Dlaczego warto używać grup Wyślij/Odbierz?

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Grupy Wyślij/Odbierz zawierają jeden lub więcej kont e-mail, źródeł danych RSS, a Internet opublikowane kalendarze, które skonfigurowano w Microsoft Outlook. Grupy Wyślij/Odbierz Wszystkie konta jest wstępnie i domyślnie dostępne z programu Microsoft Outlook 2010.

Jeżeli jest tylko jedno konto, wystarczy tylko domyślna grupa Wszystkie konta. Wprowadzone zmiany ustawień tej grupy będą miały wpływ na to konto. Jednak jeżeli ma się kombinację wielu kont e-mail, źródeł danych RSS lub kalendarzy publikowanych w Internecie, najlepiej pozostawić grupę Wszystkie konta bez zmian i utworzyć grupy niestandardowe, aby dostosować zachowania połączeń i pobierania.

W tym artykule

Grupy Wyślij/Odbierz — informacje

Tworzenie nowej grupy Wyślij/Odbierz

Tworzenie nowej grupy Wyślij/Odbierz na podstawie istniejącej grupy

Edytowanie grupy Wyślij/Odbierz

Zmienianie nazwy grupy Wyślij/Odbierz

Usuwanie grupy Wyślij/Odbierz

Grupy Wyślij/Odbierz — informacje

Można określić różne zachowania poszczególnych grup Wyślij/Odbierz, na przykład częstotliwość, z jaką program Outlook łączy się z odpowiednim serwerem, aby wysyłać i odbierać elementy grupy, lub zachowanie połączenia, kiedy program Outlook jest w trybie online lub offline.

Za pomocą grup Wyślij/Odbierz można określić:

 • Czy konto powinno być uwzględniane podczas wysyłania lub odbierania poczty.

 • Czy poczta z konta powinna być wysyłana, odbierana czy wysyłana i odbierana.

 • Jak często występują akcje wysyłania/odbierania.

 • Ograniczenia rozmiaru pobieranych wiadomości.

 • Foldery, które mają być uwzględniane podczas wysyłania i odbierania.

 • Pobieranie tylko nagłówków nowych wiadomości.

 • Ustawienia programu Outlook w trybie offline.

Konfigurowanie grup Wyślij/Odbierz zwykle jest procesem jednorazowym. Prawdopodobnie nie będzie trzeba powtórnie zmieniać ustawień, dopóki nie zostaną dodane konta lub nie zostanie zmieniony styl pracy. Usuwane konta są automatycznie usuwane z grup Wyślij/Odbierz.

Uwaga: Opcje i reguły wyświetlane w oknie dialogowym Ustawienia wysyłania/odbierania będą różne dla różnych typów używanych kont.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy Wyślij/Odbierz

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij przycisk Grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

 1. Kliknij przycisk Nowy.

 2. Wpisz nazwę nowej grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dla nowej grupy Wyślij/Odbierz zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia wysyłania/odbierania.

 3. Wszystkie dostępne konta zostaną wyświetlone w obszarze Konta. Aby dołączyć konto do grupy Wyślij/Odbierz, zaznacz konto, a następnie zaznacz pole wyboru Dołącz wybrane konto do tej grupy.

  Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone, opcje w oknie dialogowym będą dostępne.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy Wyślij/Odbierz na podstawie istniejącej grupy

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij przycisk Grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

 1. Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz, którą chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 2. Wpisz nazwę nowej grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zaznacz kopię grupy Wyślij/Odbierz utworzoną w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Dla nowej grupy Wyślij/Odbierz zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia wysyłania/odbierania.

 4. Wszystkie dostępne konta zostaną wyświetlone w obszarze Konta. Aby dołączyć konto do grupy Wyślij/Odbierz, zaznacz konto, a następnie zaznacz pole wyboru Dołącz wybrane konto do tej grupy.

  Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone, opcje w oknie dialogowym będą dostępne.

Początek strony

Edytowanie grupy Wyślij/Odbierz

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij przycisk Grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

 1. Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz

Początek strony

Zmienianie nazwy grupy Wyślij/Odbierz

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij przycisk Grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

 1. Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.

Początek strony

Usuwanie grupy Wyślij/Odbierz

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij przycisk Grupy Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

 1. Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usunięcie grupy Wyślij/Odbierz nie powoduje usunięcia informacji o koncie.

Uwaga: Nie można usunąć grupy Wyślij/Odbierz Wszystkie konta. Jeżeli grupa Wyślij/Odbierz Wszystkie konta nie będzie używana, można ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Edytuj, a następnie w polu Konta zaznaczyć każde konto i wyczyścić pole wyboru Dołącz wybrane konto do tej grupy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×