Dlaczego na Wstążce polecenia lub formanty dotyczące formularzy są wyłączone?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Podczas próby dodania formantu formularza lub formantu ActiveX do arkusza polecenia w grupie Formanty na karcie Deweloper lub przyciski poleceń określonych formantów, które powinny być dostępne z poziomu polecenia Wstaw, są wyłączone.

Przyczyna i rozwiązanie

Istnieje kilka przyczyn tej sytuacji:

  • Poniższe formanty nie są dostępne w skoroszytach programu Excel, a zatem zawsze są wyświetlane jako wygaszone. Te formanty są używane wyłącznie w arkuszach dialogowych programu Excel w wersji 5.0:

Przycisk

Imię i nazwisko

Obraz przycisku

Pole tekstowe

Obraz przycisku

Lista kombi z polem edycji

Obraz przycisku

Lista rozwijana kombi z polem edycji

Obraz przycisku

Uruchom dialog

  • Program Excel może być w danej chwili w trybie wprowadzania danych w komórce, co sprawia, że polecenie Wstaw jest niedostępne. Ten tryb mógł zostać uruchomiony przypadkowo w komórce zasłoniętej przez formant. Aktywny tryb wprowadzania danych może być też niewidoczny w przypadku ukrycia linii siatki.

    Aby rozwiązać ten problem, naciśnij klawisz ESC w celu wyjścia z trybu wprowadzania danych w komórce.

  • Mogła zostać ustawiona opcja Wyłącz wszystkie formanty bez powiadomienia w sekcji Ustawienia formantów ActiveX dla wszystkich aplikacji pakietu Office w Centrum zaufania.

    Aby rozwiązać ten problem, należy użyć mniej restrykcyjnego ustawienia.

  • Formant ActiveX może być dodawany do dokumentu, który został podpisany przez niezaufanego wydawcę.

  • Polecenie Właściwości Obraz przycisku nigdy nie jest włączona dla etykiety Obraz przycisku , przycisk Obraz przycisku i kontrolki formularza Obraz przycisku pole grupy.

  • Właściwości Obraz przycisku i Wyświetl kod Obraz przycisku polecenia są wyłączone, jeśli program Excel nie jest w trybie projektowania i kontrolki ActiveX została aktywowana.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×