Dołączanie wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail

Dodając wizytówka elektroniczna do podpisu e-mail, można automatycznie dołączać swoje informacje kontaktowe do każdej wysyłanej wiadomości. Podpis może również zawierać samą wizytówkę elektroniczną. Adresat może kliknąć prawym przyciskiem myszy wizytówkę w podpisie (lub plik vcf), aby zapisać ją bezpośrednio na liście kontaktów.

W tym artykule

Więcej informacji o wizytówkach elektronicznych w podpisach

Tworzenie podpisu i dołączanie wizytówki elektronicznej

Wstawianie podpisu w wiadomości

Więcej informacji o wizytówkach elektronicznych w podpisach

Użytkownik może posiadać dowolną liczbę podpisów i wizytówek elektronicznych. Dzięki temu można utworzyć wiele podpisów służących do różnych celów, na przykład podpis używany w firmie lub podpis używany podczas komunikacji z rodziną.

Zasady obowiązujące w firmie mogą na przykład określać, że wszyscy pracownicy muszą dołączać podstawowe informacje kontaktowe do firmowych wiadomości e-mail. W takim przypadku firma tworzy projekt wizytówki, a pracownicy umieszczają w nim swoje informacje kontaktowe i dołączają wizytówkę do oficjalnych podpisów firmowych, które są automatycznie dodawane do każdej wiadomości wysyłanej z firmowego konta e-mail.

Aby dołączyć do wiadomości podpisy zawierające wizytówki elektroniczne, należy najpierw utworzyć podpis i wstawić go w wiadomości. Podpis można wstawiać ręcznie w każdej wiadomości lub wyznaczyć podpis, który będzie automatycznie wstawiany w każdej wysyłanej wiadomości.

Sposób wyświetlania podpisu z wizytówką elektroniczną w wiadomości

1. Do wysyłanych wiadomości z podpisem zawierającym wizytówkę elektroniczną jest dołączany plik vcf, który zawiera wszystkie informacje kontaktowe. Pozwala to adresatom używającym innych aplikacji pocztowych wyświetlać i zapisywać informacje kontaktowe.

2. Wizytówka zostanie wyświetlona w podpisie.

3. Po odebraniu wiadomości z dołączoną wizytówką w podpisie można kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz wizytówki i kliknąć polecenie Dodaj do kontaktów, aby otworzyć formularz kontaktu dla tego kontaktu. Następnie można przejrzeć kontakt lub zapisać go.

Początek strony

Tworzenie podpisu i dołączanie wizytówki elektronicznej

 1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

 2. Na karcie Podpis e-mail kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę podpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Edytuj podpis wprowadź tekst, który ma być dołączany w podpisie.

 5. Aby sformatować tekst, zaznacz go i użyj przycisków stylu i formatowania w celu określenia odpowiednich opcji.

  Uwaga   Te opcje nie są dostępne, jeśli domyślnym formatem wiadomości e-mail jest zwykły tekst.

 6. Aby dodać wizytówkę elektroniczną, umieść punkt wstawiania w miejscu podpisu, w którym ma być wstawiana wizytówka, kliknij przycisk Wizytówka, a następnie kliknij nazwę kontaktu na liście Zachowano jako. Kliknij przycisk OK.

 7. W obszarze Wybierz podpis domyślny na liście Konto e-mail kliknij konto, z którym ma podpis ma zostać skojarzony na stałe.

 8. Na liście Nowe wiadomości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić automatyczne wstawianie podpisu do każdej wiadomości wysyłanej z wybranego konta e-mail, zaznacz podpis na liście.

  • Aby podpis nie był automatycznie wstawiany w wysyłanych wiadomościach, zaznacz na liście pozycję brak.

   Uwaga   Podpisy można wstawiać ręcznie w poszczególnych wiadomościach.

 9. Aby ustawić dodawanie podpisu w odpowiedziach na wiadomości oraz w wiadomościach przekazywanych dalej, zaznacz podpis na liście Odpowiedz/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym przypadku zaznacz pozycję brak.

 10. Po zakończeniu tworzenia podpisu kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wstawianie podpisu w wiadomości

Można określić domyślny podpis, który będzie wstawiany do wszystkich wysyłanych wiadomości, albo ręcznie wstawiać podpis do każdej wysyłanej wiadomości.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Automatyczne wstawianie podpisu

  1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

  2. Na karcie Podpis e-mail na liście Wybierz podpis do edycji zaznacz odpowiedni podpis.

  3. W grupie Wybierz podpis domyślny na liście Nowe wiadomości zaznacz odpowiedni podpis.

  4. Aby ustawić dołączanie podpisu do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej, zaznacz podpis na liście Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym przypadku zaznacz pozycję brak.

  5. Kliknij przycisk OK.

 • Ręczne wstawianie podpisu

  1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie wybierz odpowiedni podpis.

  2. Jeśli odpowiedni podpis nie jest widoczny, kliknij przycisk Podpis e-mail, wybierz nazwę podpisu z listy Wybierz podpis do edycji, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W wiadomości kliknij przycisk Podpis i wybierz nazwę podpisu.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język