Dlaczego nie mogę zainstalować pakietu Office 2013 lub Office 2016 w systemie Windows XP lub Windows Vista?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Potrzebny jest komputer z systemem Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 do zainstalowania pakietu Office 2013 lub pakietu Office 2016.

Jeśli spróbujesz instalację pakietu Office 2016 lub pakietu Office 2013 na komputerze PC w systemie Windows XP lub Windows Vista, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Oto niektóre błędów, które mogą być wyświetlane:

  • Instalowanie pakietu Office 2016: Wpis procedury, których nie można odnaleźć SetWaitableTimerEx punktu w bibliotece dołączanej KERNEL32.dll

  • Instalowanie pakietu Office 2013: Wpis procedury, których nie można odnaleźć K32GetProcessImageFileNameW punktu w bibliotece dołączanej KERNEL32.dll

Rozważ uaktualnienie do najnowszej wersji systemu Windowslub odczytu więcej informacji na temat pakietu Office 2013 i pakietu Office 2016 wymagania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!