Dezaktywowanie zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy zostanie Dezaktywowanie zadania, jego pozostaje w planie projektu, ale nie wpływa na dostępność zasobów, projekt harmonogram ani sposób planowania innych zadań.

Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Project Professional.

  1. Kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

    Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

  2. W tabeli wybierz numer zadania, które chcesz zdezaktywować.

  3. Kliknij kartę Zadanie, a następnie w grupie Harmonogram kliknij przycisk Dezaktywuj.

    Przycisk Dezaktywuj w grupie Harmonogram na karcie Zadanie.

    Zadanie nieaktywne pozostaje na liście zadań, ale jego tekst jest wyszarzony i przekreślony.

Aby ponownie uaktywnić zadanie, zaznacz zadanie nieaktywne i kliknij przycisk Dezaktywuj.

Zadania zdezaktywowane a zadania wykonane

Dezaktywowanie nie jest dobrym sposobem archiwizowania zadań wykonanych, ponieważ może wywrzeć nieprzewidywalny wpływ na pozostały harmonogram.

Zamiast tego należy oznaczyć zadania jako wykonane. Należy zaznaczyć zadanie i kliknąć kartę Zadanie. Następnie w grupie Harmonogram należy kliknąć pozycję 100%.

Grupa harmonogram na karcie Zadanie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×