Dołączanie wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wizytówka elektroniczna Dodając do wizytówka elektroniczna do podpisu e-mail, możesz umieścić swoje informacje kontaktowe w każdej wysyłanej wiadomości. Adresaci mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę w podpisie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik vcf) zapisanie go bezpośrednio do listy kontaktów.

Pierwszym krokiem jest utworzenie podpisu lub wybrać istniejący podpis do modyfikowania; drugim krokiem jest dołączanie wizytówki do podpisu. Później można ręcznie wstawić podpis do każdej wiadomości lub można określić domyślny podpis, który będzie automatycznie wstawiany w każdej wysyłanej wiadomości.

Co chcesz zrobić?

Krok 1: Tworzenie lub modyfikowanie podpisu i dołączanie wizytówki elektronicznej w niej

Krok 2: Wstawianie podpisu do wiadomości

Dowiedz się więcej o wizytówek elektronicznych w podpisach

Krok 1: Tworzenie lub modyfikowanie podpisu i dołączanie wizytówki elektronicznej w niej

 1. Menu podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

 2. Na karcie Podpis e-mail kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę podpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Edytuj podpis wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

  Tworzenie nowego podpisu

 5. Aby sformatować tekst, zaznacz go i użyj przycisków stylu i formatowania w celu określenia odpowiednich opcji.

  Uwagi : 

  Więcej informacji na temat formatów innej wiadomości

  Program Microsoft Office Outlook 2007 obsługuje trzy formaty wiadomości:

  • Zwykły tekst     Ten format jest obsługiwany przez wszystkie programy poczty e-mail. Można tak ustawić program Outlook, aby otrzymywane wiadomości były otwierane tylko w postaci zwykłego tekstu. Zwykły tekst nie obsługuje jednak pogrubienia, kursywy, kolorowych czcionek ani innego formatowania tekstu. Ten format nie obsługuje także obrazów wyświetlanych bezpośrednio w treści wiadomości, chociaż można je dołączać w postaci załączników.

  • Format RTF (RTF)     Format RTF można stosować podczas wysyłania wiadomości w obrębie organizacji, która używa programu Microsoft Exchange; Zalecamy jednak używanie formatu HTML. RTF obsługuje formatowanie tekstu, w tym punktorów, wyrównania i obiekty połączone. Program Outlook automatycznie konwertuje sformatowany RTF wiadomości na HTML, domyślnie podczas wysyłania ich do adresata w Internecie, tak aby zapewnia zachowanie formatowania wiadomości i załączników są odbierane. Program Outlook automatycznie formatuje spotkania i zlecenia zadań oraz wiadomości z przyciskami głosowania, tak aby te elementy mogą zostać wysłane bez zmian w Internecie do innych użytkowników programu Outlook, niezależnie od domyślnego formatu wiadomości.

  • HTML     To jest domyślny format wiadomości w programie Outlook. Jest to także najlepszy format, gdy tworzona wiadomość ma być podobna do tradycyjnych dokumentów z różnymi czcionkami, kolorami i listami punktowanymi. Domyślnie po wybraniu dowolnej opcji umożliwiającej formatowanie (HTML lub RTF) wiadomość jest wysyłana w formacie HTML. Jeśli używa się formatu HTML, można mieć pewność, że adresat wiadomości zobaczy wiadomość w takiej formie, w jakiej zostanie wysłana.

   Uwaga : Przy odpowiadaniu na wiadomość program Outlook zachowuje format oryginalnej wiadomości. Jednak po zaznaczeniu opcji Czytaj całą standardową pocztę jako zwykły tekst program Outlook formatuje odpowiedzi jako zwykły tekst. Można także kliknąć pasek informacyjny, zmienić format wiadomości na HTML lub RTF, a następnie wysłać odpowiedź. Jeśli format wiadomości zostanie zmieniony, odpowiedź zostanie sformatowana zgodnie z nowym formatem wyświetlania.

   Aby uzyskać informacje na temat zmieniania formatami wiadomości zobacz Zmienianie formatu wiadomości na HTML, tekst sformatowany RTF lub zwykły tekst.

 6. Aby dodać wizytówkę elektroniczną, umieść punkt wstawiania w miejscu podpisu, w którym ma być wstawiana wizytówka, kliknij przycisk Wizytówka, a następnie kliknij nazwę kontaktu na liście Zachowany jako. Kliknij przycisk OK.

  Wstawianie wizytówki do podpisu

 7. Po zakończeniu tworzenia podpisu kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Podpis, który właśnie utworzonej lub zmodyfikowanej nie będą widoczne na obecnie otwartej wiadomości; musi zostać wstawiony do wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 2 następnej sekcji.

Początek strony

Krok 2. Wstawianie podpisu w wiadomości

Podpis domyślny może być wstawiany we wszystkich wysyłanych wiadomościach. Można też wstawiać podpis ręcznie w poszczególnych wiadomościach.

 • Automatyczne wstawianie podpisu

 • Menu podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

 • Na karcie Podpis e-mail wybierz odpowiedni podpis z listy Wybierz podpis do edycji.

 • W obszarze Wybierz podpis domyślny na liście Konto e-mail kliknij konto, z którym ma zostać skojarzony podpis.

 • Na liście nowe wiadomości wybierz odpowiedni podpis.
  Dołączanie podpisu do nowych wiadomości

 • Aby ustawić dołączanie podpisu do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej, zaznacz podpis na liście Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym razie zaznacz pozycję brak.

 • Kliknij przycisk OK.

 • Ręczne wstawianie podpisu

 • Wstawianie podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie wybierz odpowiedni podpis.

 • Jeśli odpowiedni podpis nie jest widoczny, kliknij pozycję Podpis e-mail, wybierz nazwę podpisu z listy Wybierz podpis do edycji, a następnie kliknij przycisk OK.

 • W wiadomości kliknij pozycję Podpis i wybierz nazwę podpisu.

Początek strony

Dowiedz się więcej o wizytówek elektronicznych w podpisach

Może mieć dowolną liczbę podpisów i możliwie jak najwięcej wizytówek elektronicznych podczas chcesz, możesz utworzyć wiele podpisów dla różnych celów, takich jak firm, rodziny komunikacji i innych elementów. Możesz także mieć podpis, który składa się z tylko wizytówki elektronicznej.

Zasady obowiązujące w firmie mogą na przykład określać, że wszyscy pracownicy muszą dołączać podstawowe informacje kontaktowe do firmowych wiadomości e-mail. W takim przypadku firma tworzy projekt wizytówki, a pracownicy umieszczają w nim swoje informacje kontaktowe i dołączają wizytówkę do oficjalnych podpisów firmowych, które są automatycznie dodawane do każdej wiadomości wysyłanej z firmowego konta e-mail.

Sposób wyświetlania podpisu z wizytówką elektroniczną w wiadomości

1. Do wysyłanych wiadomości z podpisem zawierającym wizytówkę elektroniczną jest dołączany plik vcf, który zawiera wszystkie informacje kontaktowe. Pozwala to adresatom używającym innych aplikacji pocztowych wyświetlać i zapisywać informacje kontaktowe.

2. Wizytówka zostanie wyświetlona w podpisie.

3. po otrzymaniu wiadomości przy użyciu karty w podpisie, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz wizytówki do podpisu i kliknij przycisk Dodaj do kontaktów dla danego kontaktu zostanie otwarty formularz kontaktu. Następnie możesz wyświetlić lub zapisz go.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×