Dlaczego nie mogę edytować pliku na serwerze?

Jeśli edytowanie dokumentu, arkusza lub prezentacji jest zablokowane i nie można otworzyć pliku, brak możliwości dostępu do tego pliku może być spowodowany jednym z następujących problemów.

Plik jest już edytowany przez inną osobę

Ktoś inny już wyewidencjonował plik i go edytuje.

Plik został wyewidencjonowany przez innego autora

Pozostali autorzy mają zablokowany dostęp, dopóki plik nie zostanie ponownie zaewidencjonowany.

Problemy specyficzne dla programu Word

Plik został wyewidencjonowany przez innego autora

W przypadku otworzenia pliku przechowywanego w witrynie programu SharePoint może nad nim pracować jednocześnie kilka osób. Jeśli jednak wyewidencjonujesz plik przed jego otworzeniem, pozostali autorzy mają zablokowany dostęp, dopóki go ponownie nie zaewidencjonujesz.

Jeśli dla biblioteki dokumentów, w której jest przechowywany plik, zostało włączone wymagane wyewidencjonowanie, funkcje współtworzenia nie są dostępne.

Inny autor używa innej wersji programu Word

Jeśli autor otworzy dokument we wcześniejszej wersji programu Word lub w aplikacji Word Web App, funkcje współtworzenia są niedostępne dla autorów, którzy używają programu Word 2010 lub Word 2013.

Serwer nie obsługuje funkcji współtworzenia

Funkcja współtworzenia jest dostępna, gdy dokument został zapisany w witrynie programu SharePoint Foundation z obsługą obszarów roboczych lub w usłudze OneDrive.

Możliwe także, że administrator zasad w organizacji wyłączył funkcję współtworzenia na serwerze lub na Twoim komputerze.

Dana wersja programu Word nie obsługuje funkcji współtworzenia

Nowa funkcja współtworzenia jest dostępna tylko w programach Word 2013, Word 2010 i Word 2011 dla komputerów Mac.

Format pliku nie jest zgodny z funkcją współtworzenia

Funkcji współtworzenia można używać w przypadku plików docx, oprócz plików docx blogu. Funkcja współtworzenia nie jest dostępna dla plików doc (format programu Microsoft Word 93-2007), plików rtf ani innych formatów.

Nie przydzielono uprawnień do edytowania

Jeśli nie masz uprawnień do edytowania danego pliku, funkcja współtworzenia nie jest dostępna.

Inne funkcje, których nie można używać z funkcją współtworzenia

Funkcja współtworzenia jest niedostępna, jeśli dokument został oznaczony jako wersja ostateczna lub jeśli zawiera następujące elementy:

  • Usługa Zarządzanie prawami do informacji lub usługa Zarządzanie prawami cyfrowymi

  • Szyfrowanie

  • Kontrolki ActiveX

Funkcja współtworzenia nie jest dostępna, jeśli dokument jest dokumentem głównym lub dokumentem podrzędnym, lub jeśli opcja Przechowaj liczby losowe, aby zwiększyć dokładność łączenia nie została zaznaczona.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×