Dlaczego na wstążce pojawia się zielona kula?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zielona kula może być widoczna na wstążce, jeśli okno programu pakietu Microsoft Office przeskalowano w sposób zmniejszający wstążkę i nie dodano ikony do nowej grupy niestandardowej bądź polecenie dodane do grupy niestandardowej nie ma skojarzonej ikony.

Ikona jest wyświetlana w przypadku dodania grupy niestandardowej do paska narzędzi Szybki dostęp i w celu ułatwienia odróżnienia dostosowanej części wstążki od jej części domyślnej.

Dodawanie ikony reprezentującej grupę niestandardową lub polecenie niestandardowe

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

  3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  4. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij dodaną grupę niestandardową lub dodane polecenie niestandardowe.

  5. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie na liście Symbol kliknij ikonę, która ma reprezentować tę grupę lub to polecenie.

  6. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy kliknij przycisk OK.

  7. Aby wyświetlić i zapisać dostosowania, kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×