Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jest proste dołączyć obrazy, pliki, kontaktów, wiadomości e-mail i innych elementów do wiadomości Outlook. Outlook rejestruje informacje o dokumenty, które zostały ostatnio pracowano, czy są przechowywane na komputerze lub zapisane w OneDrive (tylko w chmurze). I niezależnie od tego, gdzie są przechowywane, Outlook pozwala szybko Określ, czy chcesz wysłać dokument jako załącznik w formacie tradycyjny lub przekaż go do OneDrive i udostępnić łącze do pliku. Można także ustawić uprawnienia na dowolnego pliku wysłanego z usługi OneDrive, umożliwiają odbiorcom wiadomości umożliwia wyświetlanie i edytowanie ich lub udostępniać je innym osobom.

Aby rozwiązać problemy dołączanie plików, zobacz Rozwiąż problemy związane z załącznikami.

Co chcesz zrobić?

Outlook śledzi pliki, które zostały ostatnio otwieranych i proponuje je przy każdym okazało się, że chcesz dołączyć plik do wiadomości e-mail. Niektóre typy plików są blokowane wysyłanych lub odbieranych. Aby uzyskać pełną listę, zobacz zablokowanych załączników w programie Outlook .

 1. W nowej wiadomości, odpowiedzi i wiadomości przesyłanej dalej wybierz pozycję Dołącz plik na Wstążce wiadomość.

 2. Wybierz plik z jednej z następujących lokalizacji:

  • Ostatnio używane elementy
   12 najnowsze pliki, które pracuje pojawi się tutaj. Te pliki mogą być na Twoim komputerze w usłudze OneDrive, SharePoint lub innej biblioteki dokumentów. Wybierz plik, aby dołączyć go do wiadomości e-mail.

  • Przeglądaj lokalizacje w sieci Web
   Lokalizacje zawierać OneDrive, SharePoint witryn lub innych lokalizacji, takiej jak biblioteka dokumentów grupy, które poprzednio uzyskano. Wybierz jeden z lokalizacje, aby otworzyć nowe okno, a następnie wybierz pozycję załącznika.

  • Przeglądaj ten komputer
   Zostanie otwarte okno Eksploratora plików, w którym można wybrać pliku z komputera.

 3. Zaznaczenie pliku na komputerze lokalnym lub w bibliotece dokumentów grupy kopię pliku dołączony do wiadomości e-mail. Wybieranie pliku OneDrive lub programu SharePoint, jednak oferuje opcje dodatkowych uprawnień i informacje.

 4. Wyślij link lub wysłać kopię Wysłanie łącza do pliku OneDrive lub programu SharePoint przechowywana mały rozmiar wiadomości e-mail. Jeśli chcesz wysłać kopię pliku, dołączyć całego pliku do wiadomości e-mail, tak samo, jak możesz ją, jeśli wybrany plik na komputerze. Jeśli wybierzesz wysłać łącze do pliku, można także ustawić uprawnienia na plik.

 5. Domyślnie jeśli pracujesz w środowisku firmowym wszystkich osób w organizacji można edytować połączonego pliku. Aby zmienić te uprawnienia, wybierz strzałkę po prawej stronie nazwy załącznika, aby wyświetlić menu rozwijane z różnych opcji uprawnień.

  • Organizacja może edytować, aby każda osoba w organizacji, aby można było zmodyfikować plik.

  • Organizacja może wyświetlać, aby każda osoba w organizacji, aby móc odczytywać, ale nie mogą ich modyfikować plik.

  • Adresaci mogą edytować, jeśli chcesz tylko adresatów wiadomości e-mail będą mogły do modyfikowania pliku.

  • Adresaci mogą wyświetlać, jeśli chcesz tylko adresatów wiadomości e-mail będą mogły do odczytu, ale nie mogą ich modyfikować plik.

   Zmienianie uprawnień opcje adresaci mogą edytować i wyświetlać adresatów

 6. Jeśli program Outlook wykryje, że adresaci nie będą mogli wyświetlać pliki, na przykład jeśli plik znajduje się w witrynie programu SharePoint, który jest dostępny, tylko pojawi się komunikat ostrzegawczy, bezpośrednio poniżej ikony pliku i nazwę. Wybierz pozycję Dołącz jako kopię, aby zmienić załącznik z połączonego pliku na kopię pliku.

  Uwaga : Dołączanie pliku jako kopię, wszelkie zmiany wprowadzane przez adresata nie zostaną zsynchronizowane z wersji pliku w usłudze OneDrive lub w programie SharePoint.

Po dołączeniu dokument, który jest zapisany na komputerze, a nie w lokalizacji online, możesz także możliwość Przekaż dokument do usługi OneDrive przed wysłaniem wiadomości e-mail. Przekazywanie załącznika ułatwia współpracy. Możesz mieć pewność, wszyscy współpracowników na tym samym (i najbardziej aktualną) wersji pliku.

 1. Na wstążce kliknij przycisk Dołącz plik > Przeglądaj ten komputer i wybierz pozycję plik, którego chcesz dołączyć.

 2. W wiadomości e-mail wybierz strzałkę w dół obok załącznika.

 3. Wybierz pozycję Przekaż do usługi OneDrive, a następnie wybierz odpowiednią lokalizację pliku.

  Przekaż do usługi OneDrive opcji zawiera OneDrive i grupowanie bibliotek dokumentów

  Uwaga : Opcje, takie jak lokalizacja OneDrive mogą być widoczne dla swojego konta służbowego, lokalizację OneDrive swoje konto osobiste i bibliotek dokumentów dla różnych grup, do której należy użytkownik.

 4. W wiadomości e-mail wybierz strzałkę w dół obok załącznik ponownie.

 5. Wybierz pozycję Zmień uprawnienia, a następnie wybierz jedną z następujących czynności:

  • Organizacja może edytować, aby każda osoba w organizacji, aby można było zmodyfikować plik.

  • Organizacja może wyświetlać, aby każda osoba w organizacji, aby móc odczytywać, ale nie mogą ich modyfikować plik.

  • Adresaci mogą edytować, jeśli chcesz tylko adresatów wiadomości e-mail będą mogły do modyfikowania pliku.

  • Adresaci mogą wyświetlać, jeśli chcesz tylko adresatów wiadomości e-mail będą mogły do odczytu, ale nie mogą ich modyfikować plik.

  Zmienianie uprawnień opcje adresaci mogą edytować i wyświetlać adresatów

Podczas wysyłania obrazów, możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić obraz w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu obrazu w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Przeglądanie komputera lub lokalizacji plików w trybie online obrazu, który chcesz wstawić. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyty w jednym z czterech rogów kierunku na środku obrazu lub w kierunku od środka.

  Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz element.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wizytówka
   Wizytówki elektronicznej wybierz z listy kontaktów.

  • Kalendarz
   Wybierz Zakres dat, Szczegóły i inne opcje zależnie od potrzeb.

  • Element programu Outlook
   Wybierz jeden lub więcej wiadomości e-mail z dowolnego z folderów poczty e-mail.

 3. Zaznacz element, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

Co chcesz zrobić?

Outlook blokuje niektóre typy plików z możliwości wysyłania lub odbierania. Aby uzyskać pełną listę, zobacz zablokowanych załączników w programie Outlook .

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz plik na Wstążce.

 2. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

Podczas wysyłania obrazów, możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić obraz w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu obrazu w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Przeglądanie komputera lub lokalizacji plików w trybie online obrazu, który chcesz wstawić. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyty w jednym z czterech rogów kierunku na środku obrazu lub w kierunku od środka.

  Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz element.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wizytówka
   Wizytówki elektronicznej wybierz z listy kontaktów.

  • Kalendarz
   Wybierz Zakres dat, Szczegóły i inne opcje zależnie od potrzeb.

  • Element programu Outlook
   Wybierz jeden lub więcej wiadomości e-mail z dowolnego z folderów poczty e-mail.

 3. Zaznacz element, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

Co chcesz zrobić?

 1. Utwórz wiadomość lub — w przypadku istniejącej wiadomości — kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. W oknie wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz plik.

  Polecenie Dołącz plik e-mail na wstążce

 3. Przejdź do i kliknij plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwaga :  Podczas redagowania wiadomości pliki można również dołączać przy użyciu poleceń w grupie Dołączanie na karcie Wstawianie lub przez przeciąganie ich z folderów na komputerze i upuszczanie w oknie wiadomości e-mail.

Podczas wysyłania obrazów, możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić obraz w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu obrazu w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Przeglądanie komputera lub lokalizacji plików w trybie online obrazu, który chcesz wstawić. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyty w jednym z czterech rogów kierunku na środku obrazu lub w kierunku od środka.

  Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

Outlook elementów, takich jak inne wiadomości e-mail, zadania, kontakty lub elementy kalendarza można dołączać do wiadomości. To jest najprostszym sposobem na przekazywanie wielu elementów lub wiadomości.

 1. Utwórz wiadomość lub — w przypadku istniejącej wiadomości — kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. W oknie wiadomości na karcie wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz element.

  Polecenie Dołącz element na wstążce

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wskaż polecenie Wizytówka, a następnie kliknij polecenie Inne wizytówki. Kliknij kontakt, a następnie kliknij przycisk OK. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas klikania poszczególnych kontaktów.

  • Kliknij pozycję Kalendarz. Wybierz kalendarz, zakres dat i szczegółów, aby uwzględnić. Aby wyświetlić opcje Zaawansowane kliknij przycisk Pokaż. Kliknij przycisk OK, aby dodać kalendarz do wiadomości.

  • Kliknij element programu Outlook. Przejrzyj listę folderów, aby znaleźć folder z elementem, który chcesz dodać. Na liście Elementy kliknij element, a następnie kliknij przycisk OK.

   Polecenie Dołącz element programu Outlook na wstążce

Uwaga : Podczas tworzenia wiadomości, można także dołączyć pliki za pomocą poleceń na karcie Wstawianie w grupie Dołączanie. Lub przenieść pliki z folderów na komputerze do okna wiadomości przy użyciu operacji przeciągania i upuszczania.

Co chcesz zrobić?

 1. W menu plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij Wiadomość E-mail.

 2. Na karcie wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Dołącz plik.

  Dołączanie pliku

 3. W oknie dialogowym Wstaw plik przejdź do i wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Komunikat ostrzeżenia o wysyłaniu potencjalnie niebezpiecznych załączników

Więcej informacji

 • Jeśli nie widzisz pliku, który ma w odpowiednim folderze, upewnij się, że wszystkie pliki (*. *) jest zaznaczone w polu Pliki typu i skonfigurowanym Eksploratora Windows, aby wyświetlić rozszerzenia nazw plików.

 • Możesz również canattach plik przy użyciu karty Wstawianie nowej wiadomości.

 • Domyślnie program Outlook blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki (w tym pliki bat, .exe, .vbs i js) które mogą zawierać wirusy. Jeśli taki plik zostanie dołączony do wiadomości e-mail, zostanie wyświetlony monit, czy chcesz wysłać potencjalnie niebezpiecznych załączników. Jeśli odpowiesz Tak, program Outlook wyśle załącznik. Jeśli odpowiesz nie można usunąć potencjalnie niebezpiecznych załączników.

 • Dołączyć wiele plików jednocześnie, zaznaczając pliki i przeciągając je z folderu na komputerze do otwartej wiadomości w Outlook.

Podczas wysyłania obrazów, możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić obraz w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu obrazu w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Przeglądanie komputera lub lokalizacji plików w trybie online obrazu, który chcesz wstawić. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyty w jednym z czterech rogów kierunku na środku obrazu lub w kierunku od środka.

  Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W menu plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij Wiadomość E-mail.

 2. Na karcie wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz element.

  Obraz

 3. Na liście Szukaj kliknij folder zawierający element, który chcesz dołączyć.

 4. Kliknij element, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Możesz również dołączyć elementu przy użyciu karty Wstawianie nowej wiadomości.

Miejsce, w którym są wyświetlane załączniki w wiadomości, zależy od formatu, w którym redagowania wiadomości.

 • Jeśli wiadomość jest w formacie HTML lub zwykłego tekstu załączniki są wyświetlane w polu Załącznik poniżej wiersza temat.

  Pole Załączniki

 • Jeśli wiadomość jest w formacie RTF, załączniki są wyświetlane w treści wiadomości. Nawet jeśli plik wygląda jak osadzony w wiadomości, jest faktycznie nadal osobny załącznik.

  Załącznik w treści wiadomości

Format, w którym redagowania wiadomości jest wskazywany na pasku tytułu u góry wiadomości.

Wiadomość

Program Outlook nie nakłada żadnych ograniczeń wielkości załączników. Jednak większość administratorów serwerów e-mail i usługodawców internetowych (ISP) ustawić limity ogólny rozmiar wiadomości, która jest sumą wszystkich załączników oraz zawartość wiadomości. Zazwyczaj usług poziomu premium udostępnia więcej miejsca do przechowywania plików wiadomości e-mail i umożliwiają przesyłanie większych wiadomości niż usługi na poziomie standardowym. Aby uzyskać więcej informacji na maksymalny dozwolony rozmiar wiadomości skontaktuj się usługodawcy internetowego lub administratora serwera poczty e-mail w Twojej organizacji.

Jeśli dołączasz bardzo duży plik, należy najpierw skompresuj plik za pomocą programu pocztowego. Pliki programu Outlook, które są zapisywane w domyślnych formatach Open XML z następujących rozszerzeń pliku są automatycznie zip: docx, dotx, xlsx, xltx, pptx, potx i ppsx.

Jeśli pliki, które można dołączać są zip, jeśli nie potrzebujesz je, sprawdź, czy narzędzie zip został zainstalowany w Outlook jako dodatek COM. Możesz wyłączyć tego rodzaju dodatek, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania, a następnie polecenie Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki COM wyczyść pole wyboru obok nazwy dodatku, a następnie kliknij przycisk OK.

Poszukaj odpowiedzi lub Zadaj pytanie w Społeczności użytkowników pakietu Microsoft Office.

 1. Dlaczego nie można dołączyć plik ? Program Outlook informuje mnie, plik jest niebezpieczne. Program Outlook blokuje wiele typów plików, które mogą potencjalnie rozsunąć wirusów komputerowych. Aby wysłać plik, który identyfikuje programu Outlook jako niebezpieczne, najpierw zip plik, a następnie dołącz plik spakowany. Aby plik zip, przejdź do folderu na komputerze lub w chmurze, w którym znajduje się plik, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie zaznacz pole wyboru Wyślij do folder skompresowany (zip). Następnie można wysłać plik spakowany. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zablokowanych załączników w programie Outlook.

 2. Dlaczego załączników jest wyświetlany w treści wiadomości, a nie poniżej wiersza temat? Program Outlook pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail w trzech formatach: HTML, zwykły tekst i tekst sformatowany. Jeśli używasz format tekstu sformatowanego (RTF), wszystkie pliki, które można dołączyć pojawi się w treści wiadomości. Zobacz Zmienianie formatu wiadomości , aby uzyskać instrukcje dotyczące przełączania formatu wiadomości na HTML lub zwykły tekst. Formatu wiadomości można sprawdzić, wyświetlając na pasku tytułu wiadomości.

  Można wysyłać wiadomości w formacie RTF
 3. Wstawianie > obrazy opcja jest wyszarzona. Jeśli nie możesz wybrać obrazy na karcie Wstawianie na Wstążce, wiadomość jest prawdopodobnie w formacie zwykłego tekstu. Zmienianie formatu wiadomości na HTML lub tekstu sformatowanego, aby wstawić obraz. Formatu wiadomości można sprawdzić, wyświetlając na pasku tytułu wiadomości.

  Możesz wysłać wiadomości w formacie zwykłego tekstu

Tematy pokrewne

Dołączanie plików do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×