Dołączanie lub odłączanie zewnętrznego kaskadowego arkusza stylów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby w co najmniej jednej stronie sieci Web używać stylów zdefiniowanych w zewnętrznym kaskadowym arkuszu stylów (CSS), należy dołączyć zewnętrzny arkusz CSS do odpowiednich stron sieci Web.

Aby dołączyć zewnętrzny arkusz CSS do jednej strony sieci Web, wystarczy przeciągnąć plik css na otwartą stronę w widoku Projekt. Jeśli natomiast należy dołączyć zewnętrzny arkusz CSS do wielu stron albo do innego zewnętrznego arkusza CSS lub gdy zewnętrzny arkusz CSS znajduje się poza witryną, można użyć okna dialogowego Dołączanie arkusza stylów.

Co chcesz zrobić?

Dołączanie zewnętrznego arkusza CSS do strony sieci Web, przeciągając ją

Dołączanie zewnętrznego arkusza CSS do jednej lub wielu stron sieci Web lub pliku CSS

Odłączanie zewnętrznego arkusza CSS

Dołączanie zewnętrznego arkusza CSS do strony sieci Web przez przeciągnięcie go

 1. Otwórz stronę sieci Web w widoku Projekt.

 2. Przeciągnij plik css z okienka Lista folderów na stronę.

Początek strony

Dołączanie zewnętrznego arkusza CSS do jednej lub większej liczby stron sieci Web albo do pliku css

 1. Aby wybrać pliki, do których ma zostać dołączony arkusz CSS, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć arkusz CSS do jednej strony sieci Web, otwórz tę stronę.

  • Aby dołączyć arkusz CSS do wszystkich stron sieci Web w witrynie, otwórz tę witrynę.

  • Aby dołączyć arkusz CSS do wielu stron, w okienku Lista folderów zaznacz strony sieci Web, do których chcesz dołączyć arkusz CSS.

   Porada : Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij je kolejno, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

  • Aby dołączyć arkusz CSS do innego pliku css, otwórz plik css, do którego chcesz dołączyć arkusz CSS.

 2. W Format menu wskaż Stylów CSS, a następnie kliknij przycisk Dołącz arkusz stylów xxxxxx .

  Uwaga : Jeśli to polecenie jest niedostępne, należy sprawdzić, czy bieżąca strona jest dołączona do strony wzorcowej. Może być konieczne otwarcie strony wzorcowej zamiast bieżącej strony.

  Porada : Można też użyć przycisku xxxxxx Dołącz arkusz stylów w okienku zadań Zastosuj style lub Zarządzanie stylami lub na pasku narzędzi stylu.

 3. W oknie dialogowym Dołączanie arkusza stylów wykonaj następujące czynności:

Opcja

Czynność

Adres URL

Określ plik css.

Dołącz do

Wybierz strony, do których ma zostać dołączony arkusz CSS:

 • Bieżąca strona — tylko otwarta strona sieci Web.

 • Wszystkie strony HTML — wszystkie strony HTML w otwartej witrynie.

 • Wybrane strony — tylko strony sieci Web wybrane w bieżącej witrynie.

Dołącz jako

Wybierz metodę dołączenia:

 • Łącze — za pomocą elementu Link.

 • Import — za pomocą reguły @import.

Początek strony

Odłączanie zewnętrznego arkusza CSS

Jeśli strona sieci Web nie musi już korzystać ze stylów zawartych w dołączonym zewnętrznym arkuszu CSS, można odłączyć arkusz CSS od tej strony, wykonując jedną czynność w okienku zadań Stosowanie stylów lub Zarządzanie stylami. Aby odłączyć zewnętrzny arkusz CSS od wielu stron sieci Web lub od całej witryny, można zamiast tego użyć okna dialogowego Zarządzanie łączami arkusza stylów.

Ważne : Odłączanie zewnętrznego arkusza CSS ze strony sieci Web nie powoduje usunięcia odwołania do jego style ze stron sieci Web. Jeśli chcesz usunąć te odwołania, zrobić, aby odłączyć arkusz STYLÓW. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu style zobacz artykuł Usuwanie stylu.

Odłączanie zewnętrznego arkusza CSS od strony sieci Web

 1. Otwórz stronę sieci Web w widoku Projekt lub Kod.

 2. W okienku zadań Stosowanie stylów lub Zarządzanie stylami kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku arkusza CSS, a następnie kliknij polecenie Usuń łącze.

  Uwaga : Jeśli to polecenie jest niedostępne, należy sprawdzić, czy bieżąca strona jest dołączona do strony wzorcowej. Może być konieczne otwarcie strony wzorcowej zamiast bieżącej strony.

Odłączanie połączonego arkusza CSS od wielu stron sieci Web

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odłączyć połączony arkusz CSS od wszystkich stron w witrynie, otwórz tę witrynę.

  • Aby odłączyć połączony arkusz CSS od wielu stron sieci Web, zaznacz je w okienku zadań Lista folderów.

 2. W menu Format wskaż polecenie Style CSS, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj łączami arkusza stylów.

  Uwaga : Jeśli to polecenie jest niedostępne, należy sprawdzić, czy bieżąca strona jest dołączona do strony wzorcowej. Może być konieczne otwarcie strony wzorcowej zamiast bieżącej strony.

 3. Na liście Adres URL w oknie dialogowym Łączenie z arkuszem stylów kliknij nazwę zewnętrznego kaskadowego arkusza stylów (CSS), który chcesz odłączyć.

  Uwaga : W tym miejscu są wyświetlane tylko połączone, a nie zaimportowane pliki CSS. Zaimportowany arkusz CSS można jednocześnie odłączyć tylko od jednej strony sieci Web, korzystając z okienka zadań Stosowanie stylów lub Zarządzanie stylami albo usuwając skojarzoną regułę @import z każdej strony sieci Web w widoku Kod.

 4. Kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Bieżąca strona — umożliwia odłączenie arkusza CSS tylko od bieżącej strony sieci Web.

  • Wszystkie strony — umożliwia odłączenie arkusza CSS od wszystkich stron w bieżącej witrynie.

  • Wybrane strony — umożliwia odłączenie arkusza CSS tylko od stron, które zostały wybrane w bieżącej witrynie.

 5. Kliknij przycisk Usuń.

Odłączanie zaimportowanego zewnętrznego arkusza CSS od pliku css

 1. Otwórz plik css zawierający zaimportowany arkusz CSS.

 2. Usuń regułę @import odwołującą się do pliku arkusza CSS, który chcesz odłączyć.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×