Diagramy aktywności UML — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagram aktywności to szczególny przypadek diagram stanów, w którym są wszystkie Stanów Zjednoczonych akcji i przepływu sterowania jest wyzwalane przez ukończenie akcji w stanie źródłowym.

Powiązany z określoną klasa lub przypadek użycia diagram aktywności opisuje wewnętrzne zachowanie metody. Diagram aktywności służy do przedstawiania przepływu danych wywoływanego przez wewnętrznie generowane akcje. diagram stanów służy do przedstawiania przepływu w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne.

Diagramy aktywności ułatwiają dostrzeżenie aktywności równoległych i jednoczesnych oraz dokumentują je. Z tego powodu są doskonałymi narzędziami do modelowania przepływu roboczego, analizowania przypadków użycia i opisu aplikacji wielowątkowych.

Diagram aktywności z wyszczególnionymi stanami akcji wewnętrznych, w których znajduje się obiekt w okresie swego istnienia

Objaśnienie 1 Stan początkowy to stan obiektu przed zadziałaniem zdarzeń diagramu na go.

Obraz przycisku stan akcji jest typem stanu reprezentującym ukończoną aktywność.

Objaśnienie 3 Przejście od stanu akcji występuje po wykonaniu akcji wewnętrznej stan akcji.

Krok 4 Aby wskazać równoczesne aktywności, które muszą zostać ukończone przed wystąpieniem następnej aktywności, należy użyć przejścia sprzężenia.

Objaśnienie 5 Kliknij dwukrotnie przejście ze stanów akcji, aby nadać mu etykietę z warunkami strażnik i wyrażeniami akcji.

Objaśnienie 6 Aby wskazać, działania, które mogą występować równolegle, należy użyć przejścia rozwidlenie.

Objaśnienie 7 Stan końcowy reprezentuje ukończenie aktywności w sytuacji przedstawionej na diagramie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×