Diagramy procesów w programie Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagramy procesów to wizualizacje dowolnego rodzaju procesów krokowych. Są z reguły tworzone jako schematy blokowe, które składają się z kształtów reprezentujących kroki i łączników w postaci strzałek wskazujących następny krok.

W programie Visio jest dostępnych wiele szablonów diagramów procesów, ale wszystkie je można podzielić na dwie kategorie:

Uniwersalne diagramy procesów

Jeśli potrzebny jest diagram procesu, który nie wiąże się z jakąś specyficzną metodologią, można zastosować jeden z trzech następujących szablonów:

 • Podstawowy schemat blokowy

 • Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych

 • Diagram przepływu roboczego

Aby znaleźć te szablony:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Kliknij kategorię Schemat blokowy.

Podstawowy schemat blokowy

Szablon Podstawowy schemat blokowy

Szablon Podstawowy schemat blokowy znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu procesów biznesowych, w których każdy krok może być reprezentowany za pomocą prostych kształtów geometrycznych.

Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych

Szablon Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych

Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych to podstawowy schemat blokowy, który ma dodany element struktury: kontenery zwane „torami”, reprezentujące osoby lub działy firmy odpowiedzialne za każdy krok. Prawdę mówiąc, szablon Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych opiera się na tym samym wzorniku kształtów co szablon Podstawowy schemat blokowy. Główną różnicą jest to, że do strony jest na początku dodanych kilka torów.

Diagram przepływu roboczego

Szablon diagramu przepływu roboczego

Diagram przepływu roboczego to diagram uniwersalny. Zawiera kształty dla wielu typowych działów firm, obiektów i kroków. Można używać go zamiast podstawowego schematu blokowego, aby przedstawić w bardziej reprezentacyjny sposób, jak proces przechodzi przez poszczególne etapy.

Początek strony

Diagramy procesów dla określonych metodologii

Diagramy procesów dla określonych metodologii mają więcej struktury niż diagramy uniwersalne i można przekazywać nimi bardziej szczegółowe informacje. Często używa się na nich symboli o określonym znaczeniu, a do pełnego przedstawienia procesu mogą być wymagane pewnego rodzaju dane towarzyszące niektórym kształtom. Te reguły lub wskazówki są zazwyczaj opisane formalnie w specyfikacjach, z których większość jest dostępna w sieci Web.

Aby znaleźć te szablony:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Kliknij kategorię Schemat blokowy lub Biznesowe.

Oto niektóre dołączone do programu Visio szablony do obsługi diagramów procesów dla określonych metodologii:

 • Diagram notacji modelowania procesów biznesowych

 • Diagram analizy drzewa błędów

 • Diagram IDEF0

 • Diagram zarządzania infrastrukturą informatyczną

 • Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint

 • Diagram SDL

 • Diagram Six Sigma

 • Diagram TQM

 • Mapa strumienia wartości

Diagram BPMN

Szablon diagramu notacji BPMN

Umożliwia tworzenie schematów blokowych BPMN (Business Process Modeling Notation) zgodnych ze standardem BPMN 1.2.

Diagram analizy drzewa błędów

Szablon diagramu analizy drzewa błędów

Umożliwia dokumentowanie procesów biznesowych, w tym także procesów Six Sigma i ISO 9000, przy użyciu diagramów analizy drzewa błędów.

Diagram IDEF0

Szablon diagramu IDEF0

Umożliwia tworzenie hierarchicznych diagramów na potrzeby zarządzania konfiguracjami modeli, analiz potrzeb i korzyści, definiowania wymagań oraz modeli ciągłego rozwoju przy użyciu modeli schematów procesów IDEF0.

Diagram zarządzania infrastrukturą informatyczną

Szablon diagramu zarządzania infrastrukturą informatyczną

Umożliwia dokumentowanie najważniejszych wskazówek dotyczących zarządzania procesami obsługi informatycznej na podstawie standardu ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint

Szablon przepływu pracy programu SharePoint

W programie Visio można tworzyć diagramy przepływu pracy z adnotacjami dla programu SharePoint 2010, a następnie eksportować je w celu skonfigurowania w programie SharePoint Designer.

Diagram SDL

Szablon diagramu SDL

Umożliwia tworzenie diagramów obiektowych opisujących sieci oraz systemy komunikacyjne i telekomunikacyjne przy użyciu języka SDL (Specification and Description Language).

Diagram Six Sigma

Szablon diagramu Six Sigma

Ten szablon umożliwia tworzenie schematu blokowego Six Sigma i diagramu macierzy domu jakości.

Diagram TQM

Szablon diagramu TQM

Umożliwia tworzenie diagramów kompleksowego zarządzania jakością (TQM, Total Quality Management), włącznie z diagramami przepływów przyczynowo-skutkowych, diagramami zstępującymi i diagramami współzależności funkcjonalnych na potrzeby reorganizacji procesów biznesowych i systematycznego rozwoju.

Mapa strumienia wartości

Szablon diagramu Mapa strumienia wartości

Umożliwia ilustrowanie przepływu informacji i materiałów w procesie szczupłej produkcji przy użyciu map strumieni wartości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×