Diagnozowanie problemów z wydajnością usługi SharePoint Online

W tym artykule pokazano, jak można zdiagnozować typowe problemy z witryną usługi SharePoint Online przy użyciu narzędzi deweloperskich programu Internet Explorer.

Istnieją trzy różne sposoby, za pomocą których można określić, że na stronie w witrynie usługi SharePoint Online występują problemy z wydajnością z powodu dostosowań.

 • Monitor sieci paska narzędzi F12

 • Porównanie z linią bazową bez dostosowań

 • Metryki nagłówka odpowiedzi usługi SharePoint Online

W tym temacie opisano, jak diagnozować problemy z wydajnością przy użyciu każdej z tych metod. Gdy będziesz znać przyczynę problemu, możesz popracować nad rozwiązaniem, korzystając z artykułów na temat zwiększania wydajności programu SharePoint, które znajdują się na stronie http://aka.ms/tune.

Diagnozowanie wydajności w usłudze SharePoint Online za pomocą paska narzędzi F12

W tym artykule używamy programu Internet Explorer 11. Wersje narzędzi deweloperskich F12 w innych przeglądarkach mają podobne funkcje, ale mogą wyglądać nieco inaczej. Aby uzyskać informacje na temat narzędzi deweloperskich F12, zobacz:

Aby wyświetlić narzędzia deweloperskie, naciśnij klawisz F12, a następnie kliknij ikonę sieci Wi-Fi:

Zrzut ekranu ikony sieci Wi-Fi narzędzi deweloperskich F12

Na karcie Sieć naciśnij zielony przycisk odtwarzania, aby załadować stronę. Narzędzie zwraca wszystkie pliki, których żąda przeglądarka w celu uzyskania dostępu do wskazanej przez Ciebie strony. Na poniższym zrzucie ekranu pokazano jedną taką listę.

Zrzut ekranu przedstawiający listę plików zwracanych z żądaniem strony.

Po prawej stronie możesz również sprawdzić czasy pobierania plików, jak pokazano na tym zrzucie ekranu.

Diagram przedstawiający czas ładowania żądanych stron z programu SharePoint

Jest to wizualne przedstawienie tego, jak długo trwało ładowanie pliku. Zielona linia pokazuje, kiedy strona jest gotowa do renderowania przez przeglądarkę. Dzięki temu możesz uzyskać szybki obraz różnych plików, które mogą powodować wolne ładowanie stron w Twojej witrynie.

Konfigurowanie linii bazowej bez dostosowań dla usługi SharePoint Online

Najlepszym sposobem na określenie słabych punktów wydajności Twojej witryny jest skonfigurowanie całkowicie gotowego zbioru witryn w usłudze SharePoint Online. Dzięki temu możesz porównać różnorodne aspekty swojej witryny z tym, co można uzyskać bez żadnych dostosowań na stronie. Strona główna usługi OneDrive dla Firm jest dobrym przykładem oddzielnego zbioru witryn, w którym wystąpienie jakichkolwiek dostosowań jest mało prawdopodobne.

Wyświetlanie informacji nagłówka odpowiedzi programu SharePoint

W usłudze SharePoint Online i w programie SharePoint Server 2013 informacje, które są wysyłane z powrotem do przeglądarki, są dostępne w nagłówku odpowiedzi dla każdego pliku. Dwie najbardziej przydatne wartości w przypadku diagnozowania problemów z wydajnością to SPRequestDuration oraz X-SharePointHealthScore:

 • SPRequestDuration

  Jest to czas przetwarzania żądania na serwerze. Ta wartość pomaga ustalić, czy żądanie jest bardzo obciążające i wymaga dużej ilości zasobów. Jest to najlepszy wgląd w informacje o tym, ile pracy musi wykonać serwer, aby obsłużyć stronę.

 • X-SharePointHealthScore

  Ta wartość wskazuje wykorzystanie serwera, czyli procesora CPU, na którym działa dane wystąpienie programu SharePoint. Jest to liczba z zakresu od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że serwer jest bezczynny, a 10 oznacza, że serwer jest bardzo zajęty. Jeśli wartość parametru HealthScore stale wynosi 9 lub 10, może to wskazywać na trwały problem z wydajnością serwera. Każda inna liczba wskazuje, że serwer działa zgodnie z oczekiwaniami.

Aby wyświetlić informacje nagłówka odpowiedzi programu SharePoint

 1. Upewnij się, że masz zainstalowane narzędzia F12. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania tych narzędzi, zobacz Co nowego w narzędziach F12.

 2. W narzędziach F12 na karcie Sieć naciśnij zielony przycisk odtwarzania, aby załadować stronę.

 3. Kliknij jeden z plików aspx zwróconych przez narzędzie, a następnie kliknij pozycję SZCZEGÓŁY.

  Pokazywanie szczegółów nagłówka odpowiedzi
 4. Kliknij pozycję Nagłówki odpowiedzi.

  Diagram przedstawiający adres URL nagłówka odpowiedzi

Co powoduje problemy z wydajnością w usłudze SharePoint Online?

W artykule Opcje nawigacji dla usługi SharePoint Online pokazano przykład użycia wartości SPRequestDuration w celu ustalenia, że długi czas przetwarzania strony na serwerze jest spowodowany skomplikowaną nawigacją strukturalną. Dzięki ustaleniu wartości dla witryny podstawowej (bez dostosowań) można określić, czy czas ładowania któregokolwiek z plików jest długi. W artykule Opcje nawigacji dla usługi SharePoint Online jako przykładu użyto głównego pliku aspx. Ten plik zawiera większość kodu ASP.NET, który jest uruchamiany na potrzeby ładowania strony. W zależności od użytego szablonu witryny może to być plik start.aspx, home.aspx, default.aspx lub plik o innej nazwie, jeśli strona główna została dostosowana. Jeśli ta liczba jest znacznie wyższa w porównaniu z witryną podstawową, oznacza to, że strona zawiera jakiś złożony element, który powoduje problemy z wydajnością.

Po określeniu, że jest to problem specyficzny dla Twojej witryny, zalecanym sposobem ustalenia, co jest przyczyną słabej wydajności, jest wyeliminowanie wszystkich możliwych powodów, takich jak dostosowania strony, a następnie ponowne dodawanie ich do witryny jeden po drugim. Gdy usuniesz wystarczającą liczbę dostosowań i strona będzie działać dobrze, możesz następnie dodawać po kolei określone dostosowania.

Jeśli na przykład masz bardzo skomplikowaną nawigację, spróbuj zmienić ją tak, aby nie pokazywała podwitryn, a następnie sprawdź za pomocą narzędzi deweloperskich, czy ma to znaczenie. Jeśli natomiast masz dużo rzutowań zawartości, spróbuj usunąć je ze strony i zobacz, czy spowoduje to poprawę. Jeśli wyeliminujesz wszystkie możliwe przyczyny, a następnie będziesz je pojedynczo dodawać, możesz z łatwością określić, które funkcje stanowią największy problem, a następnie opracować rozwiązanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×