Dołączanie do dyskusji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dyskusje są podstawą funkcjonowania społeczności online. Umożliwiają wymianę pomysłów, wyrażanie opinii i omawianie argumentów. Dyskusje zazwyczaj nie mają określonej struktury i mogą dotyczyć szerokiego zakresu tematów. Czasami są długie i obejmują wielu uczestników, ale mogą też ograniczać się do kilku wpisów z wymianą zdań między dwoma członkami.

W tym artykule

Znajdowanie dyskusji

Korzystanie z widoku podsumowania

Przeglądanie kategorii społeczności

Uczestniczenie w dyskusjach

Rozpoczynanie dyskusji

Udzielanie odpowiedzi w dyskusji

Edytowanie wpisu

Ocenianie dyskusji

Aby ocenić dyskusję

Oznaczanie odpowiedzi na wpis jako „najlepszej odpowiedzi”

Usuwanie dyskusji

Usuwanie odpowiedzi

Korzystanie z alertów do śledzenia wpisów

Ustawianie alertu

Znajdowanie dyskusji

Dyskusje możesz znaleźć na różne sposoby:

 • Przeglądanie dyskusji na stronie głównej społeczności. Widok podsumowania umieszczony na stronie głównej większości społeczności zawiera najnowsze i popularne dyskusje.

 • Przeglądanie kategorii społeczności. Kategorie są ustanawiane przez właściciela społeczności lub moderatora. Członkowie przypisują swoje dyskusje do kategorii najbardziej zbliżonej do tematu dyskusji.

 • Przeszukiwanie społeczności lub portalu intranetowego pod kątem interesujących tematów. Można przeszukiwać wszystkie dyskusje i odpowiedzi, a znaleziona zawartość jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania.

Korzystanie z widoku podsumowania

 1. Na stronie głównej społeczności kliknij odpowiednie łącze umieszczone u góry.

 2. Kliknij pozycję ostatnie, aby wyświetlić tylko najnowsze dyskusje.

 3. Kliknij pozycję Najpopularniejsze, Aby wyświetlić najbardziej aktywne dyskusje.

 4. Kliknij pozycję Moje dyskusje, aby wyświetlić tylko Dyskusje zainicjowane przez Ciebie.

 5. Kliknij pozycję Otwórz Menu (...) Aby zmienić widok na wyróżnione dyskusje.

 6. Kliknij pozycję Otwórz Menu (...) Aby zmienić widok na pytania bez odpowiedzi.

 7. Kliknij pozycję Otwórz Menu (...) Aby zmienić widok na pytania z odpowiedziami.

Przeglądanie kategorii społeczności

 1. Na dowolnej stronie społeczności na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję kategorii.

 2. Kategorie możesz przeglądać w jeden z następujących sposobów:

 3. Alfabetycznie. Kliknij łącze A–Z lub Z–A.

 4. Według stopnia aktywności. Kliknij pozycję Najpopularniejsze.

 5. Według ostatniej aktywności. Kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Ostatnie.

 6. Według strony, gdy kategorie zajmują wiele stron. Kliknij odpowiednią strzałkę u dołu strony, aby przejść do przodu lub do tyłu.

 7. Kliknij kafelek kategorii, z którą chcesz się zapoznać.

 8. Możesz przewijać listę dyskusji lub sortować je w jeden z następujących sposobów:

 9. Według ostatniej aktywności. Kliknij pozycję Ostatnie.

 10. Według stopnia aktywności. Kliknij pozycję Najpopularniejsze.

 11. Według dyskusji, które już zostały przez Ciebie rozpoczęte lub zawierają Twoją odpowiedź. Kliknij pozycję Moje dyskusje.

 12. Według pytań bez odpowiedzi. Kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Pytania bez odpowiedzi.

 13. Według pytań z odpowiedziami. Kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Pytania z odpowiedziami.

 14. Według stanu wyróżnienia. Kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Proponowane.

 15. Kliknij tytuł dyskusji, aby przeczytać jej pełną treść, włącznie z odpowiedziami.

Początek strony

Uczestniczenie w dyskusjach

Uczestnicząc w dyskusjach, można poznawać inne osoby o podobnych zainteresowaniach i korzystać z ich wiedzy. Jest to także okazja do zdobycia punktów za osiągnięcia, które polepszają reputację członka społeczności. Statystyki dotyczące reputacji (takie jak liczba dyskusji, odpowiedzi, najlepszych odpowiedzi itp.) są wyświetlane obok Twojej nazwy i zdjęcia w społeczności, a także dodawane do kanału aktualności w Twojej witrynie Moja witryna. Każda obserwująca Cię osoba otrzyma powiadomienie w swoim kanale aktualności, gdy rozpoczniesz dyskusję lub zamieścisz odpowiedź. Jeśli nie chcesz, aby informacje o Twoim udziale w społeczności były udostępniane w kanałach aktualności, możesz wyłączyć ich udostępnianie, edytując swój profil osobisty.

Uwaga :  Aby uczestniczyć w dyskusjach, musisz być członkiem społeczności.

Rozpoczynanie dyskusji

 1. Na stronie głównej społeczności lub w dowolnej kategorii kliknij pozycję Nowa dyskusja.

 2. W polu Temat wpisz zwięzły temat swojego wpisu. Ten tekst powinien być jak najbardziej konkretny, ponieważ będzie wyświetlany w widokach podsumowania wszystkich wpisów na stronie głównej społeczności i na stronach kategorii.

 3. W polu Treść wpisz zawartość wpisu. Na karcie Formatowanie tekstu są dostępne opcje tekstu sformatowanego. Możesz również wstawiać tabele, obrazy, klipy audio i wideo, łącza oraz wstawki kodu.

 4. Jeśli szukasz odpowiedzi na swój wpis ze strony społeczności, zaznacz pole w obszarze Pytanie.

 5. W obszarze Kategoria wybierz najbardziej odpowiednią kategorię dla swojej zawartości. W tym miejscu nie możesz dodawać nowych kategorii.

  Uwaga :  Kategorie mogą dodawać tylko właściciele społeczności i moderatorzy.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Udzielanie odpowiedzi w dyskusji

 1. Na stronie głównej społeczności lub na dowolnej stronie kategorii kliknij tytuł dyskusji, w której chcesz zamieścić odpowiedź.

 2. W obszarze Dodaj odpowiedź wpisz swoją odpowiedź. Możesz odpowiedzieć na oryginalny wpis lub dowolną z odpowiedzi.

 3. Kliknij pozycję Odpowiedz.

Edytowanie wpisu

 1. Na stronie głównej społeczności lub na dowolnej stronie kategorii kliknij tytuł dyskusji, którą chcesz edytować. Możesz edytować tylko własne wpisy.

 2. Kliknij pozycję Otwórz menu () i wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wprowadź zmiany i kliknij pozycję Zapisz.

Ocenianie dyskusji

Ocenić można główny wpis dyskusji lub dowolną odpowiedź, przyznając punkty za osiągnięcia autorowi wpisu i tym samym pomagając mu w budowaniu reputacji. Dyskusje mogą być oceniane na dwa sposoby, zależnie od tego, jak właściciel skonfigurował społeczność:

 • Znacznik „lubię to”    Użytkownicy mogą oznaczać wpisy jako lubiane albo nielubiane.

 • Gwiazdki    Użytkownicy mogą przyznawać wpisom od 1 do 5 gwiazdek.

Aby ocenić dyskusję

 1. Na stronie głównej społeczności lub na dowolnej stronie kategorii kliknij tytuł dyskusji, którą chcesz ocenić.

 2. Pod pierwszym wpisem lub dowolną z odpowiedzi wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Kliknij liczbę gwiazdek, które chcesz przypisać wpisowi. Jeśli na przykład uważasz, że wpis zasługuje na trzy gwiazdki, kliknij trzecią gwiazdkę.

 4. Kliknij pozycję Przykład . Jeślizmienić zdanie na temat klasyfikacji, kliknij przycisk w odróżnieniu od.

Oznaczanie odpowiedzi na wpis jako „najlepszej odpowiedzi”

Jako autor dyskusji możesz oznaczyć dowolną z odpowiedzi w tej dyskusji jako „najlepszą odpowiedź”. Jest to przydatne, gdy jedna z odpowiedzi jest szczególnie interesująca lub użyteczna bądź stanowi bezpośrednią odpowiedź na zamieszczone pytanie. Oznaczanie najlepszych odpowiedzi ułatwia wyróżnianie informacji w dyskusji, a także zwiększa reputację autora i samej dyskusji. Najlepsze odpowiedzi są wyświetlane u góry wątku dyskusji, bezpośrednio pod oryginalnym wpisem.

 1. Przewiń do odpowiedzi, którą chcesz oznaczyć. Możesz oznaczać tylko odpowiedzi w rozpoczętych przez siebie dyskusjach.

 2. Kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Najlepsza odpowiedź.

 3. Jeśli zmienisz zdanie, kliknij pozycję Otwórz menu (), a następnie pozycję Usuń najlepszą odpowiedź.

Usuwanie dyskusji

Członkowie mogą usuwać własne dyskusje, ale nie mogą usuwać dyskusji rozpoczętych przez innych członków. Po usunięciu dyskusji wszystkie skojarzone z nią odpowiedzi i oceny zostaną również usunięte. Punktacja osiągnięć zostanie ponownie obliczona, aby odzwierciedlić tę zmianę. W razie konieczności moderatorzy mogą usuwać dyskusje i odpowiedzi.

 1. Na stronie głównej społeczności lub na dowolnej stronie kategorii kliknij tytuł dyskusji, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Otwórz menu () i wybierz pozycję Usuń.

 3. Po wyświetleniu pytania o potwierdzenie kliknij przycisk OK.

Usuwanie odpowiedzi

 1. Przewiń do odpowiedzi, którą chcesz usunąć. Możesz usuwać tylko własne odpowiedzi.

 2. Kliknij pozycję Otwórz menu () i wybierz pozycję Usuń.

 3. Po wyświetleniu pytania o potwierdzenie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Korzystanie z alertów do śledzenia wpisów

Śledzenie różnych wątków dyskusji może być uciążliwe, szczególnie w przypadku aktywnych społeczności. To zadanie jest łatwiejsze dzięki alertom pozwalającym monitorować aktywność społeczności i uzyskiwać powiadomienia, gdy pojawi się odpowiedź na rozpoczętą przez Ciebie lub obserwowaną dyskusję. Alerty oferują możliwość konfigurowania i mogą być dostarczane pocztą e-mail lub jako wiadomości tekstowe.

Ustawianie alertu

 1. Na stronie głównej społeczności lub na dowolnej stronie kategorii kliknij tytuł dyskusji, którą chcesz obserwować.

 2. Na głównym poziomie dyskusji kliknij pozycję Otwórz menu () i wybierz pozycję Prześlij mi alert.

 3. Na stronie Nowy alert wypełnij wszystkie stosowne pola.

 4. W Tytuł alertu, Sprawdź nazwy wyświetlane. Ten tytuł są pobierane z tematu dyskusji.

 5. W obszarze Adresaci alertów wpisz nazwy użytkowników, którzy powinni otrzymywać alert. Rozdziel nazwy średnikami.

 6. W Metoda dostarczania wybierz wiadomości E-mail lub Wiadomości tekstowej. Wiadomości e-mail i/lub adresowa usługi mobilnej są pobierane ze swojego profilu w witrynie Moja witryna. Jeśli adres nie istnieje, Metoda dostarczania zostaną wyłączone.

 7. W Zmień typ wybierz typ ogólne zmiany chcesz otrzymywać alerty o. Do nich wszystkie zmiany, nowe elementy, zmieni się na istniejące elementy i elementy usunięte.

 8. W Wysyłanie alertów dla tych zmian, wskazać konkretne ustawienia alertów o. Należą do zmiany wpisy utworzone przez Ciebie wpisów obserwowane przez Ciebie, wpisy zmodyfikowane przez tego użytkownika i tak dalej.

 9. W po na wysyłanie alertów, wybierz odpowiednią częstotliwość alertów. Dostępne są następujące opcje natychmiast dziennie lub tygodniowo.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×