Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby dołączyć do spotkania w programie Skype dla firm, w większości przypadków wystarczy wybrać link do spotkania w kalendarzu i nacisnąć Enter. Czasami jednak konieczne jest dołączenie w inny sposób. Aby dołączyć do spotkania bezpośrednio z programu Skype dla firm, użyj klawiatury i Narratora, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie Windows.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

Widok Spotkania w Skypie zawiera listę spotkań w danym dniu. Na karcie Spotkania możesz też bezpośrednio dołączać do spotkań na Skypie.

Porada : Gdy Narrator działa, inne źródła dźwięku są domyślnie ściszane. Oznacza to, że rozmowy i spotkania programu Skype dla firm mogą być słabo słyszalne. W celu wyłączenia tej opcji naciśnij klawisze logo Windows+I, aby otworzyć ustawienia systemu Windows, a następnie wpisz Narrator w polu wyszukiwania i naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Ustawienia Narratora”. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”. Za pomocą spacji możesz włączać i wyłączać to ustawienie.

 1. W oknie głównym programu Skype dla firm naciskaj klawisz Tab, aby przełączać się między kartami. W zależności od aktualnie wybranej karty będziesz słyszeć następujące komunikaty: „Kontakty”, „Konwersacje”, „Pokoje rozmów” (karta dostępna tylko w przypadku niektórych kont programu Skype dla firm), „Telefon” i „Spotkania”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Spotkania”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta karta Spotkania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Dzisiaj”. Aby przełączać się między pozycjami listy spotkań na dany dzień, naciskaj strzałkę w dół. Za każdym naciśnięciem zostanie odczytana godzina i temat wybranego spotkania.

 4. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe Dołączanie do części audio spotkania, wybierz preferowaną opcję połączenia dźwiękowego i naciśnij klawisz Enter.

 6. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4 lub naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz przycisk Wyłącz wyciszenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, naciśnij klawisze Ctrl+W, a następnie wpisz wiadomość. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

  • Aby wyciszyć głośnik, naciśnij klawisz logo Windows+F4.

  • Aby dodać uczestników, naciśnij Alt+V. Zostanie otwarte okno Zapraszanie przy użyciu nazwiska lub numeru telefonu. Wpisz kontakt i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D. Usłyszysz słowa „Skype call out (Rozmowa wychodząca na Skypie)”.

  • Aby udostępnić zawartość, na przykład ekran lub slajdy programu PowerPoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Udostępnianie zawartości, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład zacząć nagrywać rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie online, naciśnij klawisze Alt+Q. Zostanie otwarte okno dialogowe Jaka była jakość połączenia?. Aby je zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

 2. Fokus zostanie przeniesiony na okno Konwersacja. Jeśli chcesz ponownie dołączyć do spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Ponownie dołącz do spotkania na Skypie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie zamierzasz ponownie dołączać do spotkania, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno Konwersacja.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Korzystanie z ułatwień dostępu podczas spotkania w Skypie dla firm

Używanie programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Mac OS, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi : 

W tym temacie

Dołączanie do spotkania z widoku Spotkania

Widok Spotkania Skype‘a pozwala wyświetlić listę spotkań w nadchodzącym dniu. W widoku Spotkania można nawet bezpośrednio dołączać do spotkań Skype‘a, jeśli dane spotkanie zostało skonfigurowane przez osobę z twojej firmy.

Porada : Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm dla komputerów Mac nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się.

 1. Aby włączyć funkcję VoiceOver, naciśnij klawisze Command+F5.

 2. Aby otworzyć główną grupę nawigacji, w oknie głównym programu Skype dla firm dla komputerów Mac naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Spotkania, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Spotkania, tabela”. Aby przełączać się między pozycjami listy spotkań, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo. Za każdym naciśnięciem zostanie odczytany temat i godzina wybranego spotkania.

 5. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij spację.

Porada : Twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Wyciszono, wyłącz wyciszenie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

Opuszczanie spotkania online

Aby szybko opuścić spotkanie, naciśnij klawisze Command+W.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia Skype dla firm z programem VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, dołączanie do i opuszczanie spotkania online.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Elementy interfejsu użytkownika w Skype dla firm zależy od typu spotkania.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania

 1. Uruchom aplikację Skype dla firm i zaloguj się.

  Porada : Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Przenieś fokus na przycisk Spotkania (w lewym górnym rogu ekranu). Usłyszysz komunikat „Spotkania, przycisk”. Naciśnij go dwukrotnie. Po otwarciu ekranu Spotkania i przeniesieniu fokusu na przycisk Odrzuć usłyszysz komunikat „Spotkania, przycisk Odrzuć”.

 3. Przenieś fokus na spotkanie, do którego chcesz dołączyć. Usłyszysz temat i godzinę rozpoczęcia spotkania, a następnie komunikat „Spotkanie na Skypie”. Naciśnij spotkanie dwukrotnie. Po otwarciu ekranu Spotkanie dla danego spotkania i przeniesieniu fokusu na przycisk Wstecz usłyszysz komunikat „Spotkanie, przycisk Wstecz”. Interfejs użytkownika zawiera dziewięć głównych poziomów elementów, które można wybrać (w następującej kolejności, od góry do dołu):

  • Przycisk Wstecz, nagłówek Spotkanie, przycisk Udostępnij zaproszenie

  • Temat spotkania

  • Data spotkania

  • Godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania

  • Typ spotkania: Spotkanie na Skypie

  • Przycisk Dołącz do spotkania

  • Nazwa użytkownika organizatora spotkania

  • Nazwy użytkowników osób zaproszonych

  • Uwagi do spotkania

  Porada : Jeśli spotkanie nie jest spotkaniem na Skypie, przycisk Dołącz do spotkania nie jest wyświetlany.

 4. Aby wybrać przycisk Dołącz do spotkania, naciśnij go. Usłyszysz komunikat „Dołącz do spotkania, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie przycisk Dołącz do spotkania. Po dołączeniu do spotkania usłyszysz komunikat „Dołącz, przycisk Wstecz, Skype dla firm chce uzyskać dostęp do mikrofonu”. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk OK (pośrodku ekranu). Usłyszysz komunikat „Skype dla firm, przycisk Wstecz”. Interfejs użytkownika zawiera cztery główne poziomy elementów, które można wybrać (w następującej kolejności, od góry do dołu):

  • Przycisk Wstecz, menu rozwijane spotkania, przycisk Pokaż czat

  • Przycisk Wideo, przycisk Wycisz, przycisk Głośnik

  • Przycisk Dodaj, przycisk Klawiatura, przycisk Więcej

  • Przycisk Rozłącz

Opuszczanie spotkania

Aby opuścić spotkanie, przenieś fokus na przycisk Rozłącz i naciśnij go. Usłyszysz komunikat „Przycisk rozłączania”. Naciśnij go dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Rozłącz”, a następnie datę i godzinę. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem na ekran spotkania.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używanie aplikacji Skype dla firm dla Androida z TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Android, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada : Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl listę spotkań”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na liście Spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć. TalkBack odczyta szczegóły spotkania oraz informację, że jest to spotkanie online. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno szczegółów spotkania. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”.

  Porada : Jeśli chcesz otworzyć kalendarz programu Outlook, aby znaleźć spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz kalendarz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W kalendarzu szybko przesuń jednym palcem w dół, aż usłyszysz nazwę spotkania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wskazówki na temat odczytywania zaproszeń na spotkania można znaleźć w sekcji Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w kalendarzu programu Outlook.

 4. W oknie szczegółów spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”. Udało ci się dołączyć do spotkania.

 5. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, po dołączeniu do spotkania twój mikrofon zostanie automatycznie wyciszony. Aby włączyć mikrofon, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, włączono wyciszenie dźwięku, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Czat, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uruchomić wideo, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Niezaznaczone, podgląd wideo jest wyłączony, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyciszyć głośnik, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, głośnik, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać uczestników, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Dodaj uczestników, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej i poczty głosowej, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl klawiaturę numeryczną i pocztę głosową, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład w celu wyświetlenia prezentacji programu PowerPoint lub zawieszenia połączenia, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zakończ rozmowę, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Rozmowa zakończona”. Fokus wróci do ekranu konwersacji.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×