Dołączanie plików do elementów listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pliki można dołączać do elementów listy o podanie dodatkowych szczegółów lub informacje, jeśli na liście Obsługa załączników. Podczas wyświetlania elementów listy, mogą otwierać pliki. Aby dodać lub usunąć załączniki, musi mieć uprawnienie do współtworzenia listy.

Uwaga : Niektóre listy nie są skonfigurowane tak, aby zaakceptować załączniki, a niektóre typy plików może nie być dozwolone jako załączniki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz właściciela listy lub witryny.

Co chcesz zrobić?

Dołączanie pliku do elementu listy

Usuwanie załączników z elementu listy

Dołączanie pliku do elementu listy

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. Wskaż element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Kliknij łącze Dołącz plik.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz opcji Dołącz plik, na liście może nie obsługuje załączników.

 4. W polu Nazwa wprowadź ścieżkę do pliku, który chcesz dołączyć, lub kliknij przycisk Przeglądaj, Aby odnaleźć plik.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Porada : Gdy element jest podłączona, pojawi się w sekcji załącznika elementu listy.

 6. Aby dołączyć inny plik, powtórz kroki od 3 do 5.

Początek strony

Usuwanie załączników z elementu listy

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. Wskaż element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. W sekcji Załączniki obok elementu, który chcesz usunąć kliknij przycisk Usuń.

 4. Po wyświetleniu monitu, czy chcesz usunąć załącznika lub wysyłanie go do Kosza, kliknij przycisk OK , jeśli masz pewność, że chcesz usunąć element.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×