Diagramy współpracy UML — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagram współpracy przedstawia współpracę w postaci zbioru ról obiektu powiązanych w określonym kontekście oraz interakcji, która stanowi zbiór komunikatów wymienianych między obiektami w celu przeprowadzenia operacji lub osiągnięcia wyniku. Jest to diagram interakcji pokazujący dla jednego zdarzenia systemu zdefiniowanego przez jeden przypadek użycia, w jaki sposób dana grupa obiektów współpracuje z inną grupą.

W odróżnieniu od diagram sekwencji diagram współpracy służy do przedstawiania relacji między rolami obiektu i nie umożliwia wyrażania czasu jako odrębnego wymiaru. Dlatego kolejność komunikatów na diagramie współpracy jest wyrażana za pomocą ich numerów.

Diagram współpracy przedstawiający zestaw obiektów i komunikaty przekazywane w celu wykonania pewnej operacji

Objaśnienie 1 W kształcie rola klasyfikatora ciąg określenia obiektu jest podkreślony, aby wskazać, że obiekt jest wystąpieniem. Można także dodać nazwę obiektu przed dwukropkiem.

Obraz przycisku Łącza lub Rola skojarzenia określić relacje i ze strzałkami, można również wskazać kierunek nawigacji.

Objaśnienie 3 Kliknij dwukrotnie łącze, a następnie kliknij pozycję wiadomość, aby zdefiniować komunikat przesyłany przez łącze. Liczba wiadomości procedury zgodnie z zagnieżdżenia połączenia.

Krok 4 Pierwszy komunikat zawsze pochodzi spoza kontekstu, który jest umieszczony na diagramie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×