Diagramy przypadków użycia UML — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po określeniu przypadków użycia, możesz utworzyć diagramy przypadków użycia, aby umieścić przypadków użycia w kontekście. Tworzenie diagramu przypadków użycia obejmuje ustanowienie granica systemu dla zestawu przypadków użycia i definiowanie linie komunikacji między określonym aktor i przypadków użycia.

Na wczesnych etapach tworzenia projektu diagramy przypadków służą do opisywania rzeczywistych działań i motywacji. Na późniejszych etapach można udoskonalić diagramy w celu odzwierciedlenia szczegółów projektu i interfejsu użytkownika.

"Definiowanie granic systemu diagram przypadków użycia, i jak aktorów poza nią wpływają na sposób użycia przypadki zawiera"

Objaśnienie 1 Definiowanie granica systemu Określa, co jest traktowany jako zewnętrznego lub wewnętrznego w systemie.

Obraz przycisku aktor reprezentuje rolę przez obiekt zewnętrzny. Jeden obiekt może być odtwarzany kilka ról i dlatego jest reprezentowany przez kilka aktorów.

Objaśnienie 3 relacja komunikuje ilustruje udział aktora w przypadku użycia.

Krok 4 przypadek użycia to zestaw zdarzeń występuje, gdy aktor używa systemu do ukończenia procesu. Zazwyczaj przypadek użycia jest duży proces, a nie poszczególnych krok lub transakcji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×