Do czego służą przyciski i trójkąty w komórkach?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Excel istnieje kilka typów przycisków opcji i trójkąty kolorem, które mogą być wyświetlane w lub obok komórki. Te przyciski i trójkąty udostępnia przydatne polecenia i informacje o zawartości komórki, i były widoczne w momencie, że są potrzebne. Ten artykuł zawiera opis funkcji każdego z tych przycisków i trójkąty oznacza i jak można pracować z nimi.

Przyciski, które może zostać wyświetlony w arkuszu

Siedem przyciski, które mogą być wyświetlane obok komórki są następujące: Opcje Autokorekty, Opcje wklejania, Opcje Autowypełniania, Śledź błędy, Opcje wstawiania, Akcje tagu inteligentnego (tylko w programie Excel 2007) i Zastosuj reguła formatowania.

Opcje Autokorekty

Przycisk Opcje Autokorekty Obraz przycisku mogą być wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na małe niebieskie pole w obszarze tekstu, który został automatycznie poprawiony. Na przykład po wpisaniu w komórce hiperłącze lub adres e-mail, może zostać wyświetlony przycisk Opcje Autokorekty. Jeśli znajduje się tekst, który chcesz poprawić, możesz cofnąć poprawkę lub włączanie lub wyłączanie opcji Autokorekty. Włączanie lub wyłączanie opcji Autokorekty, kliknij przycisk Opcje Autokorekty i wybierz element z listy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opcje Autokorekty wybierz wielkości liter, Pisownia i symboli.

Opcje wklejania

Przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku pojawi się tuż poniżej wklejonego zaznaczenia po wklejeniu tekstu lub danych. Po kliknięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista umożliwiająca określenie sposobu Wklej informacje do arkusza.

Dostępne opcje zależą od typu zawartości, która jest wklejany wzorzec, program, który jest wklejany wzorzec z i formatowanie tekstu, w której jest wklejany wzorzec.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przenoszenie lub kopiowanie komórek i zawartości komórki.

Opcje Autowypełniania

Przycisk Opcje Autowypełniania Obraz przycisku może być wyświetlany tuż poniżej wypełnionego zaznaczenia po wypełnieniu tekstem lub danych w arkuszu. Na przykład jeśli wpisz datę w komórce, a następnie przeciągnij komórkę w dół, aby wypełnić komórki poniżej, może zostać wyświetlony przycisk Opcje Autowypełniania. Po kliknięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista opcji wypełniania tekstu lub danych.

Dostępne opcje na liście zależą od zawartości, która jest wypełniania, programu, w którym są wypełnianie z i formatowanie tekstu lub dane, które są wypełniania.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza.

Śledź błędy

Przycisk Śledź błędy Obraz przycisku pojawi się obok komórki, w której występuje błąd formuły, a zielony trójkąt pojawia się w lewym górnym rogu komórki.

Lista rozwijana znajdujących się obok ikony wartość śledzenia

Po kliknięciu strzałki obok przycisku, zostanie wyświetlona lista opcji sprawdzania błędów.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wykrywanie błędów w formułach.

Opcje wstawiania

Przycisk Opcje wstawiania Obraz przycisku mogą być wyświetlane obok wstawianych komórek, wierszy lub kolumn.

Po kliknięciu strzałki obok przycisku, zostanie wyświetlona lista opcji formatowania.

Uwaga : Jeśli chcesz, aby ten przycisk, aby być wyświetlana za każdym razem, możesz wstawić formatowania komórek, wierszy lub kolumn, możesz wyłączyć tę opcję w pliku > Opcje > Zaawansowane > w obszarze wycinanie, kopiowanie i wklejanie > Usuń pole wyboru obok pozycji Pokaż przyciski opcji wstawiania.

Obraz przycisku (tylko w programie Excel 2007)

Przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego opcje mogą być wyświetlane obok tekst w komórce, takich jak symbolu akcji lub nazwisko osoby.

Po kliknięciu strzałki obok przycisku, zostanie wyświetlona lista akcje, które można wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, użyć i Usuń tagi inteligentne.

Zastosuj regułę formatowania do

Przycisk Zastosuj regułę formatowania do Obraz przycisku służy do zmiany zakresu metody warunkowe formatowanie danych w raporcie tabeli przestawnej.

Po kliknięciu strzałki obok przycisku, zostanie wyświetlona lista opcji zakresu.

Kolorowe trójkąty, które mogą być wyświetlane w arkuszu

Trzy trójkąty kolorem, które mogą być wyświetlane w komórce są zielony (błąd formuły) i czerwony (komentarz), a fioletowy (tag inteligentny, tylko w programie Excel 2007).

Zielony trójkąt

Wskaźnik błędu w komórce

Zielony trójkąt w lewym górnym rogu komórki wskazuje na błąd formuły w komórce. Jeśli zaznaczysz komórkę, zostanie wyświetlony przycisk Obraz przycisku Śledź błędy. Kliknij strzałkę obok przycisku, aby uzyskać listę opcji.

Lista rozwijana znajdujących się obok ikony wartość śledzenia

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wykrywanie błędów w formułach.

Czerwony trójkątny

Wskaźnik komentarza w komórce

Czerwony trójkąt w prawym górnym rogu komórki wskazuje komentarz w komórce. Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad trójkąt, możesz wyświetlić tekst komentarza.

Purpurowy trójkąt (pojawia się tylko w programie Excel 2007)

Wskaźnik tagu inteligentnego w komórce

Purpurowy trójkąt w prawym dolnym rogu komórki wskazuje, że tag inteligentny znajduje się w komórce. Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad trójkąt zostanie wyświetlony przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego. Kliknij strzałkę obok przycisku, aby uzyskać listę opcji tag inteligentny.

Porada : Można zmienić kolor wskaźnika trójkąt sprawdzania błędów. Aby zmienić kolor, należy użyć następującej procedury:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły.

    W programie Excel 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię formuły.

  2. W obszarze Sprawdzanie błędów zaznacz pole wyboru Włącz sprawdzanie błędów w tle.

  3. Kliknij przycisk Wskaż błędy przy użyciu tego koloru, a następnie wybierz nowy kolor z palety.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×