Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załączniki są pliki lub elementy, które można wysyłać jako części wiadomości e-mail. W tym artykule wyjaśniono, jak wysyłać załączników.

Aby dowiedzieć się, jak odbierania załączników w wiadomości e-mail zobacz Wyświetlanie, otwieranie, zmienianie i zapisywanie załączników.

W tym artykule

Dołączanie pliku do wiadomości

Dołączanie wiadomości lub innego elementu do wiadomości

Gdzie w wiadomości są widoczne załączniki?

Ograniczenia wielkości załączników

Problemy z plikami zip

Dołączanie pliku do wiadomości

 1. W menu Plik wskaz polecenie Nowy, a nastepnie kliknij polecenie Wiadomosc pocztowa.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Dołącz plik.

  Dołączanie pliku

 3. W oknie dialogowym Wstawianie pliku zlokalizuj i zaznacz plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Jeśli nie widzisz pliku, który ma w odpowiednim folderze, upewnij się, że wszystkie pliki (*. *) jest zaznaczone w polu Pliki typu i skonfigurowanym Eksploratora Windows, aby wyświetlić rozszerzenia nazw plików.

Porada : Plik można też dołączyć z poziomu karty Wstawianie w nowej wiadomości.

Ważne : Domyślnie program Outlook blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki (w tym pliki bat, .exe, .vbs i js) które mogą zawierać wirusy. Jeśli taki plik zostanie dołączony do wiadomości e-mail, zostanie wyświetlony monit, czy chcesz wysłać potencjalnie niebezpiecznych załączników. Jeśli odpowiesz Tak, program Outlook wyśle załącznik. Jeśli odpowiesz nie można usunąć potencjalnie niebezpiecznych załączników.

Komunikat ostrzeżenia o wysyłaniu potencjalnie niebezpiecznych załączników

Porada : Zaznaczając pliki i przeciągając je z folderu na komputerze do otwartej wiadomości w programie Outlook, można dołączyć wiele plików jednocześnie.

Początek strony

Dołączanie wiadomości lub innego elementu do wiadomości

Do nowej wiadomości można dołączyć elementów i inne wiadomości:

 1. W menu Plik wskaz polecenie Nowy, a nastepnie kliknij polecenie Wiadomosc pocztowa.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Dołącz element.

  Image

 3. Na liście Szukaj w kliknij folder zawierający element, który chcesz dołączyć.

 4. Kliknij wybrany element, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada : Element można też dołączyć z poziomu karty Wstawianie w nowej wiadomości.

Początek strony

Gdzie w wiadomości są widoczne załączniki?

Miejsce w wiadomości, w którym widoczne są załączniki, zależy od formatu, w jakim została zredagowana wiadomość:

 • W przypadku wiadomości w formacie HTML lub zwykłego tekstu załączniki są wyświetlane w polu Załączniki znajdującym się pod polemTemat.

  Pole Załączniki

 • W przypadku wiadomości w formacie RTF załączniki pojawiają się w treści wiadomości. Wprawdzie plik wygląda jak osadzony w wiadomości, ale w rzeczywistości nadal jest to osobny załącznik.

  Załącznik w treści wiadomości

Format, w jakim została zredagowana wiadomość, jest wskazywany na pasku tytułu u góry wiadomości.

Wiadomość

Początek strony

Ograniczenia wielkości załączników

Program Outlook nie nakłada żadnych ograniczeń wielkości załączników. Jednak większość administratorów serwerów e-mail i usługodawców internetowych określa limity łącznej wielkości wiadomości, stanowiące sumę wielkości wszystkich załączników i treści samej wiadomości. Zazwyczaj usługi na poziomie „premium” zapewniają więcej miejsca do przechowywania plików wiadomości e-mail i umożliwiają przesyłanie większych wiadomości niż usługi na poziomie standardowym. Więcej informacji na temat maksymalnej dozwolonej wielkości wiadomości można uzyskać od usługodawcy internetowego lub administratora serwera poczty e-mail w danej organizacji.

Bardzo duży plik należy przed dołączeniem skompresować przy użyciu programu pakującego. Pliki programu Outlook zapisywane w domyślnych formatach Open XML (o rozszerzeniach docx, dotx, xlsx, xltx, pptx, potx i ppsx) są pakowane automatycznie.

Początek strony

Problemy z plikami zip

Jeśli pliki, które można dołączać są zip, jeśli nie potrzebujesz je, sprawdź, czy w programie Outlook jako dodatek COM zainstalowano narzędzie zip. Możesz wyłączyć tego rodzaju dodatek, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania, a następnie kliknij polecenie Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki COM wyczyść pole wyboru obok nazwy dodatku, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Nadal potrzebujesz pomocy?

Poszukaj odpowiedzi lub Zadaj pytanie w Społeczności użytkowników pakietu Microsoft Office.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×