista

  c:\Users\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Local\Temp\Outlook Logging

 • Systemy Windows Server 2003 i Windows XP

  c:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp\Outlook Logging

Brak folderu Ustawienia lokalne lub AppData

Foldery Ustawienia lokalne oraz Dane aplikacji są domyślnie ukryte. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby je wyświetlić:

 • System Windows Vista    

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 • Systemy Windows Server 2003 i Windows XP    

  1. W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W obszarze Wybierz kategorię kliknij dwukrotnie pozycję Wydajność i konserwacja.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy przejść do następnego kroku.

  3. W obszarze Zobacz też kliknij opcję Typy plików.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy kliknąć dwukrotnie ikonę Opcje folderów.

  4. Kliknij kartę Widok.

  5. W obszarze Ustawienia zaawansowane w obszarze Pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Usługa Windows Live Mail (protokół HTTP-DAV)    

Plik ma nazwę podobną do nazwy HTTP-someoneexamplecom-05_17_2007-10_41_24_724.log i znajduje się w jednej z poniższych lokalizacji:

 • System Windows Vista

  c:\Users\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Local\Temp\Outlook Logging

 • Systemy Windows Server 2003 i Windows XP

  c:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp\Outlook Logging

Brak folderu Ustawienia lokalne lub Dane aplikacji

Foldery Ustawienia lokalne oraz Dane aplikacji są domyślnie ukryte. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby je wyświetlić:

 • System Windows Vista    

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 • Systemy Windows Server 2003 i Windows XP    

  1. W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W obszarze Wybierz kategorię kliknij dwukrotnie pozycję Wydajność i konserwacja.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy przejść do następnego kroku.

  3. W obszarze Zobacz też kliknij opcję Typy plików.

   Uwaga   W przypadku używania widoku klasycznego w Panelu sterowania należy kliknąć dwukrotnie ikonę Opcje folderów.

  4. Kliknij kartę Widok.

  5. W obszarze Ustawienia zaawansowane w obszarze Pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Uwaga   

 • W przypadku kont IMAP i Windows Live ID każda wykonana akcja wysyłania/odbierania powoduje wygenerowanie osobnego pliku dziennika.

 • Aby zapisać pliki dziennika, może być konieczne zamknięcie programu Outlook.

Początek strony

Informacje dla administratorów

Ustawienia rejestrowania można wdrażać na potrzeby użytkowników. Można skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania programu Outlook za pomocą narzędzia dostosowywania pakietu Office (OCT) na karcie Modyfikowanie ustawień użytkownika albo wymusić ustawienia przy użyciu szablonu zasad grupy programu Outlook (Outlk12.adm) w edytorze zasad grupy.

Aby wymusić ustawienia rejestrowania dla użytkowników programu Outlook, wykonaj następujące czynności:

 1. W przystawce Zasady grupy w szablonie zasad programu Office Outlook 2007, Outlk12.adm, przejdź do obiektu Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Microsoft Outlook 12\Narzędzia | Opcje\Inne\Zaawansowane i kliknij dwukrotnie pozycję Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów). Zaznacz pole wyboru Włączone, aby włączyć konfigurowanie ustawień.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów).

Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność wdrożenie funkcji rejestrowania nie jest zalecane. Funkcja rejestrowania kalendarza powinna być włączana tylko w razie konieczności.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język