Diagramy struktury statycznej UML — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagramy koncepcyjne struktury statycznej

Diagram koncepcyjny to diagram struktury statycznej przedstawiający pojęcia ze świata rzeczywistego i relacje między nimi. Jest przeznaczony przede wszystkim do wskazywania relacji i atrybutów, a nie metod; wspomaga analizę terminologii z dziedziny, dla której opracowywany jest system.

Diagramy struktury statycznej klasy

Podobnie jak diagramy koncepcyjne diagramy klas są diagramy struktury statycznej, które których system oprogramowania przedstawiany w jego części. Na diagramie klasy części są jednak klasy reprezentujące pełni zdefiniowane elementy oprogramowania, a nie obiekty reprezentujące pojęcia ze świata rzeczywistego.

Oprócz atrybuty i skojarzeń diagram klasy określa również operacje, metody interfejsów i zależności.

Diagram struktury statycznej klasy definiujący typy obiektów oprogramowania w pewnym systemie oraz ich właściwości

Objaśnienie 1 Aby dodać do kształtów klasa atrybuty, operacje i inne właściwości, kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

Obraz przycisku Kliknij dwukrotnie skojarzenie, aby dodać elementy dodatkowe, takie jak liczebność i kierunek nawigacji.

Objaśnienie 3 Oprócz nazwa i typ pokazano na ilustracji atrybuty można dołączyć widoczność, wartość początkowa i określ, czy zakres klasy lub wystąpienia.

Krok 4 W pełni Definiowanie parametrów operacji na diagramie umożliwia komunikowanie się szczegółowe specyfikacje programowania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×